WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2020-0005

1. Sökande

Sökanden är Techbolaget Sverige AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Domain Admin, Electrid Domains Limited, Storbritannien.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <techbolaget.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 30 januari 2020. Innehavaren lämnade inte in något Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 2 mars 2020.

WIPO Center utsåg Henry Olsson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 9 mars 2020. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden gett in ett registreringsbevis från Bolagsverket vilket visar att firman ”Techbolaget Sverige AB” registrerats den 7 december 2018. Enligt beviset ska bolagets verksamhet omfatta konsultverksamhet inom IT och en rad andra områden samt att äga och bedriva handel med värdepapper.

Sökanden har begärt att ärendet vid uteblivet svar ska avgöras enligt reglerna om påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <techbolaget.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har till stöd för sitt yrkande anfört att Innehavaren använder domännamnet i fråga för ”random content” och för att leda besökaren till sidor som i sin tur leder vidare till kasinoverksamhet. De sidor till vilka domännamnet leder har enligt Sökanden inte någon koppling till Innehavaren och har som enda syfte att väcka en konsumtionsvilja som i sin tur finansieras med hjälp av kasinoverksamhet.

Sökanden har till stöd för sitt yrkande och sina påståenden gett in ett antal skärmdumpar från <techbolaget.se> tagna den 28 januari 2020.

B. Innehavaren

Som nyss har nämnts har Innehavaren inte kommit in med något svar på Ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

Efter sin genomgång av de omständigheter och den utredning som Sökanden har anfört och som har lämnats obestridda av Innehavaren gör Tvistlösaren följande bedömning.

A. Domännamnet liknar i Registreringsvillkorens mening Sökandens registrerade firma, vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats och använts i ond tro

C. Innehavaren inte har någon rätt till eller berättigat intresse i domännamnet

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <techbolaget.se> ska överföras till Sökanden.

Henry Olsson
Datum: 19 mars 2020