Progress of the development of XML schema for Geographical Indications

Индекс документаCWS/7/ITEM 6A
Мероприятия по темеCWS/7
Дата публикации2 июля 2019 г.
EnglishProgress of the development of XML schema for Geographical Indications

FIPS, ROSPATENT

Полная версия документа
Progress of the development of XML schema for Geographical Indications, single (pdf)
379 KB