Improving Data Quality and Benefits – Mr. Gregory Sadyalunda

Индекс документаWIPO/IP/MPT/16/T/3
Мероприятия по темеWIPO/IP/MPT/16
Дата публикации11 июля 2016 г.
EnglishImproving Data Quality and Benefits – Mr. Gregory Sadyalunda
Полная версия документа
Improving Data Quality and Benefits – Mr. Gregory Sadyalunda, single (pdf)
1028 KB