WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Completului Administrativ

Romaqua Group S.A. v. Delos Capital Inc

Numarul de caz DRO2016-0011

1. Părțile

Reclamanta este Romaqua Group S.A. din Borsec, Romania reprezentatā de către Milcev Burbea, Romania.

Pârâta este Delos Capital Inc din Bucureşti, România.

2. Numele de domeniu si Registrul

Numele de domeniu în litigiu este <metropolitan.ro> înregistrat la ROTLD.

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) pe data de 10 august 2016. La data de 10 august 2016, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 11 august 2016, ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâta este înregistratā ca titularā a numelui de domeniu în litigiu şi a furnizat datele de contact ale acesteia.

Centrul a verificat că Plângerea îndeplineşte cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Politica” sau “UDRP”), ale Regulamentului Politicii de Solutionare Uniformă a Disputelor privind Numele de Domenii (“Regulamentul”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniforma a Litigiilor cu privire la Numele de Domenii (“Regulile Suplimentare”).

In conformitate cu Regulamentul, paragrafele 2 si 4, Centrul a comunicat în mod formal Pâratei Plângerea şi procedurile au inceput la data de 26 august 2016. Conform Regulamentului, paragraful 5(a), data limita pentru depunerea Raspunsului a fost 15 septembrie 2016. Pârâta nu a depus niciun răspuns. Drept consecință, Centrul a notificat neîndeplinirea acestei proceduri de către Pârată la data de 16 septembrie 2016.

Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 3 octombrie 2016. Completul Administrativ constată că a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare şi Declarația de Imparțialitate si Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulamentului, paragraful 7.

4. Situația de fapt

Reclamanta a fost înființată la începutul anului 1999 în România. Reclamanta este una dintre principalii producători de apă minerală și băuturi răcoritoare din România. Societatea mai comercializează şi o gamă largă de sucuri pe bază de fructe, bere şi cafea. Reclamanta și-a extins activitatea și pe piața cafelei în primăvara anului 2004, lansând gama de produse “Metropolitan Caffe”. Reclamanta deține, de asemenea, numeroase înregistrări de marcă pentru marca METROPOLITAN în România, obţinute pe 1 august 2002, 4 martie 2004, 21 februarie 2005 and 18 iulie 2005.

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat la data de 8 octombrie 1999.

5. Susținerile Părților

A. Reclamanta

Susținerile Reclamantei pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar până la confuzie cu marca METROPOLITAN înregistrată de Reclamantă.

(b) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu disputat. Nu a utilizat și nu utilizează acest numele de domeniu în legătură cu acte de comercializare de bunuri și servicii desfășurate cu bună credinţă și nu utilizează numele de domeniu în afara circuitului comercial și nici nu desfășoară acte de utilizare ce sunt permise fără consimţămăntul titularului unui drept exclusiv asupra numelui de domeniu în litigiu.

(c) Reclamanta nu a autorizat utilizarea de către Pârâtă a mărcii METROPOLITAN.

(d) Pârâta nu este și nu a fost niciodată cunoscută prin numele de domeniu în litigiu.

(e) Marca METROPOLITAN a Reclamantei este renumită în România. Pârâta, prin urmare, trebuie să fi știut de marca METROPOLITAN a Reclamantei la data de înregistrare a numelui de domeniu în litigiu.

(f) Numele de domeniu în litigiu nu a fost încă activat. Nu există nici o dovadă că Pârâta face pregătiri pentru lansarea vreunui site sau pentru stabilirea unei alte prezenţe online în legătură cu numele de domeniu în litigiu. Deţinerea pasivă a unui nume de domeniu indică o utilizare şi înregistrare cu rea-credință.

B. Paratul

Pârâta nu a răspuns la plângerile Reclamantei.

6. Discuții si Constatări

În conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) ale Politicii, Reclamanta trebuie să demostreze următoarele trei elemente:

(i) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă la care Reclamanta are drepturi;

(ii) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele numele de domenu în litigiu; și

(iii) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință.

A. Identică sau similară astfel încât să producă confuzie

Completul Administrativ acceptă că Reclamanta are drepturi în marca METROPOLITAN, pe baza mărcilor românești obţinute la data de 1 august 2002, 4 martie 2004, 21 februarie 2005 and 18 iulie 2005.

