Seznam taks za domeno .eu

Naslednji seznam taks se uporablja v vsakem administrativnem postopku v zvezi z imenom domene, ki ga vodi Arbitražni in mediacijski center WIPO (v nadaljevanju: center) na podlagi Pravil alternativnega reševanja sporov pod domeno .eu (v nadaljevanju: pravila ADR).

En razsodnik

Število imen domene, na katero se nanaša tožba (EUR)

1 do 5

1300 EUR [razsodnik: 900 EUR; center WIPO: 400 EUR]

6 do 10

1600 EUR [razsodnik: 1100 EUR; center WIPO: 500 EUR]

Več kot 10

Odločitev se sprejme po posvetovanju s centrom WIPO.

 

Trije razsodniki

Število imen domene, na katero se nanaša tožba (EUR)

1 do 5

3100 EUR [predsednik senata: 1200 EUR; razsodnik: 600 EUR; center WIPO: 700 EUR]

6 do 10

4000 EUR [predsednik senata: 1500 EUR; razsodnik: 800 EUR; center WIPO: 900 EUR]

Več kot 10

Odločitev se sprejme po posvetovanju s centrom WIPO.

Prošnja tožeče stranke za spremembo jezika postopka ADR Ugovor tožeče stranke proti ustavitvi postopka
En razsodnik 500 EUR En razsodnik 500 EUR

1. Taksa zajema znesek, ki ga zadrži center WIPO kot upravno takso, in znesek, ki se izplača razsodniku.

2. Plačila se izvedejo samo na enega od naslednjih načinov:

Bančno nakazilo (za plačila v EUR):

Prejemnik:
WIPO / OMPI, 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland
Številka računa (IBAN): CH3304835048708082003
Swift Code: CRESCHZZ80A
Banka: Credit Suisse, 1211 Geneva 70, Switzerland
(Pri plačevanju z bančnim nakazilom je treba navesti namen plačila, vključno s spornim(i) imenom(i) domene (obvezno), podatke o plačniku in, če je na voljo, referenčno številko zadeve WIPO.)

Kreditna kartica (Visa, MasterCard, Diners Club, Discover):

Plačilo s kreditno kartico se mora izvesti z uporabo varne spletne storitve centra WIPO Domain Name Credit Card Payment Service. V primeru vprašanj ali težav v zvezi s plačili pokličite na tel. št.: (+41 22) 338 8247. Zaradi varovanja podatkov bo ta možnost spletnega plačila edina sprejemljiva možnost za plačila s kreditno kartico.

Tekoči račun WIPO: odbitek s tekočega računa WIPO

WIPO Center's secure online payment facility.

WIPO current account:

Deduction from WIPO current account number

3. Plačila s čekom ali v gotovini niso sprejemljiva. Čeki se bodo vrnili pošiljatelju.

4. Vse stroške bančnega poslovanja, provizije za nakazila ali druge zneske, ki se lahko zaračunajo v povezavi s plačilom centru WIPO, plača stranka, ki izvede plačilo.