WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0063

1. Sökande

Sökanden är Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Tyskland, företrädd av Advokatfirman Lindahl, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är J. J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <bmwupgrade.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 13 december 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 15 januari 2019.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 17 januari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat EU-varumärket BMW med registreringsnummer 000091835 och registreringsdatum den 25 februari år 2000.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <bmwupgrade.se> den 7 mars år 2015. Det omtvistade domännamnet pekar mot en hemsida som begär användarnamn och lösenord för att logga in samt ett meddelande på Kroatiska ”webbplatsen är under uppbyggnad. Snälla försök snart igen”.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <bmwupgrade.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Det omtvistade domännamnet <bmwupgrade.se> består av Sökandens varumärke BMW i sin helhet med ett tillägg av den generiska engelska termen “upgrade“ (uppgradering). Innehavaren har, på hemsidan som varit kopplad till det omtvistade domännamnet, marknadsfört och sålt varor som konkurrerar med Sökanden samt olovligen nyttjat Sökandens varumärke samt dennes upphovsrättsligt skyddade reklambilder. Efter uppmaning från Sökanden har Innehavaren upphört att nyttja Sökandens reklambilder på hemsidan men fortsatt sitt innehav av det omtvistade domännamnet. Innehavaren har inte något varumärke eller någon annan rättighet som innehåller eller liknar det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2 och som är identisk med eller liknar det omtvistade domännamnet.

B. Sökanden har gjort sannolikt att det omtvistade domännamnet registrerats och använts i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <bmwupgrade.se> ska överföras till Sökanden.

Johan Sjöbeck
Datum: 21 januari år 2019