Numele de domeniu în litigiu include în întregime marca Reclamantei. Numele de domeniu în litigiu prezintă o singura diferenţă faţă de marca înregistrată de Reclamantā, anume adăugarea codului de ţară <.ro>, Completul Administrativ consideră că aceast fapt nu face numele de domeniu în litigiu să fie distinctiv faţă de marca Reclamantei (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SC Evergreen Consult & Aviation SRL (Catalin Mogoseanu), WIPO Case No. DRO2001-0001; și Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG v. Pertshire Marketing, Ltd, WIPO Case No. D2006-0762).

Completul Administrativ consideră că Reclamanta a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(i) al Politicii.

B. Drepturi sau interese legitime

Versiunea 2.1 al WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) prevede că odată ce o reclamantă dovedeşte prima facie ca pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu, pârâta trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu. Dacā pârâta nu reușește să facă acesta dovadă se consideră ca reclamanta a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

Completul Administrativ acceptă că Reclamanta nu a autorizat pe Pârâtă să utilizeze marca sa METROPOLITAN, și că Pârâta nu a devenit cunoscută prin numele de domeniu în litigiu. În consecință, Completul Administrativ este de părere că Reclamanta a dovedit un caz prima facie și că Pârâta trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu.

În conformitate cu paragraful (4)(c) al Politicii, Pârâta poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu prin demonstrarea oricăruia dintre următoarele elemente:

(i) înainte de orice notificare a litigiului, Pârâta a utilizat sau a făcut pregatiri pentru utilizarea numelui de domeniu în litigiu sau a unui nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; sau

(ii) Pârâta a fost cunoscutā sub numele de numele de domeniu în litigiu, chiar dacă aceasta nu a dobândit o marcă comercială sau drepturi de mărci de serviciu; sau

(iii) Pârâta face uz necomercial sau legitim de numele de domeniu în litigiu, fără intenția de câștig comercial sau fără intenţia de a înșela consumatorii.

Numele de domeniu în litigiu nu a fost încă activat. Prin urmare nu a fost creatā nici o site legată de numele de domeniu în litigiu, unde sā se ofere bunuri sau servicii. Numele de domeniu în litigiu este deținut în mod pasiv.

Pârâta nu a prezentat nicio dovadă care să arate că Pârâta a făcut pregătiri demonstrabile de utilizarea a numelui de domeniu în litigiu în legătură cu oferte bona fide de bunuri sau servicii sau pentru o utilizare non-comercială legitimă.

În consecință, Completul Administrativ consideră că Pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu și că Reclamanta a îndeplinit condițiile prevazute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credință

Deținerea pasivă a unui nume de domeniu în litigiu nu poate bloca în mod automat o concluzie de utilizare și înregistrare cu rea-credință (a se vedea, de exemplu, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; Jupiters Limited v. Aaron Hall, WIPO Case No. D2000-0574; Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, WIPO Case No. D2002-0131; Westdev Limited v. Private Data, WIPO Case No. D2007-1903).

Rea-credinţă la înregistrare nu poate fii stabilitā în acest caz în care numele de domeniu în litigiua fost înregistrat înainte ca Reclamata sā dobîndeascā drepturi în marca METROPOLITAN și nu existā nici o dovadā cā Pârâta a avut în vedere Reclamanta când a înregistrat numele de domeniu în litigiu (paragraful 3.1 din WIPO Overview 2.0 și Alphyra Romania S.A. v. Redpoint Software Impex S.R.L., WIPO Case No. DRO2008-0001). Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat la data de 8 octombrie iar marca METROPOLITAN a Reclamantei a fost înregistrată la data de 1 august 2002. Paragraful 4(a)(iii) al Politicii stabilește că Reclamanta trebuie să demonstreze că numele de domeniu în litigiu “a fost inregistrat şi este folosit cu rea-credinţă” cele doua elemente trebuind fii îndeplinite cumulativ.

În cazul de faţa, numele de domeniu în litigiu nu a fost încă activat, și termenul “metropolitan” nu poate fi asociat exclusiv cu Reclamanta în special pentru câ termenul “metropolitan” este un termen generic.

Completul Administrativ cconsiderā că Reclamanta nu a reușit să demonstreze cerinţele prevăzute de paragrafele 4(a)(iii) din Politică.

7. Decizie

Pentru motivele enumerate mai sus, Plângerea se respinge.

Gabriela Kennedy
Unic Membru
Data: octombrie 17, 2016