Translation tools in PATENTSCOPE

Индекс документаWIPO/WEBINAR/PATENTSCOPE/2019/06/WWW/437031
Мероприятия по темеWIPO/WEBINAR/PATENTSCOPE/2019/06
Дата публикации24 мая 2019 г.
EnglishTranslation tools in PATENTSCOPE
Полная версия документа
Translation tools in PATENTSCOPE, single (pptx)
3818 KB