WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0033

1. Sökande

Sökanden är Nassim Al Fakir, Sverige, företrädd av F. G., Promotor Media Stockholm AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är M. K., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <nassimalfakir.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 4 december 2017. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 5 januari 2018.

WIPO Center utsåg Gunnar Karnell som ensam Tvistlösare i detta ärende den 6 februari 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Innehavarens domännamn registrerades den 19 oktober 2017.

Sökanden hade då under ett tiotal år, ”som en medieprofil” med namnet Nassim Al Fakir, genom medverkan i många skilda kultursammanhang, t.ex. såsom programledare i egna program, i populära TV- & radio-produktioner, föreläsningar runt omkring i Sverige, utgivning av egna musikalbum etc., blivit en välkänd person med namnet som kännetecken för sin verksamhet.

5. Yrkande

Sökanden yrkar att domännamnet <nassimalfakir.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har under de senaste tio åren etablerat sig som en “medieprofil” med stort genomslag i en bred målgrupp, som sträcker sig från barn till åldringar, t.ex. som programvärd, programledare i TV/radio, musiker, röst åt filmkaraktärer samt böcker och musikalbum. NASSIMALFAKIR är ett unikt kännetecken, namn och varumärke. Under perioden 16 februari 2011 till 10 maj 2014, alltså före Innehavarens registrering för sig av domännamnet <nassimalfakir.se>, har Sökanden, “(genom sitt skivbolag Universal Music AB), varit innehavare av domänen <nassimalfakir.se>”.

Långvarig inarbetning och stor medial uppmärksamhet har gett Sökanden rättsgrund i Sverige för sitt yrkande i detta ärende.

Innehavaren, som inte har varit kontaktbar för Sökanden, vare sig över dess hemsida eller eljest, har handlat i ond tro när den registrerade eller använde domännamnet <nassimalfakir.se>, identiskt med eller liknande Sökandens kännetecken. Det har skett ”i syfte att dra fördel av Sökandens kännetecken/varumärke för att driva trafik till sin egen kommersiella hemsida”. På denna hemsida, “www.nassimalfakir.se”, förekommer, med bildutbud av skor och priser, texten “12/4/2017 Billiga Pajar Skor&Rampage Skor och produktion,ASVälkommen till Skor online-shop är ditt bästa val│nassimalfakir.se”.

Innehavaren har varken någon rätt eller något berättigat intresse till domännamnet. Inget tyder på att Innehavaren skulle ha ett varumärke eller annan rättsgrund, identisk med eller liknande domännamnet. Det används i en verksamhet som gör intrång i Sökandens rätt genom användning av Sökandens namn och inarbetade varumärke.

B. Innehavaren

Sökandens ansökan har inte besvarats av Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar ett konstnärsnamn, vilket genom omfattande bruk blivit allmänt känt till att ha rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt (se paragraf 7.2 Registreringsvillkoren).

B. Vad som har anförts i ärendet visar att Innehavarens domännamn har registrerats eller använts i ond tro.

C. Mot bakgrund av vad som så anförts i ärendet finner Tvistlösaren att Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

8. Beslut

Domännamnet <nassimalfakir.se> ska överföras till Sökanden.

Gunnar Karnell
10 februari 2018