WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Påskyndat Förfarande

Ärendenummer: DSE2017-0021

1. Sökande

Sökanden är Å. L., Meetmarket AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är L. H., Tyskland.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <enfotigolvet.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 3 november år 2017. Innehavaren lämnade inte in ett Svar och följaktligen meddelade WIPO Center Parterna om Innehavarens uteblivna Svar den 4 december år 2017.

Eftersom Sökanden begärt att ärendet vid uteblivet Svar skall avgöras enligt reglerna om Påskyndat Förfarande, utsåg WIPO Center den 28 december 2017 Johan Sjöbeck till ensam Tvistlösare att avgöra ärendet senast den 7 januari år 2018. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Till stöd för sitt yrkande har Sökanden åberopat det litterära verket EN FOT I GOLVET med ISBN-nummer 9789187001963 som publicerades år 2013. Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <enfotigolvet.se> den 18 juli år 2016.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <enfotigolvet.se> ska överföras till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

År 2013 publicerade Sökanden ett litterärt verk med titeln EN FOT I GOLVET. Sökanden använde tidigare det omtvistade domännamnet <enfotigolvet.se> för sin hemsida och hänvisar till hemsidan i boken. När Sökanden missade att förnya domännamnet år 2016 registrerades det istället av Innehavaren som använder det för att sälja eller marknadsföra kläder av märket Hugo Boss. Dock förefaller Innehavaren inte ha något att göra med ägaren av klädmärket, bland annat eftersom Sökanden ett flertal gånger kontaktats av individer som uppger sig ha köpt kläder via hemsidan men inte erhållit några varor. Innehavarens hemsida saknar kontaktuppgifter. Eftersom Sökanden är starkt förknippad med EN FOT I GOLVET på grund av boken, föreläsningar och andra evenemang, har individerna misstänkt att Sökanden är den som lurat dem. Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet, som är identiskt med Sökandens litterära verk, har både stört Sökandens verksamhet samt försvårat för Sökanden att på ett förtroendeingivande sätt, förmedla budskapet i boken.

B. Innehavaren

Innehavaren har inte besvarat Sökandens Ansökan om Alternativt Tvistlösningsförfarande.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2 och som är identisk med eller liknar domännamnet.

B. Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet registrerats och använts i ond tro.

C. Omständigheter till stöd för en rätt till eller berättigat intresse i domännamnet för Innehavaren har inte framkommit i ärendet.

8. Beslut

Tvistlösaren föreskriver att domännamnet <enfotigolvet.se> ska överföras till Sökanden.

Johan Sjöbeck
7 januari år 2018