Intellectual Property and Development: China's National Experiences

Индекс документаISIPD/05/WWW[104000]
Мероприятия по темеISIPD/05
Дата публикации2 мая 2005 г.
EnglishIntellectual Property and Development: China's National Experiences

Prof. Dr.(Ing) Li Yuguang

Полная версия документа
Intellectual Property and Development:  China's National Experiences, single (pdf)
365 KB