WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Juriului Administrativ

Tirendo Holding GmbH v. S.C. Madnik Auto S.R.L.

Case No. DRO2016-0004

1. Părţile

Reclamanta este Tirendo Holding GmbH din Berlin, Germany, reprezentatā de A. Ungureanu, România.

Pârâta este S.C. Madnik Auto S.R.L. din Sibiu, România.

2. The Domain Name and Registrar

Nume de domeniu în litigiu este <tirendo.ro> înregistrat cu ROTLD.

3. Procedural History

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere de La OMPI ("Centrul") la data de 25 februarie 2016. La data de 25 februarie 2016, Centrul a trimis prin e-mail către ROTLD o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. In aceeaşi zi ROTLD a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâta este înregistratā ca titularā a numelui de domeniu în litigiu şi a furnizat datele de contact ale acesteia. Ca răspuns la o notificare din partea Centrului că Plângerea era deficientă din punct de vedere formal, Reclamanta adepus o Plângere modificată la data de 3 martie 2016.

La data de 1 martie 2016, Centrul a trimis o notificare părților că cererea a fost depusă în limba engleză, în timp ce, potrivit informațiilor primite de la ROTLD, limba contractului de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este limba română. Centrul a solicitat ca Reclamanta să furnizeze: (1) o dovada satisfăcătoare a unui acord între reclamantā și pârâtā în ​​sensul că procedura ar trebui să fie în limba engleză; sau (2) o traducerea a plângerii în limba română; sau (3), o cerere ca limba engleză să fie limba procedurii administrative. Pe data de 3 martie 2016, Reclamanta a prezentat cererea sa ca limba română să fie limba de procedură.

Centrul a confirmat ca Plângerea împreună cu Plângerea modificată îndeplineasc cerinţele de formă ale Politicii Uniforme de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domeniu ("Politica"), ale Regulilor de Rezolvare Uniforma a Disputelor privind Numele de Domeniu ("Regulile"), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Rezolvarea Disputelor privind Numele de Domeniu ("Regulile Suplimentare").

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2 şi 4, Centrul a comunicat în mod formal Pârâtei plângerea şi procedurile au fost începute la data de 16 martie 2016. Conform Regulilor, paragraful 5, data limită pentru depunerea Răspunsului a fost 5 aprilie 2016. Pârâta nu a depus un Răspuns în termenul acordat în acest sens. În consecinţă, Centrul a notificat părților acest fapt pe data de 8 aprilie 2016.

Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 28 aprilie 2016. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

4. Situaţia de fapt

Reclamanta este o companie implicată în distribuția de anvelope. Reclamanta este proprietara mărcii comunitare TIRENDO, înregistrată la data de 12 iunie 2012.

Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu pe data de 16 mai 2013.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamanta

Susținerile Reclamantei pot fi rezumate după cum urmează:

(a) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar până la confuzie cu marca
TIRENDO înregistrată de Reclamantă.

(b) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime, în numele de domeniu disputat. Nu a utilizat și nu utilizează acest numele de domeniu în legătură cu acte de comercializare de bunuri și servicii desfășurate cu bună credinţă și nu utilizează numele de domeniu în afara circuitului comercial și nici nu desfășoară acte de utilizare ce sunt permise fără consimţămăntul titularului unui drept exclusiv asupra numelui de domeniu în litigiu.

(c) Reclamanta nu a autorizat utilizarea de către Pârât a mărcii TIRENDO.

(d) Pârâta este comerciantă de anvelope. Pârâta operează în același domeniu ca și Reclamanta. Pârâta a înregistrat numele de domeniu disputat, după ce Reclamanta a înregistrat marca sa comunitară TIRENDO. Pârâta a registrat numele de domeniu în litigiu cu scopul de a limita accesul pe piaţa localặ din România al Reclamentei.

(e) Numele de domeniu în litigiu nu a fost încă activat. Deţinerea pasivă a unui nume de domeniu indică o utilizare şi înregistrare cu rea-credință.

