WIPO Arbitration and Mediation Center

Decizia Juriului Administrativ

Ioana-Alexandra Stan v. MAAN MUSIC STUDIO S.R.L.

Număr de caz DRO2014-0004

1. Părţile

Reclamanta este Ioana-Alexandra Stan din Bucureşti, România reprezentată de către Cabinet Individual de Avocat Traian Paicu din Bucureşti, România.

Pârâtul este MAAN MUSIC STUDIO S.R.L. din Constanta, România reprezentat de către Tudorache, Toma şi Asociaţii – Societate civila de avocati din Bucureşti, România.

2. Numele de domeniu şi Registratorul

Numele de domeniu în litigiu <alexandrastan.ro> este înregistrat la ICI - ROTLD ("Registratorul").

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI ("Centrul") la data de 27 iunie 2014. La data la care plângerea a primit număr de caz, Centrul a trimis către Registrator o cerere prin e-mail prin care îi solicită acestuia o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu <alexandrastan.ro>. La data de 30 iunie 2014, Registratorul a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca deţinător al numelui de domeniu în litigiu şi furnizând datele de contact ale acestuia.

Centrul a verificat ca plângerea să îndeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii ("Politica" sau "UDRP"), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii ("Regulile") şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii ("Regulile Suplimentare").

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea şi procedurile au început la data de 10 iulie 2014. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 30 iulie 2014. Pârâtul a formulat Răspuns la data de 29 iulie 2014.

Centrul a numit-o pe Marilena Comănescu unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 1 august 2014. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de Acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, aşa cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

Limba prezentei proceduri este cea română.

4. Situaţia de fapt

Reclamanta este o interpretă română de muzică uşoară al cărui nume personal este "Ioana-Alexandra Stan" şi care îşi desfaşoară activitatea profesională din anul 2009 sub denumirea "Alexandra Stan". Reclamanta deţine o marcă naţională în curs de înregistrare pentru denumirea "Alexandra Stan" cu element grafic, având număr de depozit M 2014 04438 depusă în data de 26 iunie 2014 pentru servicii în clasele internaţionale 35, 41.

Pârâtul a solicitat Completului să respingă remediul solicitat.

Între Reclamantă şi Pârât există un Contract de management şi impresariat artistic încheiat în data de 15 mai 2009 şi valabil până în data de 15 mai 2017 ("Contractul") depus ca Anexele 2, 3 la Răspuns. Deşi negată vreo legătură între părţi, existenţa Contractului este indirect confirmată şi de către Reclamantă prin Anexa 8 la Plângere care conţine o notificare transmisă de către Reclamantă Pârâtului în 27 martie 2013 prin care îi cere acesteia din urmă transferul numelui de domeniu în litigiu şi face referire şi la Contract.

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat la data de 14 noiembrie 2009 iar la data depunerii Plângerii acesta era inactiv.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamanta

Reclamanta susţine în principal următoarele:

- că numele de domeniu în litigiu este identic şi duce la confuzie cu numele său personal, marca notorie şi marca în curs de înregistrare "ALEXANDRA STAN";

- că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

- că Pârâtul a înregistrat şi foloseşte numele de domeniu în litigiu cu rea credinţă, între el şi Reclamanta neexistând niciun acord de a înregistra şi utiliza numele de domeniu în litigiu. Mai mult Reclamanta se bucură de un enorm succes internaţional şi nu era cu putinţă ca Pârâtul să nu fi cunoscut acest fapt când a început şi a continuat utilizarea numelui de domeniu în litigiu.

B. Pârâtul

Părâtul susţine în principal următoarele:

- că numele Reclamantei conţine şi prenumele "Ioana", notorietatea mărcii "ALEXANDRA STAN" a fost obţinută datorită colaborării cu Pârâtul, şi marca în curs de înregistrare este ulterioară numelui de domeniu în litigiu;

- că, în fapt, există un Contract între Reclamantă şi Pârât, şi, înainte ca Pârâtul să primească notificarea privind începerea prezentelor proceduri administrative, Pârâtul folosea numele de domeniu în litigiu cu bună credinţă pentru a oferi şi promova serviciile sale profesionale, anume de a promova proiectul "Alexandra Stan" pe care Pârâtul l-a creat în calitate de casă de producţie a Reclamantei şi în temeiul Contractului lor; şi

- că numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat de către Pârât după data încheierii şi ca urmare a prevederilor contractuale dintre părţi în legatură cu acordul dat de către Reclamantă Pârâtului de a o promova. De altfel, websiteul aferent numelui de domeniu în litigiu era website-ul oficial al Reclamantei pentru România, Reclamanta fiind reprezentată de către Pârât în temeiul Contractului. Websiteul aferent numelui de domeniu în litigiu este în prezent inactiv deoarece Pârâtul asteaptă clarificarea situaţiei conflictuale iscate. În plus, Pârâtul consideră că Reclamanta a formulat această plângere cu rea-credinţă deoarece nu a prezentat situaţia reală dintre părţi, anume nu a menţionat de existenţa Contractului.

