WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

XIAOMI INC. v. mustafa GULEN

Dava No. D2021-4026

1. Taraflar

Şikayet Eden, Çin’de yerleşik, DIS PATENT LTD. Co., Türkiye tarafından temsil edilen, XIAOMI INC.’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik mustafa GULEN’dir.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <miteknikservisi.com>, <teknikmi.com>, ve <xiaomiservisi.com> Nics Telekomunikasyon A.S. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 2 Aralık 2021 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 2 Aralık 2021 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 6 Aralık 2021 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 6 Aralık 2021 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet Eden’i Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. Şikayet Eden, 9 Aralık 2021 tarihinde değiştirilmiş Şikayet’i sunmak için ek süre talep etmiştir. Merkez, 10 Aralık 2021 tarihinde, Şikayet Eden’in değiştirilmiş Şikayet dilekçesi sunmak için süresinin 18 Aralık 2021’e kadar uzatıldığını teyit etmiştir. 16 Aralık 2021 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet’i sunmuş ve Şikayet’e <miteknikservisi.com> ve <teknikmi.com> alan adlarını eklemiştir.

Merkez 16 Aralık 2021 tarihinde yeni eklenen ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 19 Aralık 2021 tarihinde Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, değiştirilmiş Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu teyit etmiştir.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 22 Aralık 2021’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 11 Ocak 2022 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in iddialarına cevap vermemesi üzerine 12 Ocak 2022 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 18 Ocak 2022 tarihinde İdari Hakem olarak Ugur G. Yalçıner’i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet ve Şikayet dilekçesi eklerinde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

Şikayet Eden Xiaomi Inc. (“Xiaomi”), 2010 yılında kurulmuş olan başta akıllı telefonlar, mobil uygulamalar, dizüstü bilgisayarları ve tüketici elektroniği olmak üzere birçok ürün tasarlayıp, geliştiren ve satışını yapan Çin, Pekin merkezli global bir şirkettir. Piyasadaki değeri yaklaşık 46 milyar ABD doları tutarında olup, dünyanın en büyük ilk üç teknoloji şirketinden biridir.

Şikayet Eden, Xiaomi Inc., Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde aşağıda yer alan markaların sahibidir.

- XIAOMI EASY CONNECT markası, 16 Ağustos 2021 tarihinde 2021 070640 sayı ile 09, 38 ve 42. sınıflarda tescil edilmiştir.
- XIAOMI WEAR markası, 23 Aralık 2020 tarihinde 2020 84221 sayı ile 09, 10, 14, 35, 38, 41, 42 ve 44. sınıflarda tescil edilmiştir.
- XIAOMI markası, 17 Kasım 2020 tarihinde 2020 39718 sayı ile 08 ve 24. sınıflarda tescil edilmiştir.
- POCO BY XIAOMI markası, 3 Temmuz 2019 tarihinde 2019 16128 sayı ile 09. sınıfta tescil edilmiştir.
- XIAOMI markası, 8 Kasım 2018 tarihinde 2018 17238 sayı ile 09. sınıfta tescil edilmiştir.
- XIAOMI markası, 8 Kasım 2018 tarihinde 2017 63233 sayı ile 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 36 ve 37. sınıflarda tescil edilmiştir.
- XIAOMI markası, 8 Kasım 2018 tarihinde 2016 84940 sayı ile 07, 11 ve 18. sınıflarda tescil edilmiştir.
- XIAOMI markası, 16 Ekim 2014 tarihinde 2013 88272 sayı ile 09, 35, 38 ve 42. sınıflarda tescil edilmiştir.
- MI markası, 18 Ağustos 2021 tarihinde 2021 10772 sayı ile 21. sınıfta tescil edilmiştir.
- MI markası, 23 Aralık 2020 tarihinde 2020 21500 sayı ile 08 ve 24. sınıflarda tescil edilmiştir.
- MI markası, 8 Haziran 2021 tarihinde 2020 155691 sayı ile 03. sınıfta tescil edilmiştir.
- MI markası, 15 Mart 2021 tarihinde 2019 45341 sayı ile 09, 11 ve 35. sınıflarda tescil edilmiştir.
- MI markası, 6 Eylül 2018 tarihinde 2017 51146 sayı ile 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28 ve 36. sınıflarda tescil edilmiştir.
- MI markası, 27 Şubat 2015 tarihinde 2013 77495 sayı ile 09, 35, 38 ve 42. sınıflarda tescil edilmiştir.

