WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

Departamentul Logistic Event SRL v. Ascend Netsolutions SRL

Numărul de caz DRO2016-0015

1. Părțile

Reclamantul este Departamentul Logistic Event SRL din București, România reprezentat de către Cosmovici și Asociații SRL, România.

Pârâtul este Ascend Netsolutions SRL din București, România reprezentat de către Grigore și Asociații Societate Civilă de Avocați, România.

2. Numele de Domenii și Registrul

Numele de domenii în litigiu <biletedinamo.ro>, <biletenationalarena.ro>, <biletepetrolul.ro>, <bileterapid.ro> și <biletesteaua.ro> sunt înregistrate la ROTLD (“Registrul”).

3. Istoricul procedurii

Plângerea în limba engleză a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI (“Centrul”) pe data de 28 noiembrie 2016. La data de 28 noiembrie 2016 Centrul a trimis Registrului prin e-mail o cerere prin care îi solicită o verificare cu privire la numele de domenii în litigiu. Pe data de 29 noiembrie 2016 Registrul a transmis Centrului prin e-mail răspunsul său de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca deținător al numelor de domenii în litigiu și furnizând datele de contact ale acestuia. În același timp, Registrul a informat că limba contractelor de înregistrare corespunzătoare este cea română.

Deoarece Plângerea a fost depusă în limba engleză, pe data de 2 decembrie 2016, Centrul a transmis o notificare Părților privind limba procedurilor. Centrul a solicitat Reclamantului (a) fie să depună dovezi cu privire la o înțelegere între părți ca limba procedurilor să fie cea engleză; (b) fie să traducă Plângerea în limba română; sau (c) să formuleze o cerere ca limba engleză să fie limba procedurilor.

De asemenea, Centrul a informat Pârâtul că, în cazul în care dorește să participe în aceste proceduri și/sau dacă dorește să depună vreun răspuns cu privire la solicitarile Reclamantului referitoare la limba procedurilor, atunci va trebui să formuleze și să transmită Centrului aceste răspunsuri până la data de 7 decembrie 2016. A mai menționat că dacă Centrul nu primește niciun răspuns până la data menționată, atunci va continua procedurile considerând că Pârâtul nu are nicio obiecțiune la solicitarea Reclamantului ca aceste proceduri să se desfășoare în limba engleză. Pârâtul nu a formulat niciun răspuns la acest email.

Pe data de 5 decembrie 2016 Reclamantul a solicitat ca limba procedurilor să fie cea engleză argumentând în principal că Pârâtul este familiarizat cu această limbă. Totuși, în același timp a solicitat și o prelungire de termen și a declarat că va depune o traducere a Plângerii în limba română, facând și acest lucru la scurt timp, anume pe data de 6 decembrie 2016.

Pe data de 6 decembrie 2016 Centrul a informat părțile că vor continua procedura în limba română deoarece Reclamantul a transmis o Plângere tradusă în limba română.

Centrul a verificat că Plângerea îndeplinește cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Soluționare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”) și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 și 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au început la data de 13 decembrie 2016. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 2 ianuarie 2017. Răspunsul a fost transmis Centrului pe data de 29 decembrie 2016 in română și engleză, cu anexe în limba română.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 19 ianuarie 2017. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, așa cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

4. Situația de fapt

Reclamantul este o societate comercială înregistrată în România, care are ca obiect de activitate vânzarea de bilete online pentru diferite evenimente, inclusiv sportive. Reclamantul este titularul următoarelor mărci naționale românești:

- Marca combinată nr. 087397 pentru denumirea BILETE.RO stilizată și cu elemente grafice, depusă pe 9 februarie 2007 și înregistrată pe 11 decembrie 2007 pentru servicii în clasele 35 și 41; si

- Marca combinată nr. 116276 pentru denumirea RETEAUA BILETE.RO stilizată și cu elemente grafice, depusă pe 6 mai 2011 și înregistrată pe 16 februarie 2012 pentru bunuri și servicii în clasele 8, 9, 16, 35 și 41.