6. Discuţii şi Constatări

În temeiul paragrafului 4(a) din Politică, un reclamant poate obţine decizie favorabilă într-o procedură administrativă în temeiul Politicii dacă dovedeşte întrunirea următoarelor circumstanţe:

(i) numele de domeniu în litigiu este identic sau similar şi duce la confuzie cu o marcă de fabrică sau de comerţ cu privire la care Reclamanta are drepturi;

(ii) Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu; şi

(iii) numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat şi este utilizat cu rea credinţă.

A. Identică sau suficient de similara astfel încât să producă confuzie

Reclamanta deţine marca în curs de înregistrare "ALEXANDRA STAN" care este identică în mediul virtual cu numele de domeniu în litigiu. Faptul că marca este ulterioară înregistrării numelui de domeniu în litigiu nu are relevanţă la acest prim element al UDRP. A se vedea punctul 1.4 din Rezumatul Opiniilor Completelor OMPI cu privire la anumite întrebări UDRP selectate, Ediţia a doua1 .

Notorietatea unei mărci neînregistrate trebuie dovedită de către partea care o invocă, ceea ce în acest caz nu s-a întamplat aşa că prezentul Complet nu va considera acest argument care, oricum nu are relevanţă în acest caz dată fiind concluzia de mai sus.

Având în vedere toate acestea, Completul apreciază că numele de domeniu în litigiu este identic în mediul virtual şi duce la confuzie cu marca Reclamantei, iar astfel sunt întrunite cerinţele paragrafului 4(a)(i) din Politică.

B. Drepturi şi interese legitime

Pentru motivele enumerate la litera C de mai jos, Completul nu va analiza ce eventuale drepturi sau interese legitime ar deţine Pârâtul cu privire la numele de domeniu în litigiu.

C. Înregistrat şi utilizat cu rea-credinţă

Politica, în paragraful 4(a) precizează clar faptul că această procedură administrativă este destinată numai disputelor legate de presupuse înregistrări abuzive care întrunesc toate criteriile enumerate în acest paragraf. Printre acestea se numără şi cerinţa ca numele de domeniu în litigiu să fie atât înregistrat cât şi utilizat cu rea credinţă. A se vedea Int. Lasy Ltd. v. Cameleon Informatique et Robotique Inc., Caz OMPI Nr. D2003-0701; Miele, Inc. v. Absolute Air Cleaners and Purifiers, Caz OMPI Nr. D2000-0756; şi PwC Business Trust v. Ultimate Search, Caz OMPI Nr. D2002-0087.

Completul apreciază că în acest caz nu a fost demonstrată cerinţa relei credinţe la înregistrare.

Înregistrarea numelui de domeniu în litigiu a fost făcută la momentul în care părţile erau interdependente în relaţia de conlucrare stabilită în baza Contractului depus ca Anexa 2 la Răspuns.

Din documentele depuse de către părţi şi din informaţii disponibile public, Completul înţelege că relaţiile dintre părţi s-au deteriorat din anul 2013 iar situaţia este mai complexă, implicând multiple aspecte legale. În orice caz, strict în conformitate cu UDRP, acest Complet concluzionează că numele de domeniu în litigiu nu a fost înregistrat de către Pârât cu rea credinţă, ci pentru a o promova pe Reclamantă conform Contractului dintre ei şi cu consimţământul Reclamantei.

Acestea fiind spuse, Completul nu va analiza mai departe dacă numele de domeniu în litigiu este în prezent folosit cu rea credinţă sau nu, nici să decidă cu privire la orice drepturi sau interese legitime pe care le-ar putea avea Pârâtul cu privire la numele de domeniu în litigiu.

Completul emite această decizie cunoscând faptul că pierderea Reclamantei în aceasta procedură desfaşurată în acest forum nu o împiedică pe Reclamantă să încerce să obţină o soluţie diferită la o altă autoritate care judecă alte aspecte legale precum ar fi de exemplu instanţele de judecată.

7. Decizie

Pentru aceste considerente, Plângerea este respinsă.

Marilena Comănescu
Unic Membru
Data: 8 august 2014


1 https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/