WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0025

1. Sökande

Sökanden är Brunos Solarium AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. M., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <brunossolarium.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 14 maj 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 16 juni 2018.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 25 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden äger den svenska firman BRUNOS SOLARIUM AB med organisationsnummer 556641-8199. Firman registrerades den 9 januari år 2014 i samband med att Sökanden förvärvande verksamheten från Brunos Solarium KB med organisationsnummer 916577-8557.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 11 januari år 2016.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Sökanden förvärvade verksamheten BRUNOS SOLARIUM den 1 februari år 2014. I förvärvet av verksamheten ingick rätten till immateriella tillgångar såsom det omtvistade domännamnet <brunossolarium.se>, hemsidan samt det inarbetade varumärket BRUNOS SOLARIUM. Bruno Solariums skyltar och fönster innehåller hänvisningar till “www.brunossolarium.se” som varit Sökandens officiella hemsida sedan åtminstone den 15 juli år 2007. Verksamheten har bedrivits under namnet BRUNOS SOLARIUM sedan år 2003.

I samband med framtagande av en ny hemsida förnyades inte domännamnet på grund av ett missförstånd. Så snart Sökanden fick kännedom om registreringen uppmanades Innehavaren att överlämna det omtvistade domännamnet. Sökanden har vid ett antal tillfällen försökt att kontakta Innehavaren, men utan resultat.

Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro för att denne vill utnyttja den trafik och länkkraft som Sökanden byggt upp under tio års användning. Innehavaren har pekat det omtvistade domännamnet mot “www.entreprenadsguiden.se” och Sökandens kunder och potentiella kunder riskerar således att hamna på fel hemsida.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett näringskännetecken, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet har registrerats i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <brunossolarium.se> ska överföras till Sökanden.

Johan Sjöbeck
Datum: 2 juli år 2018