Reclamantul își promovează serviciile pe websiteul "www.bilete.ro" din 2007.

Numele de domenii în litigiu au fost create astfel: <biletenationalarena.ro> pe 16 august 2011, <biletedinamo.ro> pe 26 iunie 2012, <bileterapid.ro> și <biletesteaua.ro> pe 2 august 2012, și <biletepetrolul.ro> pe 26 mai 2014.

Numele de domenii în litigiu cuprind în denumirea lor mărci ale unor renumite cluburi de fotbal românești, i.e., DINAMO, STEAUA, RAPID și PETROLUL și denumirea stadionului național al României, “Național Arena”.

La momentul formulării Plângerii, numele de domenii în ligitiu erau utilizate astfel: websiteurile corespunzătoare numelor de domenii în litigiu <biletenationalarena.ro>, <bileterapid.ro> și <biletesteaua.ro> pentru vânzarea de bilete la meciurile echipelor de fotbal ale cluburilor titulare ale mărcilor incluse în aceste nume, iar <biletedinamo.ro> și <biletepetrolul.ro> erau ținute inactive.

5. Susținerile părților

A. Reclamantul

Reclamantul susţine că numele de domenii în litigiu sunt similare cu mărcile sale BILET.RO și RETEAUA BILETE.RO, Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domenii în litigiu şi că Pârâtul a înregistrat şi foloseşte numele de domenii în litigiu cu rea credinţă. Reclamantul solicită transferarea numelor de domenii în litigiu către el și susține în principal următoarele:

- Marca BILETE.RO a fost utilizată în mod extensiv în activitatea de vânzare de bilete pentru diferite evenimente, inclusiv sportive;

- Numele de domenii în litigiu sunt similare și duc la confuzie cu mărcile sale deoarece conțin același cuvânt rădăcină “bilete” la care se adaugă numele unui renumit club de fotbal din România sau numele celui mai mare stadion din România. Elementul central care atrage atenția publicului în numele de domenii în litigiu este cuvântul-rădăcină “bilete”;

- Similaritatea numelor de domenii în litigiu și marca sa reise din faptul că acestea dau impresia că ar fi o extensie specializată a activității Reclamantului, fapt care nu este adevărat;

- Numele de domenii în litigiu nu au caracter distinctiv în raport cu mărcile Reclamantului, întrucât numele de domenii în litigiu conțin numele unei anumite echipe de fotbal sau numele unui stadion precedate de cuvântul “bilete”, acesta din urmă fiind elementul principal în respectivul nume de domeniu în litigiu;

- Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domenii în litigiu deoarece (i) Pârâtul nu oferă cu bună credință bunuri/servicii pe websiteurile corespunzatoare numelor de domenii în litigiu deoarece bunurile și serviciile oferite pe aceste siteuri sunt identice cu cele oferite de către Reclamant; Pârâtul nu are reputație în domeniul vânzării de bilete deoarece pe websiteul său de prezentare se prezintă ca fiind o companie de tehnologie specializată în aplicații web; Pârâtul nu are mărci înregistrate în legătură cu și nici nu este cunoscut în urma unei reputații dobândite ca urmare a utilizării numelor de domenii în litigiu; Pârâtul nu folosește numele de domenii în litigiu în scop legitim necomercial, anume folosește <biletenationalarena.ro>, <biletesteaua.ro> și <bileterapid.ro> pentru vânzarea de bilete, titularul mărcii RAPID este în faliment din 2012, iar <biletedinamo.ro> și <biletepetrolul.ro> sunt inactive;

- Faptul că unele websiteuri corespunzătoare numelor de domenii în litigiu <biletedinamo.ro> și <biletepetrolul.ro> sunt inactive este dovada pentru Reclamant că Pârâtul a înregistrat și utilizează numele de domenii în litigiu cu rea credință, în scopul activității de cybersquating, pentru a bloca o altă persoană interesată să-și extindă activitatea sau pentru a încerca să revândă numele de domeniu către titularul mărcii;