Şikayet Eden, dünya çapında birçok ülkede çeşitli sınıflarda tescil edilmiş XIAOMI ve MI ibareli markaların, XIAOMI markasını içeren birçok alan adının ve MI markasını içeren <mi.com> alan adının sahibidir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı <miteknikservisi.com> alan adını, 8 Ağustos 2020 tarihinde, <teknikmi.com> alan adını 16 Temmuz 2020 tarihinde, <xiaomiservisi.com> alan adını 24 Nisan 2018 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen’in kendi adına tescil ettirdiği ihtilaflı alan adlarından <teknikmi.com> alan adına bağlı olan internet sitesi Şikayet Edilen tarafından aktif olarak kullanılmakta ve telefon tamir hizmetleri sunmaktadır. <miteknikservisi.com> ve <xiaomiservisi.com> alan adları ise kullanılmamaktadır.

5. Tarafların İddiaları

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca ve aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

A. Şikayet Eden

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının XIAOMI ve MI markalarını içermekte olduğunu, tamamıyla ayırt edici bir ticari markayı içeren bir alan adının, marka ve ihtilaflı alan adı arasında alan adındaki diğer terimlerin varlığından bağımsız olarak karıştırılacak ölçüde benzerlik yarattığı yönünde emsal UDRP kararlarının mevcut olduğunu, Şikayet Eden’in tescilli “xiaomi” ve “mi” terimlerine ek olarak da alan adında “servisi” ifadesine yer vermekte olduğunu, bu durumun da bu alan adının Şikayet Eden ile bağlantılı olduğu izlenimi yaratacağını, Şikayet Edilen’in alan adlarını 2018 yılında tescil ettirmiş olduğunu fakat Şikayet Eden’e ait markaların Türkiye’deki ilk tescilinin MI markası için 2015 yılına, XIAOMI markası için 2014 yılına ait olduğunu, ihtilaflı alan adlarının açık bir şekilde Şikayet Eden’in tescilli markaları ile aynı ve buna karıştırılacak ölçüde benzer olduğunu ifade etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarında herhangi bir yasal menfaate sahip olmadığını, Şikayet Eden’in, kanıt yükünü Şikayet Edilen’e kaydırarak Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarında hak veya yasal menfaatleri olmamasından dolayı ilk bakışta haklı görülen bir dava açması gerektiğini, Şikayet Edilen’in, Politikanın 4(c) paragrafı veya başka bir prosedür ile uyumlu olarak ihtilaflı alan adlarındaki hak veya yasal menfaatlerini gösterememesi halinde Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) paragrafını karşıladığını, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’inlisans verdiği veya Şikayet Eden ile bağlantılı bir kişi olmadığını, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından tesciline izin veya onay vermediğini, Şikayet Edilen’in yaygın olarak ihtilaflı alan adları ile bilinmemekte olduğunu ve herhangi bir meşru hakkının da bulunmadığını, ihtilaflı alan adlarının veya ürün veya hizmetlerin iyi niyetli olarak sunulması ile bağlantılı olarak ihtilaflı alan adlarına karşılık gelen bir ismi kullanmak üzere herhangi bir hazırlık yapmamış olduğunu ve yasal ve ticariolmayan veya adil bir kullanım amacı için ihtilaflı alan adlarını kullanmadığını, bu koşullar altında, Şikayet Edilen’in, alan adında herhangi bir hak veya yasal menfaati olmaması nedeniyle ilk bakışta haklı görülen bir dava olduğundan Şikayet Eden’in Politikanın 4(a)(ii) paragrafını karşıladığını iddia etmektedir.

