About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2018-0001

1. Sökande

Sökanden är Bromma Elcykel, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är H. E., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <brommaelcykel.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se ("Registreringsvillkoren") och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ".se" ("Förfarandereglerna").

WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO Center") verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 23 januari 2018. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 26 februari 2018.

WIPO Center utsåg Petter Rindforth som ensam Tvistlösare i detta ärende den 13 mars 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden, enskild näringsidkare, innehar sedan den 21 maj 2013 den registrerade firman (företagsnamnet) Bromma Elcykel, med verksamhet i form av "monterting, service av elcyklar samt reparationer av vanliga cyklar, underhåll, service och försäljning av tillbehör".

Domännamnet <brommaelcykel.se> registrerades den 27 juni 2017. Det omtvistade domännamnet pekar aktivt mot en hemsida med enbart svensk text, som bl a säljer damkläder och damskor.

Sökanden har begärt att ärendet ska behandlas som Påskyndat förfarande.

5. Yrkanden

Sökanden har begärt att domännamnet <brommaelcykel.se> ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har inte bemött Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden uppger att Sökanden var ursprungligen innehavare av det omtvistade domännamnet, vilket dock av misstag inte förnyades och därefter i stället registrerades i namnet av Innehavaren.

Enligt Sökanden är den hemsida som <brommaelcykel.se> pekar till en "fejkad webshop" som säljer skor, men där det på hemsidan inte finns någon information om det företag som påstås äga hemsidan.

Sökanden anser att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet <brommaelcykel.se> i ond tro, genom att utnyttja Sökandens goda rykte och använda ett domännamn som är identiskt med Sökandens firma. Sökandens verksamhet störs, då kunder som söker Sökandens varor och tjänster av misstag i stället hamnar på Innehavarens hemsida.

Sökanden anför vidare att Innehavaren inte har någon rätt till, eller berättigat intresse i, <brommaelcykel.se>, då Innehavaren inte använder domännamnet i dess språkliga betydelse.

På den hemsida som domännamnet pekas mot anges Sökandens firma som rubrik, vilket ytterligare riskerar att tolkas som att Innehavaren har någon koppling till Sökanden.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat ansökan.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet (till exempel varumärke eller firma) vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Vid bedömningen om ett omtvistad domännamn är identiskt med eller liknar annans rättighet med rättsgrund i Sverige, ska bortses från den svenska nationella toppdomänen ".seˮ. Vidare ska hänsyn tas till det faktum att rättighet bestående av två eller flera fristående ord av rent tekniska skäl som domännamn måste skrivas samman med bindestreck eller som ett ord.

Domännamnet <brommaelcykel.se> är identiskt med Sökandens svenska firmarätt Bromma Elcykel.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Domännamnet är identiskt med Sökandens firma, och används för en hemsida som bl a säljer damkläder och damskor.

I avsaknad av Innehavarens svar, kan ingen annan bedömning göras än att Innehavaren såväl har registrerat, som använt <brommaelcykel.se> i ond tro.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Innehavaren, baserad i Tyskland, har inte någon rätt till det omtvistade domännamnet. Inte heller finns något berättigat intresse.

Det faktum att exempelvis klass 25 enligt EUIPO's harmoniserade databas (HDB) bland annat innehåller cykelskor, cyckelbyxor och cyckelshorts ger inte Innehavaren något berättigat intresse att sälja skor och byxor med användning av ett domännamn som är identiskt med Sökandens firma.

8. Beslut

Tvistlösaren beslutar att domännamnet <brommaelcykel.se> ska överföras till Sökanden.

Petter Rindforth
Datum: 23 mars 2018