مشروع برنامج الدورة الرابعة والعشرين

رمز الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/24/INF 3
الاجتماعات ذات الصلةWIPO/GRTKF/IC/24
تاريخ النشر5 مارس 2013
EnglishDraft Program for the Twenty-Fourth Session

Document prepared by the Secretariat

الوثيقة الكاملة
Draft Program for the Twenty-Fourth Session, single (doc)
261 KB
الوثيقة الكاملة
Draft Program for the Twenty-Fourth Session, single (pdf)
256 KB
FrançaisProjet de programme pour la vingt-quatrième session

Document établi par le Secrétariat

الوثيقة الكاملة
Projet de programme pour la vingt-quatrième session, single (doc)
268 KB
الوثيقة الكاملة
Projet de programme pour la vingt-quatrième session, single (pdf)
260 KB
EspañolPrograma provisional de la vigésima cuarta sesión

Documento preparado por la Secretaría

الوثيقة الكاملة
Programa provisional de la vigésima cuarta sesión, single (docx)
256 KB
الوثيقة الكاملة
Programa provisional de la vigésima cuarta sesión, single (pdf)
258 KB
عربي
مشروع برنامج الدورة الرابعة والعشرين

من إعداد الأمانة

الوثيقة الكاملة
مشروع برنامج الدورة الرابعة والعشرين, single (docx)
252 KB
الوثيقة الكاملة
مشروع برنامج الدورة الرابعة والعشرين, single (pdf)
170 KB
中文第二十四届会议日程安排草案

秘书处编拟的文件

الوثيقة الكاملة
第二十四届会议日程安排草案, single (doc)
227 KB
الوثيقة الكاملة
第二十四届会议日程安排草案, single (pdf)
271 KB
РусскийПроект программы двадцать четвертой сессии

Документ подготовлен Секретариатом

الوثيقة الكاملة
Проект программы двадцать четвертой сессии, single (doc)
308 KB
الوثيقة الكاملة
Проект программы двадцать четвертой сессии, single (pdf)
406 KB