(f) Pârâta a fost contactată de către Reclamantă (prior to the present proceeding) pentru a încerca o negociere directă a obținerii numelui de domeniu în litigiu. Pârâta a declarat că ştie de faptul că Delticom (liderul european în vânzări online de anvelope) achiziţionat-o pe Reclamantă. Pârâta a cerut o sumă considerabilă în exces față de costurile directe legate de înregistrarea unui nume de domeniu în zona ".ro", pentru transferul numelui de domeniu în litigiu

B. Pârâta

Părâta nu a răspuns la susţinerile Reclamantei.

6. Discuţii şi Constatări

În conformitate cu prevederile paragrafului 4(a) ale Politicii, Reclamanta trebuie să demostreze următoarele trei elemente:

(i) Numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să producă confuzie cu o marcă la care Reclamanta are drepturi;

(ii) Pârâta nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele numele de domenu în litigiu; și

(iii) Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat și este folosit cu rea-credință.

A. Identic sau suficient de similar astfel încât să producă confuzie

Completul Administrativ acceptă că Reclamanta are drepturi în marca TIRENDO, pe baza mărcii comunitare înregistrată la data de 12 iunie 2012.

Numele de domeniu în litigiu include în întregime marca Reclamantei. Numele de domeniu în litigiu prezintă o singura diferenţă faţă de marca înregistrată de Reclamantā, anume adăugarea codului de ţară ".ro", Completul Administrativ consideră că aceast fapt nu face numele de domeniu în litigiu să fie distinctiv faţă de marca Reclamantei (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SC Evergreen Consult & Aviation SRL (Catalin Mogoseanu), Cazul OMPI No. DRO2001-0001; and Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG v. Pertshire Marketing, Ltd, Cazul OMPI No. D2006-0762).

Completul Administrativ consideră că Reclamanta a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(i) al Politicii.

B. Drepturi şi interese legitime

Versiunea 2.1 al WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") prevede că odată ce o reclamantă dovedeşte prima facie ca pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu, pârâta trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu. Dacā pârâta nu reușește să facă acesta dovadă se consideră ca reclamanta a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

Completul Administrativ acceptă că Reclamanta nu a autorizat pe Pârâtă să utilizeze marca sa TIRENDO, și că Pârâta nu a devenit cunoscută prin numele de domeniu în litigiu. În consecință, Completul Administrativ este de părere că Reclamanta a dovedit un caz prima facie și că Pârâta trebuie să demonstreze că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu.

În conformitate cu paragraful (4)(c) al Politicii, Pârâta poate stabili drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu prin demonstrarea oricăruia dintre următoarele elemente:

(i) înainte de orice notificare a litigiului, Pârâta a utilizat sau a făcut pregatiri pentru utilizarea numelui de domeniu în litigiu sau a unui nume corespunzător numelui de domeniu în litigiu în legătură cu o ofertă de bună credință de bunuri sau servicii; sau

(ii) Pârâta a fost cunoscutā sub numele de numele de domeniu în litigiu, chiar dacă aceasta nu a dobândit o marcă comercială sau drepturi de mărci de serviciu; sau

(iii) Pârâta face uz necomercial sau legitim de numele de domeniu în litigiu, fără intenția de câștig comercial sau fără intenţia de a înșela consumatorii.

Numele de domeniu în litigiu nu a fost încă activat. Prin urmare nu a fost creatā nici o site legata de numele de domeniu în litigiu, unde sā se ofere bunuri sau servicii. Numele de domeniu în litigiu este deținut în mod pasiv.

Pârâta nu a prezentat nicio dovadă care să arate că Pârâta a făcut pregătiri demonstrabile de utilizarea a numelui de domeniu în litigiu în legătură cu oferte bona fide de bunuri sau servicii sau pentru o utilizare non-comercială legitimă.

În consecință, Completul Administrativ consideră că Pârâta nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu și că Reclamanta a îndeplinit condițiile prevazute în paragraful 4(a)(ii) al Politicii.

