About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0025

1. Sökande

Sökanden är Brunos Solarium AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. M., Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <brunossolarium.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 14 maj 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 16 juni 2018.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 25 juni 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden äger den svenska firman BRUNOS SOLARIUM AB med organisationsnummer 556641-8199. Firman registrerades den 9 januari år 2014 i samband med att Sökanden förvärvande verksamheten från Brunos Solarium KB med organisationsnummer 916577-8557.

Det omtvistade domännamnet registrerades den 11 januari år 2016.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Sökanden förvärvade verksamheten BRUNOS SOLARIUM den 1 februari år 2014. I förvärvet av verksamheten ingick rätten till immateriella tillgångar såsom det omtvistade domännamnet <brunossolarium.se>, hemsidan samt det inarbetade varumärket BRUNOS SOLARIUM. Bruno Solariums skyltar och fönster innehåller hänvisningar till “www.brunossolarium.se” som varit Sökandens officiella hemsida sedan åtminstone den 15 juli år 2007. Verksamheten har bedrivits under namnet BRUNOS SOLARIUM sedan år 2003.

I samband med framtagande av en ny hemsida förnyades inte domännamnet på grund av ett missförstånd. Så snart Sökanden fick kännedom om registreringen uppmanades Innehavaren att överlämna det omtvistade domännamnet. Sökanden har vid ett antal tillfällen försökt att kontakta Innehavaren, men utan resultat.

Innehavaren har registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro för att denne vill utnyttja den trafik och länkkraft som Sökanden byggt upp under tio års användning. Innehavaren har pekat det omtvistade domännamnet mot “www.entreprenadsguiden.se” och Sökandens kunder och potentiella kunder riskerar således att hamna på fel hemsida.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett näringskännetecken, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har visat rätt.

B. Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet har registrerats i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Domännamnet <brunossolarium.se> ska överföras till Sökanden.

Johan Sjöbeck
Datum: 2 juli år 2018