WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Koçtaş Yapı Marketlerı Tıcaret A.S. v. Orhan İzgin

Dava No. D2012-2245

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd. tarafından temsil edilen, Koçtaş Yapı Marketlerı Tıcaret A.S.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Orhan İzgin’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <koctasmobilya.net> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 14 Kasım 2012 tarihinde <koctasmobilya.net>, <koctas-mobilya.com>, <koctas-mobilya.net> ve <koctasmobilya.org> alan adlarına karşı WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 15 Kasım 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak ilişkili Tescil Eden Kuruluşlar’a (FBS Inc. ve Name.com LLC) tescil teyidi talebini göndermiştir. 15 ve 16 Kasım 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluşlar ihtilaflı alan adların tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilenler ve Şikâyet Edilenler’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 23 Kasım 2012 tarhihinde Merkez, tescil eden tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 23 Kasım 2013 tarihinde Merkez Şikayet Eden ile tekrar e-posta aracılığıyla iletişime geçmiş olup, Kuralların 3(b)(xiii) paragrafında belirtildiği üzere Şikayet’in 15 paragrafında yer alan uygun olan bir (veya iki) ortak yargı yetkisine ilişkin düzeltmeleri yapmaya davet etmiştir. 28 Kasım 2012 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’e yukarıda gösterilen iletişimlere cevaben Şikayet’e değişiklik sunmuştur.

Merkez taraflara 23 Kasım 2012 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. 28 Kasım 2012 tarihinde Şikayet Eden işlemlerin İngilizce yapılmasını talep etmiştir. Şikayet Edilenler ise yorumlarını belirtmemiştirler.

Merkez, Şikâyet’e değişiklik ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

29 Kasım 2012 tarihinde, genel kullanıma açık olan WhoIs veri tabanı, <koctasmobilya.net> ihtilaflı alan adının isimtescil internet teknolojileri A.? tarafından tescil edilmiş olduğunu göstermiştir. Merkez yaptığı ve daha önce verilmiş bilgilerle uyuşmayan tespiti 29 Kasım 2012 tarihinde e-posta olarak Tescil Eden Kuruluş’a bildirmiştir. Buna yanıt olarak 4 Aralık 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş “müşterinin kendi bilgilerini bizim şirket bilgilerimiz doğrultusunda güncellemiş” olduğunu belirtmiş olup işbu uyuşmazlığa konu olan alan adı sahibinin Orhan İzgin olduğunu onaylamıştır.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 6 Aralık 2012 tarihinde başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 26 Aralık 2012 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilenler tarafindan cevap’ı sunma için tarih dahilinde Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilenler tarafından Cevap verilmediğini 27 Aralık 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

8 ve 9 Ocak 2013 tarihlerinde Merkez tarafından <koctas-mobilya.com>, <koctas-mobilya.net> ve <koctasmobilya.org> alan adı tescil ettirenlerden resmi olmayan e-posta bağlantıları alınmıştır. 9 Ocak 2013 tarihinde Merkez taraflara olası bir uzlaşma sağlanabilmesi için idari işlemlerin ertelenebileceğini bildirmiştir. 11 Ocak 2013 tarihinde Merkez idari işlemlerin ertelendiğini bildirmiştir. 27 Şubat 2013 tarihinde Şikayet Eden Merkez’e <koctas-mobilya.com>, <koctas-mobilya.net> ve <koctasmobilya.org> alan adlarının Şikayet Eden’e transfer edildiğini bildirmiş olup, idari işlemin sadece <koctasmobilya.net> alan adı için kurulmasını talep etmiştir. 4 Mart 2013 tarihinde ise Merkez taraflara ve Tescil Eden Kuruluşlara <koctas-mobilya.com>, <koctas-mobilya.net> ve <koctasmobilya.org> alan adları için işlemin sona erdiğini ve işlemin sadece <koctasmobilya.net> alan adı için devam edeceğini bildirmiştir.

Merkez, 4 Mart 2013 tarihinde tek Hakem olarak Selma Ünlü’nü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayette aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

(1) Şikâyet Eden, Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.. 1996 yılından beri ev geliştirme perakendeciliği yapmakta olup, Türkiye genelinde 30 mağazasıyla 160,000 m2 lik satış alanı bulunmaktadır. Şikâyet Eden Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olan Koç Holding’in bir parçasıdır.

