Tratados administrados por la OMPI

Partes Contratantes > Convenio de París (Total Partes Contratantes : 177) > Mozambique

Parte ContratanteFirmaInstrumentoEn VigorDetalles
Mozambique Adhesión: 9 de abril de 19989 de julio de 1998Detalles