- Numele de domenii în litigiu <biletenationalarena.ro>, <biletesteaua.ro> și <bileterapid.ro> sunt înregistrate și utilizate cu rea credință deoarece prin înregistrarea acestora Pârâtul a urmărit să blocheze reflectarea mărcilor Reclamantului în nume de domenii specifice activității sale;

- Reaua credință ar rezulta și din tiparul de înregistrare al numelor de domenii în litigiu inițiat de către Pârât, acesta având ca principal scop să deturneze consumatorii Reclamantului către siteurile sale pentru a profita pe nedrept de reputația Reclamantului;

- Citează din jurisprudență cauze similare, în special cauzele The Arsenal Football Club Public Limited Company v. Official Tickets Ltd, Cazul OMPI nr. D2008-0842; Fulham Football Club (1987) Limited, Tottenham Hostpur Public Limited, West Ham United Football Club PLC, Manchester United Limited, The Liverpool Football Club And Athletic Grounds Limited v. Domains by Proxy, Inc./ Official Tickets Ltd, Cazul OMPI nr. D2009-0331; Chelsea Football Club Limited v. Official Tickets Ltd, Cazul OMPI nr. D2008-1574; A.C. Milan S.p.A. v. Domains By Proxy, Inc. / Official Tickets Ltd, Cazul OMPI nr. D2009-0347; Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. Javier Perez, Cazul OMPI nr. D2009-1372; National Collegiate Athletic Association and March Madness Athletic Association, L.L.C. v. Mark Halpern and Front & Center Entertainment, Cazul OMPI nr. D2000-0700; Glastonbury Festivals Limited v. Validweb.com Expired Domains, Cazul OMPI nr. D2005-0188.

B. Pârâtul

Părâtul susţine că are interese legitime cu privire la numele de domenii în litigiu care au fost înregistrate și sunt utilizate cu bună credinţă și solicită Completului respingerea cererii Reclamantei susținând în principal următoarele:

- Marca Reclamantei “bilete.ro” este lipsită de caracter distinctiv;

- Pe teritoriul României există mai multe mărci înregistrate care cuprind în denumirea lor cuvintele “bilete.ro”, precum marca națională nr. 085046 / 2007 pentru denumirea VREAU BILET.RO OFERTA PE CARE NU O POTI REFUZA și marca națională nr. 133061/2014 pentru denumirea VREAU BILET;

- O marcă similară pentru BILET.RO a Reclamantului a fost respinsă la înregistrare în temeiul unor acțiuni formulate de către terți;

- Marca Reclamantului nr. 087397 BILETE.RO este înregistrată cu o limitare/disclaimer și, în plus, în prezent este contestată de către un terț care a formulat o acțiune de anulare a înregistrării mărcii în fața Tribunalului București iar astfel Pârâtul apreciază că ar trebui suspendată prezenta procedură;

- Numele de domenii în litigiu au fost înregistrate de către Pârât cu bună credință și sunt utilizate exclusiv pentru vânzarea de bilete online la meciurile unor echipe de fotbal, respectiv la meciurile desfașurate pe Stadionul Național Arena din București;

- Înregistrarea și utilizarea numelor de domenii în litigiu este făcută de către Pârât pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale în raport cu diferite cluburi sportive și asociații prin care Pârâtul își asumă obligația de promovare și vânzare de bilete către public la evenimentele desfășurate de către aceste cluburi și asociații;

- Pârâtul a depus ca Anexele 7 și 8 la Răspuns copii de contracte încheiate cu diverse cluburi sportive, printre care și doi titulari ai unor mărci incluse în numele de domenii în litigiu <biletesteaua.ro> și <biletedinamo.ro>, cât și cu asociațiile de fotbal naționale pentru promovarea și vânzarea biletelor la evenimente organizate de către aceste cluburi și asociații;