C. Înregistrat și utilizat cu rea-credinţă

Deținerea pasivă a unui nume de domeniu în litigiu nu poate bloca o concluzie de utilizare și înregistrare cu rea-credință (a se vedea, de exemplu, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Cazul OMPI No. D2000-0003; Jupiters Limited v. Aaron Hall, Cazul OMPI No. D2000-0574; Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC, Cazul OMPI No. D2002-0131; Westdev Limited v. Private Data, Cazul OMPI No. D2007-1903).

Deținerea pasivă a unui nume de domeniu poate fii dovadā de înregistrare cu rea-credință și în special când este dificil a se imagina orice utilizare viitoare a numelui de domeniu care ar fi legitimă și nu ar încălca drepturile legitime ale unei mărci bine cunoscute a reclamantei și nu ar duce la o concurență neloială (a se vedea Inter-IKEA v Polanski, Cazul OMPI No. D2000-1614; Inter-IKEA Systems B.V. v. Hoon Huh, Cazul OMPI No. D2000-0438; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra).

Completul Administrativ consideră că este necesar să își exercite dreptul de a întreprinde propria sa investigaţie de fapt, deoarece ambele părți nu au furnizat informații suficiente. Aceasta investigatie îi va permite Completul Administrativ sa ia o decizie (a se vedea punctul 4.5 al WIPO Overview 2.0). Pe baza investigaţiilor proprii pe Internet, Completul Administrativ aflat dovadă că Pârâta este comerciantă de anvelope, si operează în același domeniu ca și Reclamanta.

Completul Administrativ notează că următoarele acțiuni sunt considerate a fi dovezi de înregistrare și folosire cu rea-credință:

(i) Pârâta nu a furnizat nici o dovadă de orice fel cu privire la orice folosire de către ea a numelui de domeniu în litigiu cu bună-credință actuală sau anticipatā;

(ii) Pârâta nu a contestat nici una din afirmațiile făcute de către Reclamantă;

(iii) Orice folosire a numelui de domeniu în litigiu care ar conduce publicul la concluzia că acesta și site-ul aferent sunt asociate cu Reclamanta; și

(iv) Că este probabil că Pârâta a avut bună cunoştinţă de marca TIRENDO a Reclamantei, la momentul înregistrării numelui de domeniu în litigiu. Reclamanta susține că a contactat Pârâta înainte de depunerea Plângerii, iar Pârâta a declarat că avea cunoştinţă de Reclamantă și a oferit să vândă numele de domeniu în litigiu Reclamantei pentru o sumă exorbitantă. Reclamantanu a furnizat nici o dovadă în sprijinul acestei afirmații. Dovadă de rea-credință include cunoştinţă de fapt sau reală a unei mărci bine-cunoscute la momentul de înregistrare a unui nume de domeniu de către o Pârâtă. Completul Administrativ acceptă că este probabil că Pârâta a avut cunoştinţă de marca TIRENDO, la momentul în care a inregistrat numele de domeniu în litigiu. Pârâta este în aceeași industrie ca și Reclamanta, și ambele operează în Europa. Pârâta ar fii putut cu ușurința să afle că Reclamanta deține drepturile de marcă în TIRENDO, și înregistrări numeroase nume de domeniu care includ cuvântul "tirendo", inclusiv <tirendo.de> și <tirendo.it>, făcînd o investigatie minimă pe Internet. Completul Administrativ, de asemenea, constată că "tirendo" nu are nici o semnificație specifică în limba engleză sau română, cu excepţia asocierii cu marca TIRENDO a Reclamantei.

În aceste condiții, Completul Administrativ decide că Pârâta a înregistrat și utilizează numele de domeniu în litigiu cu rea-credință, și că cerintele paragrafului 4(a)(iii) al Politicii au fost îndeplinite.

7. Decizie

Pentru motivele de mai sus, în conformitate cu paragraful 4(i) al Politicii şi paragraful 15 al Regulilor, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu, <tirendo.ro>, să fie transferat Reclamantei.

Gabriela Kennedy
Sole Panelist
Date: 12 mai 2016