Velikost in format datotek spisa

Priloga E

Velikost datotek spisa za pošiljanje po e-pošti

Razen v primeru predhodnega dogovora s centrom sporočilo po e-pošti (vključno s prilogami), ki se pošlje centru v povezavi s katerim koli postopkom v zvezi z domeno .eu, po velikosti ne sme presegati 10 MB (deset megabajtov). Ko je treba poslati večje količine podatkov, se datoteke lahko pošljejo v več e-sporočilih.

Velikosti posameznih datotek (npr. priloge e-sporočil)

Razen v primeru predhodnega dogovora s centrom posamezna datoteka (kot je dokument v Wordu ali Excelu oziroma formatu PDF), ki se pošlje centru v povezavi s katerim koli postopkom v zvezi z domeno .eu, po velikosti ne sme presegati 10 MB (deset megabajtov). Ko je treba poslati večje količine podatkov, se večje datoteke lahko razdelijo na več posamičnih datotek ali dokumentov, pri čemer nobeden ne sme presegati 10 MB.

Skupna velikost datotek spisa v zadevah v zvezi z domeno .eu

Skupna velikosti tožbe ali odgovora na tožbo (vključno s prilogami), ki se vloži v povezavi s sporom glede domene .eu, ne sme presegati 50 MB (petdeset megabajtov), razen v izjemnih primerih (vključno v posebnih primerih, ki se nanašajo na večje število spornih imen domen) in na podlagi predhodnega dogovora s centrom.