Women and IP – Presentation by the Secretariat

Индекс документаCDIP/22/WOMEN AND IP
Мероприятия по темеCDIP/22
Дата публикации27 ноября 2018 г.
EnglishWomen and IP – Presentation by the Secretariat
Полная версия документа
Women and IP – Presentation by the Secretariat, single (pdf)
2913 KB