- Nu este asemănare între numele de domenii în litigiu și mărcile Reclamantei, nici între clasele de bunuri și servicii revendicate de mărcile Reclamantei și activitățile desfășurate de către Pârât pe websiteurile aferente numelor de domenii în litigiu;

- Pârâtul este o reputată companie de producție de software care a dezvoltat aplicații de notorietate în România pentru clienți naționali și internaționali. De asemenea, Pârâtul desfășoară și activități de vânzare online și la case de bilete de acces la evenimente sportive ale unor cluburi de fotbal din România;

- Pârâtul nu a mai fost implicat vreodată într-o dispută în legătură cu înregistrarea sau utilizarea vreunui nume de domeniu cu rea credință, iar afirmațiile făcute de Reclamantă în Plângere sunt tendențioase și lezează imaginea Pârâtului;

- Există un litigiu în curs între Părți în desfășurare în fața Tribunalului București, inițiat de către Reclamantă și având ca obiect desființarea numelui de domeniu în litigiu <bileterapid.ro>.

6. Discuții și constatări

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea cumulativă a următoarelor trei circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care reclamantul are drepturi;

(ii) pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

Completul va analiza în continuare aceste circumstanţe.

A. Chestiune procedurală prealabilă: Limba procedurilor

Reclamantul a solicitat ca limba procedurilor să fie cea engleză iar Plângerea și Răspunsul au fost depuse în ambele limbi, engleză și română.

În conformitate cu paragraful 11 din Regulament, limba procedurilor va fi limba din contractul de înregistrare a numelor de domenii în litigiu, dacă părțile nu au convenit altfel, sau Completul nu decide altfel în baza solicitărilor unei părți. Completul decide soluționarea disputei în altă limbă în general când situația se impune datorită naționalității diferite a părților și când reclamantul nu înțelege limba contractului de înregistrare și ar fi dezavantajat în mod nedrept de faptul că ar trebui să traducă toate documentele implicate într-o astfel de procedură dar depune dovezi că pârâtul ar înțelege limba în care acesta solicită desfășurarea procedurilor.

Pe scurt, regula este că limba procedurilor UDRP este cea a contractului de înregistrare a numelor de domenii în litigiu, doar dacă reclamantul nu înțelege acea limbă se pune problema ca o altă limbă comună să fie aleasă în vederea asigurării unei proceduri juste și echitabile pentru toate părțile implicate.

În prezenta cauză, limba contractului este cea română, părțile sunt societăți înregistrate și funcționând în România, fiind reprezentate în prezenta cauză de către societăți profesionale înregistrate și funcționând în România.

Având în vedere toate acestea, Completul decide că limba prezentelor proceduri este cea română.

B. Identică sau suficient de similară astfel încât să producă confuzie

Reclamantul susține că deține mărci înregistrate pentru denumirile BILETE.RO și RETEAUA BILETE.RO.

Chiar dacă Pârâtul face comentarii cu privire la o posibilă limitare a mărcii Reclamantei BILETE.RO nr. 087397 și cu privire la o acțiune de anulare a aceleiași mărci, dovezile din dosar nu sunt concludente pentru a permite Completului să ia act act ce elemente ar fi, dacă este cazul, limitate în mărcile Reclamantei sau care este obiectul acțiunii formulate în instanță. Dovezile depuse ca Anexele 4 și 6 la Răspuns sunt insuficiente iar fișa mărcii disponibilă online în Registrul Național al Mărcilor pe websiteul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci român verificată de Complet nu oferă detalii care să confirme aceste susțineri.

Astfel, în conformitate cu Regulamentul, paragraful 15(a), Completul apreciază că Reclamantul deține drepturi cu privire la mărcile combinate având elemente verbale și grafice conținând cuvintele BILETE.RO și RETEAUA BILETE.RO scrise în caractere îngroșate de culoare albă alături de un element figurativ într-un dreptunghi negru.