(2) İhtilaflı alan adının içerisinde Şikayet Eden’in ticaret unvanı da olan “koctas” ifadesi yer almaktadır.

(3) Şikâyet Eden’in Türk Patent Enstitüsü nezdinde KOÇTAŞ ve “koçtaş” ifadesini içeren pek çok markası bulunmaktadır. Bunlardan ilki 2 Nisan 1998 tarihli KOÇTAŞ markası olup, söz konusu markalardan bazılarının Ek 6’da belirtildiği görülmüştür.

(4) Şikayet Eden, 9 Şubat 1996 tarihinden beri <koctas.com.tr> alan adının ve 10 Aralık 1996’dan beri <koctas.com> alan adının sahibidir.

(5) İhtilaflı alan adı KOÇTAŞ markalarının yaratılmasından çok uzun zaman sonra 25 Nisan 2011 tarihinde kayıt altına alınmıştır.

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) Şikayet Edilen’in Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen isim ve adresi doğrultusunda Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğu görülmektedir.

(2) Hakemin ihtilaflı alan adın web sitesini ziyaret ettiği 13 Mart 2013 tarihinde alan adının aktif olmadığı belirlenmiştir.

(3) Dosyaya sunulan delillerden ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in faaliyet alanıyla benzer şekilde internet sitesi üzerinde kullandığı görülmüştür.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki sebeplere dayanarak ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’inde özellikle aşağıdaki hususlara dayanmaktadır:

(i) İhtilaflı alan adı Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu marka ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir, ve;

(ii) Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmamaktadır;

(iii) İhtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi ticaret markası ile aynı olduğunu, 9 Şubat 1996 tarihinden beri <koctas.com.tr> alan adının sahibi olduğunu ve halen de bu alan adını kullanmakta olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra Şikayet Eden 10 Aralık 1996 tarihinden beri <koctas.com> alan adının da sahibi olduğunu ve bu alan adını da kullandığını belirtmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adında yer alan “koctas” ifadesinin yanında “mobilya” ifadesine yer verilmesinin söz konusu alan adına ayırt edici bir nitelik katmadığını belirtmektedir. “Mobilya” ifadesinin jenerik bir ifade olduğunu, bunun yanında Şikayet Eden’in aktif olduğu faaliyet alanı çerçevesinde değerlendirildiğinde ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in faaliyet alanıyla benzerlik gösterdiği ve tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali bulunduğu belirtilmiştir.

Tüketiciler nezdinde oluşabilecek karıştırılma ihtimalinin yanı sıra, tüketiciler nezdinde Şikâyet Eden ile ihtilaflı alan adı arasında bağlantı da kurulabileceğini belirtmiştir.

Şikayet Eden Guccio Gucci S.p.A. v. Zhou Guodong, WIPO Dava No. D2010-1695 davasına atıfta bulunarak markaların baş kısımlarına veya son kısımlarına eklenen eklerin veya jenerik niteliğe sahip ifadelerin karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını belirtmektedir.

Ayrıca Şikâyet Eden, “Turkcell ibaresi ile beraber İngilizce olacak şekilde “technology” ifadesinin yer alması ihtilafa konu olan alan adının TURKCELL markasıyla beraber kullanılması dolayısıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer” olduğunu kabul eden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. v. Celile Gun, WIPO Dava No. D2008-0128 davasına da atıfta bulunmaktadır.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, (1) Galatasaray Spor Kulubu Dernegi (2) Galatasaray Pazarlama A.S. (3) Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S., WIPO Dava No. D2002-0726 davasına atıfta bulunarak öncelikli olarak ilk bakışta Şikayet Edilen’in bir hakkı veya meşru menfaati olmadığını göstermesi gerektiğini belirtmiştir.

Şikayet Eden, “koçtaş” ifadesinin Şikayet Eden’in ismi olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin talep edildiği vakitte Şikayet Edilen tarafından bilindiğini ifade etmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kullanırken Politika’nın 4(c)(i) maddesine göre iyi niyetli olarak kullandığına ilişkin bir iddia da bulunmadığını belirtmiştir. Ayrıca Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in hususi bir şekilde lisans veya herhangi bir şekilde malların satışına ilişkin yetkilendirilmediğini ifade etmiştir.