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in kasıtlı olarak, kötü niyetle ve Şikayet Eden’in XIAOMI ve MI markalarının kullanımına yönelik özel haklarını tamamen göz ardı ederek, ihtilaflı alan adlarını tescil ettirmiş ve elinde bulundurmakta olduğunu, Şikayet Eden’in markalarının bilinen markalar olması nedeniyle Şikayet Eden’in haklarını bilmekte ya da biliyor olması gerekmekte olduğunu, bu bilginin, alan adlarının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini göstermek için yeterli olduğunu, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını tescil ettirirken ve kullanırken Şikayet Eden Xiaomi’nin aynı adı taşıyan XIAOMI markasını ve MI markasını açık bir şekilde bilmekte olduğunu, bu markaları kendiliğinden yaratamayacağı gibi, Şikayet Eden 2010 yılında kurulmuş iken ve tüm markaları ihtilafa konu alan adlarından önce tescil edilmişken, bu alan adlarının tescillerinin Şikayet Eden’den bağımsız düşünülerek tescil edilmelerinin olası olmadığını ifade etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen, Mustafa GÜLEN, aleyhine <xiaomiteknikservisi.com> şeklindeki alan adı için UDRP başvurusu yapıldığını ve şikayetin Şikayet Eden lehine sonuçlandığını, Şikayet Edilen’in 16 Temmuz 2018 tarihinde bir marka başvurusu gerçekleştirmiş olduğunu ve bu marka başvurusunun TÜRKPATENT tarafından reddedilmiş olduğunu, Şikayet Edilen’in 31 Mart 2020 tarihinde kendisine Şikayet Eden tarafından gönderilen uyarı yazısının ardından 09 Mayıs 2020 ve 12 Mayıs 2020 tarihlerinde iki marka başvurusu daha gerçekleştirmiş olduğunu, bu başvuruların da TÜRKPATENT tarafından reddedilmiş olduğunu, 08 Ağustos 2020 tarihinde <miteknikservisi.com> şeklindeki alan adını,16 Temmuz 2020 tarihinde <teknikmi.com> şeklindeki alan adı tescilinin tespit edilmiş olduğunu, bu iki alan adının sahip bilgilerinin de kötü niyetli olarak gizli tutulmuş olduğunu, ihtilaflı alan adlarından <teknikmi.com> alan adına bağlı internet sitesinde Xiaomi Inc. v. Mustafa Gülen, WIPO Dava No. D2020-1397 dosyasındaki tüm kullanımlarına aynı şekilde devam ettiğini, yapılan marka başvuruları ile alan adlarının ve tarihlerin örtüşmesi ile “www.teknikmi.com” internet sitesindeki iletişim bilgileri sayfasında yer alan telefon bilgilerinin de Şikayet Edilen’in bilgileri ile örtüşmesi nedeniyle söz konusu bu iki alan adının da Mustafa GÜLEN’e ait olduğunun anlaşıldığını, söz konusu internet sitesi üzerinden Şikayet Eden’in XIAOMI ve MI markalı ürünlerine yönelik bir teknik hizmet verildiğinden, Politika’nın 4(b)(iv) maddesindeki kriterin de karşılanmakta olduğunu, zira Şikayet Edilen’in kullanıcıları internet sitesine çekmek amaçlı olarak bu alan adını tescil ettirmiş olduğunu, Şikayet Edilen’in açık bir şekilde; Şikayet Eden’in XIAOMI ve MI markaları üzerindeki ayrıcalıklı haklarını tamamen göz ardı ederek, kasten ve kötü niyetli olarak anlaşmazlık konusu alan adlarını elinde tutmakta olduğunu iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen cevap süresi içerisinde Merkez’e resmi bir cevap sunmamış ancak 6 Aralık 2021 tarihinde Merkez’e “buyrun problem nedir?” ibareli bir email göndermiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu;
(ii) İhtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve
(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adlarının başvuru tarihlerinden önce TÜRKPATENT nezdinde 16 Ekim 2014 tarihinde 2013 88272 sayı ile tescil edilmiş XIAOMI markası, 27 Şubat 2015 tarihinde 2013 77495 sayı ile tescil edilmiş MI markası ve ayrıca 2012 yılından bu yana tescilli XIAOMI ve MI ibareli uluslararası markaları bulunduğu tespit edilmiştir.

