Programa Provisional - Barcelona

Индекс документаOMPI/RS/PI/ES/15/INF/1/PROV.2
Мероприятия по темеOMPI/RS/PI/ES/15
Дата публикации15 октября 2015 г.
EspañolPrograma Provisional - Barcelona

Preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Полная версия документа
Programa Provisional - Barcelona, single (pdf)
315 KB