Bunun yanında Şikaye Eden Şikâyet Edilen’in genel olarak ihtilaflı alan adında belirtilen isimdeki gibi bilinmediğini iddia etmiştir. Aksine, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet ettiğini ve ilgili markanın ününden ve tanınmışlığından tamamen haberdar olduğunu iddia etmektedir. Bu doğrultuda, Şikayet Eden’in tanınmış olduğunu ve buna göre Şikayet Edilen’in markanın tanınmışlığından yararlanma isteği içerisinde olduğunu iddia etmiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının marka sahibi tarafından kullanılmasını engellemek için tescil edildiğini ifade etmektedir. Bunun yanında Şikayet Edilen’in Türkiye’de ikamet ettiği belirlendiğine göre tanınmış KOÇTAŞ markasının tanınmışlığından yararlanma amacında olduğunu ifade etmiştir.

Ek 3’de bulunan Şikayet Edilen’in web sitesi çıktıları da Şikayet Edilen’in ihtlaflı alan adını kötü niyetli şekilde kullandığını göstermektetir.

Şikayet Eden, bu noktada Şikayet Edenin KOÇTAŞ markasının Türkiye’de tanınmasından epey bir süre sonra ihtilaflı alan adını tescil ettiren Şikayet Edilen’in söz konusu markayı bilmesi gerektiğini kabul eden <koctasevdeneve.com> ve <koctasnakliyat.com> alan adlarına ilişkin verilen Koçtas Yapi Marketleri Ticaret A.S. v. Yavuz Bayyigit / Omer Faruk Aksakalli, WIPO Dava No. D2011-1278 sayılı Panel kararına atıfta bulunmuştur.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Şikâyet Eden işlem dilinin İngilizce olmasını talep etmiştir. Bunun yanında ihtilaflı alan adı için yapılan tescil sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlem dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Tescil kayıt sözleşmesinde aksi belirtilmediği, Şikayet Eden’in Türkiye’de yerleşik olduğu ve faaliyet gösterdiği, ve istisnai bir durum bulunmadığı için, Hakem, tescil kayıt sözleşmesinin dilinin işlem dili olması gerektiği kanaatine varmıştır.

Bunun yanında, yukarıda da bahsedildiği üzere 29 Kasım 2012 tarihinde, genel kullanıma açık olan WhoIs veri tabanı ihtilaflı alan adının isimtescil internet teknolojileri A.? tarafından tescil edilmiş olduğunu göstermiştir. Merkez yaptığı ve daha önce verilmiş bilgilerle uyuşmayan tespiti 29 Kasım 2012 tarihinde e-posta olarak Tescil Eden Kuruluş’a bildirmiştir. Buna yanıt olarak 4 Aralık 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş Şikayet Edilen’in bilgilerini değiştirmiş olduğunu belirtmiş olup işbu uyuşmazlığa konu olan alan adı sahibinin Orhan İzgin olduğunu onaylamıştır. Bu nedenle, Tescil Eden Kuruluş tarafından verilen bilgiye güvenerek ve Şikayet Edilen tarafından hiçbir yorum veya itiraz bulunmadığını göz önünde tutarak, İdari Hakem Orhan İzgin’in Şikayet Edilen olduğu düşüncesindedir ve işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

Davanın esasına gelindiğinde, Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikayet kapsamında verecektir. Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ve karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikayet Eden 1998 yılından beri KOÇTAŞ ve “koçtaş” köklü ifadeler üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır. Aynı zamanda Ticaret Gazetesi örneklerinin sunulmuş olduğu üzere “Koçtaş” ifadesinin Şikayet Eden’in ticaret unvanı olduğu da belirlenmiştir.

Hakem, ihtilaflı alan adının 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren tescil edildiği göz önüne alındığında ihtilaflı alan adında Şikayet Eden’in tescilli markası olan ve aynı zamanda ticaret unvanı olan “Koçtaş” ifadesinin tamamının yer aldığını belirlemiştir. Yukarıdakiler ışığında Hakem, Şikayet Eden’in ilgili markasal haklara sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde yeterli delil sunduğu kanaatine varmıştır.