MI ve XIAOMI ibareli tescilli markaların ihtilaflı alan adları içerisinde kolaylıkla ayırt edilebilir şekilde yer alması nedeniyle, İdari Hakem “teknik servisi”, “teknik” ve “servisi” terimlerinin alan adlarına eklenmiş olmasının ihtilaflı alan adlarının tescilli markalar ile karıştırılacak düzeyde benzer olduğu bulgusunu engellemediği kanaatindedir. (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0 “), Bölüm 1.8).

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559;, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017; Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında önceki İdari Hakemler ek kelimelerin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini engellemediğini ifade etmişlerdir.

Bu çerçevede İdari Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden madde 4(a)’da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaatlerden yoksun olduğunu ilk bakışta(prima facie) haklı görülen davada açıkça göstermesi halinde, ispat yükünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir. (WIPO Overview 3.0, Bölüm 2.1.)

İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu kanaatine varmış ve ispat yükümlülüğü Şikayet Edilen’e geçmiştir. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in itirazlarına resmi olarak cevap vermemiş, ihtilaflı alan adları üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmamıştır. Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarının aksini ispat etmediğinden İdari Hakem Şikayet’in Politika’nın 4(a) fıkrasının ikinci unsurunu oluşturduğu sonucuna varmıştır. Bkz. Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455; Spenco Medical Corporation v. Transure Enterprise Ltd, WIPO Dava No. D2009-1765; Swarovski Aktiengesellschaft v. blue crystal, WIPO Dava No. D2012-0630; Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Dava No. D2000-0493.

Bununla birlikte İdari Hakem, Şikayet Eden tarafından sunulan <teknikmi.com> ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesine ait görselleri incelemiş ve şu hususları tespit etmiştir: Şikayet Edilen, Şikayet Eden’e ait tescilli MI markasını internet sitesinde birebir kullanmaktadır; Şikayet Eden’e ve Şikayet Eden’in rakiplerine ait ürünlerin bakımı, tamiri gibi hizmetler sunmakta ve sunmakta olduğu teknik servis hizmetleri ile ilgili olarak Şikayet Eden’e ait MI ve XIAOMI markalı ürün görsellerini kullanmaktadır; Şikayet Eden’e ait turuncu zemin üzerinde beyaz renkte harfler ile yazılmış olan MI ibareli tescilli marka görseline tamir aletleri figürü ekleyerek logo oluşturmuş, bu logoya “XiaomiTeknik Uzman Teknik Servis” ibarelerini ekleyerek Şikayet Eden’e ait tescilli markaları kullanmaktadır; internet sitesinin en alt kısmında “Firmamız Xiaomi özel teknik servisidir, Xiaomi Türkiye ile bağlantısı bulunmamaktadır.” beyanı bulunmaktadır. Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’e, MI ve XIAOMI ibarelerinin marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediği yönündeki iddiası da dikkate alındığında, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’e ait tescilli markaları kullanım izni olmadığı halde kendisine ait markalar gibi kullanmakta olduğu ve marka sahibi ile ilişkisi bulunduğu veya Şikayet Eden tarafından verilen yetki kapsamında hizmet sunduğu izlenimi verecek şekilde kullanımının bulunduğu anlaşılmaktadır . İdari Hakem tespit edilen bu hususların iyi niyetli (bona fide) ürün veya hizmet sunumu ile bağlantılı kullanımı olarak kabul edilemeyeceği görüşündedir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 (“Oki Data”) ışığında, Şikayet Eden’in ürünleri için meşru bir teknik servis olduğu değerlendirmesinin yapılamayacağını ve bu nedenle ihtilaflı alan adlarını kullanma hakkına sahip olmadığını düşünmektedir. Nitekim, Oki Data’da belirtilen kriterler, somut olayda karşılanmamıştır. <teknikmi.com> ihtilaflı alan adına bağlı olan internet sitesinin alt kısmında her ne kadar “Firmamız Xiaomi özel teknik servisidir, Xiaomi Türkiye ile bağlantısı bulunmamaktadır.” ibareli bir beyan bulunsa da, Şikayet Edilen münhasıran XIAOMI markalı ürünlere ait tamir hizmeti sunmamakta ve internet sitesinde başka telefonlara ait markaları da sergileyerek başka markalı telefonlar için de tamir hizmeti sunmaktadır. “Oki Data testi”’nin şartları kümülatif olması sebebiyle, bu husus Şikayet Edilen’i Oki Data güvenli limanından çıkarmaktadır.

