WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2019-0021

1. Sökande

Sökanden är AB Kvällstidningen Expressen, Sverige, företrädd av Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. N., Frankrike.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <exppressen.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 12 juni 2019. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 15 juli 2019.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell som ensam Tvistlösare i detta ärende den 17 juli 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Innehavarens domännamn <exppressen.se> registrerades den 1 februari 2019.

Sökanden innehar de svenska varumärkesregistreringarna nr 508937 EXPRESSEN (ordmärke), registrerat 2012-11-23, och i figurmärkes form finns det nämnda varumärkets enda ord i de svenska varumärkesregistreringarna nr 508938, 508939, 321791 och 102953. Sökanden äger även domännamnen <expressen.se> och <expressen.com>.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <exppressen.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Tidningen Expressen grundades år 1944 och har idag ungefär 500 000 läsare per dag. Dess websida med domännamnet <expressen.se> har ungefär 2,5 miljoner dagliga besökare. EXPRESSEN är ett av de mest kända svenska varumärkena.

Domännamnet <exppressen.se> är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärke EXPRESSEN liksom med Sökandens registrerade domännamn.

Den som skriver in <exppressen.se> i sin webbläsare omredigeras till en annan websida, som efterliknar tidningen Aftonbladets på webben, bl. a. med kopiering av dess layout och varumärken. Den sist nämnda websidan innehåller en påhittad nyhetsartikel, skriven på svenska och som riktar sig till svenska läsare. Artikeln redogör ”i det falska skenet av en redaktionell miljö” för hur läsaren kan tjäna pengar på att investera i bitcoins. Genom att klicka på någon av de länkar som finns på websidan leds besökaren till en ytterligare websida, där den uppmanas att registrera sig för köp av bitcoins. Artikeln är uppenbarligen falsk.

Innehavaren av domännamnet <exppressen.se> har i ond tro registrerat det med vetskap om att dess websidesanvändning skulle påverka och störa Sökandens verksamhet. Expressens läsare besöker ofta den digitala tidningen genom att skriva in <expressen.se> i sina webläsares adressfält. Genom ett enkelt feltryck, ett extra p, hamnar läsaren oönskat på domänen <exppressen.se>. Innehavaren utnyttjar Sökandens anseende, marknadsposition och kännetecken för att i kommersiellt syfte driva trafik till sin egen websida.

Det finns inget samband mellan Sökandens och Innehavarens verksamheter. Innehavaren har inget registrerat varumärke eller annan rättighet som är identiskt med eller liknar domännamnet <exppressen.se>. Innehavarens otillbörliga användning av sitt domännamn inverkar negativt på trafiken till Sökandens websida <expressen.se> och skadar Sökandens rätt till dess kännetecken och anseende.

Domännamnet <exppressen.se> är resultatet av s.k. fulregistrering.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken Sökanden kan visa rätt.

B. Mot bakgrund av vad som anförts i ärendet anser Tvistlösaren att domännamnet <exppressen.se> har registrerats eller använts i ond tro.

C. I beaktande av vad Sökanden obestritt har anfört beträffande omständigheterna kring Innehavarens registrering och användning av domännamnet <exppressen.se> finner Tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <exppressen.se>

8. Beslut

Domännamnet <exppressen.se> ska överföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
22 juli 2019