وثيقة عمل حول معاهدة بشأن حماية هيئات البث

رمز الوثيقةSCCR/24/10
الاجتماعات ذات الصلةSCCR/24
تاريخ النشر21 ديسمبر 2012
EnglishWorking Document for a Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations

adopted by the Committee

الوثيقة الكاملة
Working Document for a Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations, single (doc)
343 KB
الوثيقة الكاملة
Working Document for a Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations, single (pdf)
327 KB
FrançaisDocument de Travail en Vue d’un Traite sur la Protection
الوثيقة الكاملة
Document de Travail en Vue d’un Traite sur la Protection , single (doc)
360 KB
الوثيقة الكاملة
Document de Travail en Vue d’un Traite sur la Protection , single (pdf)
330 KB
EspañolDocumento de Trabajo Relativo a un Tratado Sobre la Proteccion de los Organismos de Radiodifusion

aprobado por el Comité

الوثيقة الكاملة
Documento de Trabajo Relativo a un Tratado Sobre la Proteccion de los Organismos de Radiodifusion, single (doc)
330 KB
الوثيقة الكاملة
Documento de Trabajo Relativo a un Tratado Sobre la Proteccion de los Organismos de Radiodifusion, single (pdf)
337 KB
عربي
وثيقة عمل حول معاهدة بشأن حماية هيئات البث
الوثيقة الكاملة
وثيقة عمل حول معاهدة بشأن حماية هيئات البث, single (doc)
342 KB
الوثيقة الكاملة
وثيقة عمل حول معاهدة بشأن حماية هيئات البث, single (pdf)
433 KB
中文保护广播组织条约工作文件

经委员会通过

الوثيقة الكاملة
保护广播组织条约工作文件, single (doc)
302 KB
الوثيقة الكاملة
保护广播组织条约工作文件, single (pdf)
185 KB
Русскийрабочий документ в отношении договора по охране прав организаций эфирного вещания

принят Комитетом

الوثيقة الكاملة
рабочий документ в отношении договора по охране прав организаций эфирного вещания, single (doc)
448 KB
الوثيقة الكاملة
рабочий документ в отношении договора по охране прав организаций эфирного вещания, single (pdf)
239 KB