Conform paragrafului 1.2 din Selecția OMPI a Opiniilor Completelor Administrative OMPI cu privire la Întrebări UDRP Selectate, Ediția a doua (“Selecția OMPI 2.0”) testul de evaluare privind aprecierea similarității care duce la confuzie în procedura UDRP implică o comparație între marcă și numele de domeniu în sine pentru a determina riscul de confuzie pentru utilizatorul de Internet. În vederea satisfacerii acestui test, marca în cauză ar trebui în mod normal să fie recognoscibilă ca atare în cuprinsul numelui de domeniu; adăugarea unui cuvânt comun, din dicționar, descriptiv sau negativ fiind de regulă insuficiente pentru a înlătura riscul de confuzie pentru utilizatorul de Internet.

Conform paragrafului 1.11 din Selecția OMPI 2.0, elementele figurative, stilizate și grafice într-o marcă nu sunt luate în considerare când analizăm identitatea sau similaritatea deoarece în mod obișnuit acestea nu pot fi redate într-un nume de domeniu. Însa, cauzele se evaluează de la caz la caz, ținând seama de elementele limitate ale mărcii sau dacă marca cuprinde cuvinte din dicționar care nu ar putea fi înregistrate ca mărci per se (cu excepția faptului dacă se dovedește că marca respectivă a obținut distinctivitate prin utilizare), în astfel de cauze reclamantul ar putea sa nu aibă niciun drept relevant conform Politicii UDRP în temeiul unei astfel de mărci.

Așa cum menționează completul în cauza Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Cazul OMPI nr. D2009-1279: “întrebarea privind similaritatea care duce la confuzie poate fi dificilă în cauzele în care reclamantul își întemeiază plângerea pe o marcă combinată cuprinzând un logo și o denumire descriptivă sau geografică. La o primă vedere, elementul grafic din marca reclamantei este ignorat în comparația cu numele de domeniu în dispută, în temeiul faptului că în mod normal cuvintele transmit sensul principal al unei mărci, sau prima impresie. Însă când cuvintele din marcă sunt pur descriptive, sau denumirea unui loc renumit, cuvintele în sine nu vor avea nicio altă semnificație decât cea descriptivă sau geografică (desigur, cu excepția cazului în care cuvintele descriptive au dobândit, prin utilizare, un al doilea sens de a identifica bunurile și serviciile reclamantului […]).”

Chiar dacă fiecare cauză se evaluează în funcție de particularitățile sale, trebuie subliniat că opinii similare au avut o serie de complete în decizii UDRP unde al doilea nivel de domeniu (second-level domain) într-un nume de domeniu disputat este un termen descriptiv care face parte din marca combinată a reclamantului. A se vedea: Meat and Livestock Commission v. David Pearce aka OTC / The Recipe for BSE, Cazul OMPI nr. D2003-0645 pentru numele de domenii <britishmeat.com> și <britishmeat.org>; MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG v. Deepak Rajani, Cazul OMPI nr. D2000-1816 pentru numele de domeniu <maha.com>; Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty Ltd, Cazul OMPI nr. D2001-0047 pentru numele de domeniu <brisbanecity.com>; The Curvon Corporation v. Lauren Kallareou, The Tack Box, Cazul OMPI nr. D2001-0565 pentru numele de domeniu <bakerblanket.com> și Cream Holdings Limited v. National Internet Source, Inc., Cazul OMPI nr. D2001-0964 pentru numele de domeniu <cream.com>.

Reclamantul listează în Plângere niște cauze pe care el le consideră similare cu a sa, însă, în toate aceste cauze reclamanții sunt titularii mărcilor care identifică cluburile de fotbal. În cauza The Arsenal Football Club Public Limited Company v. Official Tickets Ltd, supra, privind numele de domeniu <official-arsenal-tickets.com> completul a reținut următoarele: “Cuvintele ‘oficial’ și ‘bilete’ sunt generice, și nu diminuează similaritatea care duce la confuzie între Numele de Domeniu și marca Reclamantului. Din contră, utilizarea acestor cuvinte sporește riscul de confuzie, deoarece ambele cuvinte sunt sugestive cu privire la una dintre principalele activități desfașurate de către Reclamant (vânzarea de ‘bilete oficiale’ la meciurile lui Arsenal).”