İhtilaflı alan adında yer alan “mobilya” ifadesi Türkçe’de “oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya verilen genel ad”, olarak Türk Dil Kurumu’nca tanımlanmıştır. Buna göre Şikayet Edilen’in internet sitesi çıktıları ile karşılaştırıldığında, “mobilya” ifadesi ihtilaflı alan adında ayırt edici nitelik göstermemektedir. Nitekim, ihtilaflı alan adı Şikayet Eden’in faaliyet alanına girmekte olup Şikayet Eden’in hem ticaret unvanıyla hem de markasal haklarıyla kesişmektedir.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell, WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017, Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Somut olayda eklenen ifadenin “mobilya” ifadesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tüketicilerin ihtilaflı alan adın sitesinden Şikayet Eden tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hizmet alabileceklerini düşünmeleri kaçınılmazdır.

Hakem ayrıca “.net” uzantısı kullanımının da marka ve ihtilaflı alan adı arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldırmaya yetmeyeceği kanaatine varmıştır. Bkz,Philip Morris USA Inc. v. Mariana Gemenitzi, WIPO Dava No. D2009-1715.

Hakem, Şikayet Eden’in marka ve web sitesinin Türk ticaret pazarındaki bilinirlik düzeyi ile Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in faaliyet alanında bulunan aynı hizmetler için kullanıyor olduğu hususlarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in alan adı ile klasik anlamda karıştırılma ihtimaline ek olarak, tüketici nezdinde ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in ticari faaliyetleri ile bir şekilde bağlantılı olduğuna ilişkin yanlış izlenim yaratacağına kanaat getirmiştir.

Sonuç olarak Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markasıyla karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğuna ve Politika‘nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) “Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikâyet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı”.

İspat yükü kural olarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikayet Eden’de olmaktadır. Şikâyet Eden’in Şikâyet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem Şikayet Eden’in KOÇTAŞ ve “koçtaş” ibareli diğer markaları üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır. Ayrıca Hakem, Politika’nın amacı gereğince Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da maşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunda yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e KOÇTAŞ ticaret ve hizmet markalarını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Hakem Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen’in “koctasmobilya” ifadesini kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (“bona fide”) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ikinci şartın yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, şikâyet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikâyet eden veya şikâyet eden’in ticari rakibine, şikâyet edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikâyet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) şikâyet edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) şikâyet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikâyet eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikâyet edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak. Şikayet Eden’in markasının tanınmışlığı nedeniyle Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen’in bu tür markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Case No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Case No. D2001-0087.

Diğer taraftan, işbu Kararın 3-cü paragrafında belirtildiği gibi, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adına ilişkin genel kullanıma açık olan WhoIs kontak bilgilerini hosting firması isimtescil.net’in bilgileri ile gizletmeye çalışmıştır. Bu tür yanıltma ve gizlenme çabaları kötü niyetin göstergesi olarak kabul edilmekle beraber bu tarz bir kullanımın kötü niyetle bağlantılı olduğu pek çok kararda kabul edilmiştir. Bkz. WSFS Financial Corporation v. Private Registrations Aktien Gesellschaft 2, WIPO Dava No. D2012-0033.

Ayrıca, Şikayet Eden’in mal ve hizmetlerine ait reklam kampanyalarının miktarı düşünüldüğünde, Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’e ait ticaret ve hizmet markalarıyla bir çağrışım yaratmaya çalıştığı kanaatine varmıştır. Sunulan eklerde görüldüğü üzere ihtilaflı sayfanın içeriği Şikayet Edilen’in Şikayet Edene ait markalardan haberdar olduğu ve haksız ticari kazanç elde etmek maksadıyla web sayfası arasında bağlantı kurmaya çalıştığını açıkça göstermektedir. Nitekim, dosyaya sunulan eklerden Şikayet Edilen’in internet sitesi doğrultusunda Şikayet Eden ile aynı alanda faaliyet gösterdiği ve Şikayet Eden’in markasından haksız ticari kazanç sağlamaya çalıştığı Hakem tarafından belirlenmiştir.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <koctasmobilya.net> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 18 Mart 2013