Computer-assisted Classification at China National Intellectual Property Administration

Индекс документаIPC/CE/51/P9
Мероприятия по темеIPC/CE/51
Дата публикации21 февраля 2019 г.
EnglishComputer-assisted Classification at China National Intellectual Property Administration
Полная версия документа
Computer-assisted Classification at China National Intellectual Property Administration, single (pdf)
195 KB