Și în cauza Chelsea Football Club Limited v. Official Tickets Ltd, supra, privind numele de domeniu <official-chelsea-tickets.com> completul a concluzionat următoarele: “Numele de domeniu disputat include de asemenea cuvintele ‘oficial’ și ‘bilete’. Adăugarea de cuvinte generice nu este suficientă pentru a diferenția un nume de domeniu de o marcă înregistrată, deoarece ele rar schimbă impresia de ansamblu a denumirii ca fiind în legătură cu titularul mărcii”.

În cauza Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. Javier Perez, supra,privind numele de domeniu <fifaworldcuptickets.com> completul a reținut că: “Numele de domeniu al Pârâtului <fifaworldcuptickets.com> cuprinde în mod evident ambele mărci ale Reclamantului. Adăugarea lui ‘bilete’ servește o funcție pur descriptivă și nu distinge în mod adecvat serviciile. Această mică variațiune nu risipește confuzia, ci din contră accentuează legătura neautorizată cu Reclamantul.”

Denumirea “.ro” sau alți indicatori pentru codul de țară pentru domeniile de nivel superior (“ccTLDs”) sau indicatori pentru coduri generice pentru domeniile de nivel superior (“gTLDs”), fiind o cerință tehnică pentru înregistrarea numelor de domenii pe Internet, este în mod obișnuit irelevantă când evaluăm similaritatea dintre o marcă și un nume de domeniu.

În orice caz, având în vedere concluziile de mai jos, Completul nu consideră necesar să ia o decizie referitoare la primul element UDRP legată de cerința similarității care duce la confuzie.

C. Drepturi şi interese legitime. Înregistrarea şi utilizare cu rea credință.

Reclamanta susține că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domenii în litigiu. Reclamanta mai susține că Pârâtul nu a folosit denumirea “bilete.ro” în legătură cu oferirea de bunuri bona fide.

Paragraful 4(c) din Politică listează o serie de circumstanțe prin care Pârâtul poate demonstra drepturile şi interesele sale legitime cu privire la numele de domenii în litigiu, precum cel din alin. (i) “înainte de orice notificare către tine a disputei, utilizarea făcută de tine, sau pregătirile de a utiliza care pot fi dovedite, a numelui de domeniu sau a unui nume corespunzator numelui de domeniu în legatură cu o oferire cu bună credință de bunuri și servicii”.

În Anexele 7 şi 8 la Răspuns, Pârâtul depune dovezi care confirmă că are contracte cu cluburi de fotbal şi asociații sportive din România pentru promovarea evenimentelor acestora şi vânzarea de bilete online. Printre acestea se numără şi titularii mărcilor STEAUA şi DINAMO incluse in numele de domenii în litigiu <biletesteaua.ro> şi <biletedinamo.ro>.

Mai departe, pe websiteurile corespunzătoare numelor de domenii în litigiu <biletesteaua.ro>, <bileterapid.ro> şi <biletenationalarena.ro> Pârâtul desfăşoară sau a desfăşurat servicii de vânzare de bilete la meciurile de fotbal ale cluburilor care dețin mărcile incluse în numele de domenii în litigiu sau pentru meciuri care se desfăşoară pe stadionul National Arena în Bucureşti.

Această utilizare se încadrează în ipoteza prevăzută de paragraful 4(c)(i) din Politică. Trebuie totuşi precizat că în această analiză Completul este investit limitat să analizeze doar drepturile Părților din dosar, nu va face referire şi nu va analiza eventuale drepturi ale terților derivate din mărcile lor cuprinse în numele de domenii în litigiu.