Şikayet Eden tarafından sunulan Xiaomi Inc. v. Mustafa Gülen, WIPO Dava No. D2020-1397 kararı ile ilgili yapılan incelemede, davanın taraflarının işbu davanın tarafları ile aynı olduğu ve anılan davaya konu <xiaomiteknikservis.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar verildiği görülmüştür. Anılan davada İdari Hakem’in, Şikayet Edilen’in Şikayet dilekçesine ve dava öncesinde Şikayet Eden’in e-postasına cevap vermemesi, Şikayet Eden tarafından gönderilen e-postadan sonra iki defa marka başvuru yapmaya çalışması nedeniyle ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ve meşru menfaati olmadığı ve söz konusu alan adını kötü niyetli olarak tescil ettiği ve kullandığı kanaatine ulaştığı anlaşılmıştır. Belirtilen hususlar işbu dava bakımından da geçerli olup, Şikayet Edilen’in Şikayet dilekçesine ve Şikayet Eden tarafından gönderilen 23 Eylül 2021 tarihli ihtarnameye cevap vermediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte Xiaomi Inc. v. Mustafa Gülen, WIPO Dava No. D2020-1397 sayılı dosyada süreç devam ederken işbu davaya konu <teknikmi.com> ihtilaflı alan adını, davanın aleyhine sonuçlanmasının akabinde ise <miteknikservisi.com> alan adını kendi adına tescil ettirdiği ve TÜRKPATENT nezdinde bu alan adlarını içeren marka tescil başvurularında bulunduğu ve bu başvuruların da reddedildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla İdari Hakem işbu dava bakımından da Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakkı ve meşru menfaati olmadığı kanaatine ulaşmıştır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hak veya meşru menfaati bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığı hususunu da dikkate alarak ihtilaflı alan adlarından <miteknikservisi.com> ve <xiaomiservisi.com> alan adlarını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığını değerlendirmektedir. İhtilaflı alan adları aktif olarak kullanılmamakla birlikte ihtilaflı alan adlarının veya buna karşılık gelen bir adın, malların veya hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) bir şekilde sunulmasıyla bağlantılı olarak kullanılması için gösterilebilecek hazırlıkların olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, ayrıca WIPO Overview 3.0, Bölüm 2.5.1’i dikkate almıştır. İlgili bölüme göre, UDRP Hakemleri genel olarak, Şikayet Eden’in markası ile aynı olan alan adlarının Şikayet Eden ile zımni bağ olduğunu gösterir biçimde risk taşıdığına karar vermiştir. Alan adlarının marka ve ek bir terimden oluştuğu durumlarda bile, Hakemler, bu tür bir bileşimin marka sahibini taklit ettiği veya marka sahibi ile bir sponsorluğun var olduğunu veya marka sahibi tarafından destek alındığını ima ettiği takdirde adil kullanım teşkil edemeyeceğine karar vermiştir. İdari Hakem, somut olayda ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden ile zımni bağ olduğunu gösterir biçimde risk taşıdığını düşünmektedir.

