Резюме Председателя

Индекс документаPCDA/1/WWW[56972]
Мероприятия по темеPCDA/1
Дата публикации24 февраля 2006 г.
EnglishSummary by the Chair

Prepared by the Secretariat

Полная версия документа
Summary by the Chair, single (doc)
90 KB
Полная версия документа
Summary by the Chair, single (pdf)
130 KB
РусскийРезюме Председателя

[Prepared by the Secretariat]

Полная версия документа
Резюме Председателя, single (doc)
97 KB
Полная версия документа
Резюме Председателя, single (pdf)
221 KB