About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0063

1. Sökande

Sökanden är Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Tyskland, företrädd av Advokatfirman Lindahl, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är J. J., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <bmwupgrade.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 13 december 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 15 januari 2019.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 17 januari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat EU-varumärket BMW med registreringsnummer 000091835 och registreringsdatum den 25 februari år 2000.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <bmwupgrade.se> den 7 mars år 2015. Det omtvistade domännamnet pekar mot en hemsida som begär användarnamn och lösenord för att logga in samt ett meddelande på Kroatiska ”webbplatsen är under uppbyggnad. Snälla försök snart igen”.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <bmwupgrade.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Det omtvistade domännamnet <bmwupgrade.se> består av Sökandens varumärke BMW i sin helhet med ett tillägg av den generiska engelska termen “upgrade“ (uppgradering). Innehavaren har, på hemsidan som varit kopplad till det omtvistade domännamnet, marknadsfört och sålt varor som konkurrerar med Sökanden samt olovligen nyttjat Sökandens varumärke samt dennes upphovsrättsligt skyddade reklambilder. Efter uppmaning från Sökanden har Innehavaren upphört att nyttja Sökandens reklambilder på hemsidan men fortsatt sitt innehav av det omtvistade domännamnet. Innehavaren har inte något varumärke eller någon annan rättighet som innehåller eller liknar det omtvistade domännamnet.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2 och som är identisk med eller liknar det omtvistade domännamnet.

B. Sökanden har gjort sannolikt att det omtvistade domännamnet registrerats och använts i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt till eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <bmwupgrade.se> ska överföras till Sökanden.

Johan Sjöbeck
Datum: 21 januari år 2019