Bu bağlamda Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Edenler’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikayet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Eden’in TÜRKPATENT ve WIPO nezdinde tescilli XIAOMI ve MI markalarının sahibi olduğunu ve bu markaların tanınmış olduğunu kabul etmektedir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, <teknikmi.com> ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesinde Şikayet Eden’e ve rakiplerine ait ürünlerin bakım ve tamirine ilişkin teknik servis hizmeti sunmakta olması, Şikayet Eden’e ait XIAOMI ve MI markalı ürün görsellerini ve birebir MI markasını kullanması, kendisini Şikayet Eden tarafından yetkilendirilmiş özel yetkili servis olarak göstermesi nedeniyle Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’den ve markalarından haberdar olduğu görüşündedir. Kaldı ki tarafların aynı olduğu Xiaomi Inc. v. Mustafa Gülen, WIPO Dava No. D2020-1397 dava sürecinde ve neticesinde de Şikayet Edilen, Şikayet Eden’den ve markalarından haberdar olmuştur. İdari Hakem, Şikayet Eden’den haberdar olunmasına rağmen meşru bir hakka dayanmadan ihtilaflı alan adlarının satın alınmasını ve kullanılmasını kötü niyet göstergesi olarak değerlendirmektedir. Bkz. Philip Morris USA Inc. v. Luca Brignoli, WIPO Case No. D2014-1180; Chanel, Inc. v. Estco Technology Group, WIPO Case No. D2000-0413; Educational Testing Service v. Eunho Hwang, WIPO Dava No. D2017-0993; Educational Testing Service v. Mohamed Ahmedd Aljarwan, WIPO Dava No. D2008-1073; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226.

Bununla birlikte, tarafların aynı olduğu Xiaomi Inc. v. Mustafa Gülen, WIPO Dava No. D2020-1397 dava sürecinde ve neticesinde Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’den ve markalarından haberdar olmasına, <xiaomiteknikservis> ibareli alan adı başvurusunun Şikayet Eden’in marka haklarını ihlal ettiğini anlamış olmasına rağmen, WIPO dava süreci devam ederken işbu davaya konu <teknikmi.com> ihtilaflı alan adını kendi adına tescil ettirerek söz konusu alan adına bağlı internet sitesinde benzer şekilde kullanımlarına devam etmesi, davanın aleyhine sonuçlanmasının akabinde ise <miteknikservisi.com> ihtilaflı alan adını kendi adına tescil ettirmesi ve TÜRKPATENT nezdinde bu alan adlarını içeren marka tescil başvurularında bulunması nedeniyle İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı kanaatine ulaşmıştır.

Politikanın 4(b) paragrafı, İdari Hakem tarafından mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde belirli koşulların, bir alan adının kötü niyetle tescilinin ve kullanımının kanıtı olacağını öngörmektedir. İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’in ürünlerini veya bu ürünler ile ilgili teknik hizmet almak amacıyla arama yapan internet kullanıcılarını <teknikmi.com> ihtilaflı alan adının bağlı olduğu kendi internet sitesine yönlendirerek Şikayet Eden’in markasının tanınırlığından yararlanmak, Şikayet Eden’in yetkili teknik servisi izlenimi uyandırmak suretiyle Şikayet Eden’e ve rakiplerine ait markalı ürünler ile ilgili bakım, tamir hizmeti sunmak ve böylece ticari kazanç sağlama amacında olduğu, bu bağlamda Politika’nın 4(b) paragrafı son şartının işbu dava bakımından sağlandığı görüşündedir. Bkz. Aktiebolaget Electrolux v. Murat Şahin, WIPO Dava No. D2014-0941.

İdari Hakem, yapmış olduğu inceleme neticesinde, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in haklarını ihlal etmeksizin makul herhangi bir aktif kullanımını düşünmenin imkansız olduğuna, Şikayet Eden’in markalarının, ayırt edici ve tanınmış markalar olduğuna, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarından <teknikmi.com> alan adının Şikayet Eden ile bir ilişki veya bağlantı izlenimi uyandırma, <miteknikservisi.com> ve <xiaomiservisi.com> ihtilaflı alan adlarının ise aktif olmadığı ancak ihtilaflı alan adlarının kullanılmamasının pasif olarak elde tutma doktrini altında kötü niyet tespitini engellemediği, Şikayet Eden’in yetkili teknik servisi izlenimi uyandırarak haksız kazanç sağlama amacıyla özel olarak seçtiği, <miteknikservisi.com> ve <xiaomiservisi.com> alan adları ile ilgili olarak ise meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adlarıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu veya olacağını gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut olmadığına ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <miteknikservisi.com>, <teknikmi.com> ve <xiaomiservisi.com> ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Uğur G. Yalçıner
Tarih: 29 Ocak 2022