Mai departe, având în vedere că mărcile Reclamantei sunt mărci combinate care conțin elemente verbale şi figurative cuprinzând în principal cuvântul din dicționar “bilete” şi că websiteurile corespunzătoare numelor de domenii în litigiu sunt în principal utilizate pentru vânzarea de bilete, Completul remarcă faptul că “dacă un pârât foloseşte denumirea generică pentru a-şi descrie produsul/afacera sa sau ca să profite de valoarea generică a cuvântului fără intenția de a obține avantaje din drepturile reclamantului cu privire la acel cuvânt, atunci acesta are interese legitime”. A se vedea paragraful 2.2 din Selecția OMPI 2.0.

Având în vedere conținutul websiteurilor corespunzătoare numelor de domenii în litigiu <biletesteaua.ro>, <bileterapid.ro> şi <biletenationalarena.ro>, şi dovezile depuse de către Pârât în Răspuns privind contractele încheiate cu diferite cluburi şi asociații de fotbal, toate acestea duc la concluzia că Pârâtul are interese legitime cu privire la aceste nume de domenii în litigiu.

Cu privire la numele de domenii în litigiu <biletedinamo.ro> şi <biletepetrolul.ro> care sunt inactive, se va analiza conduita Pârâtului având în vedere toate circumstanțele cauzei. Conform paragrafului 3.2 din Selecția OMPI 2.0, deținerea pasivă a numelor de domenii este considerată ca fiind cu rea credință când sunt cumulați mai mulți factori, precum faptul că reclamantul are marcă notorie, nu se primeşte răspuns la plângere, ascunderea identității pârâtului şi imposibilitatea de a concepe vreo utilizare cu bună credință a numelui de domeniu. Completele pot trage concluzii dacă numele de domeniu a fost utilizat cu rea credință având în vedere circumstanțele de la înregistrare, şi vice versa. În conformitate cu documentele din dosar, nu avem dovezi că marca Reclamantei este notorie, Pârâtul a răspuns la Plângere şi nu şi-a ascuns identitatea, mai mult Pârâtul a furnizat dovezi că are interese legitime să înregistreze nume de domenii cuprinzând cuvântul din dicționar “bilete”.

În continuare, pentru susținerea lipsei de drepturi sau interese legitime şi pentru susținerea relei credințe, Reclamanta afirmă că Pârâtul a înregistrat numele de domenii în litigiu pentru a bloca terții care au interes să le înregistreze. Argumentele principale în acest sens ar fi că numele de domenii <biletedinamo.ro> şi <biletepetrolul.ro> sunt inactive şi că înregistrarea numelor de domenii în litigiu <biletesteaua.ro>, <bileterapid.ro> şi <biletenationalarena.ro> de către Pârât o impiedică pe Reclamantă să-şi diversifice activitatea pentru evenimente specifice.

Mai departe, Reclamanta susține că Pârâtul s-a angajat într-un tipar de a înregistra multe nume de domenii folosind acelaşi “mecanism de formare de nume”, scopul principal fiind acela fie de a încerca să-l revândă titularului mărcii, sau pentru a redirecționa în mod eronat consumatorii de la websiteul Reclamantei în scopul de a valorifica reputația Reclamantei.

Aici Reclamanta combină fragmentat o serie de circumstanțe prevăzute de paragraful 4(b) din Politică şi nu le susține cu dovezi.

Denumirile “bilete” şi “.ro” sunt generice pentru activitatea de vânzare de bilete în mediul online, pretinsa încercare de revânzare a numelor de domenii în litigiu către titularii mărcilor la un preț care depaşeşte costurile de înregistrare sau înregistrarea de alte nume de domenii care cuprind mărci ale unor terți cu rea credință nu sunt dovedite de asemenea. Din contră, din documentele din dosar, reiese că Pârâtul desfăşoară, în baza contractelor încheiate cu diverse cluburi şi asociații, servicii de promovare şi vânzare de bilete la evenimente sportive şi a înregistrat numele de domenii în litigiu care încorporează cuvântul din dicționar “bilete” pentru acest scop şi nu ca să beneficieze în vreun fel de marca Reclamantei.

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, Plângerea se respinge.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 2 februarie 2017