WIPO Arbitration and Mediation Center

MEDIERE CENTRU

DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV

Neutron Fire Technologies Ltd vs. S.C. Sistem Soft Network S.R.L.

Numărul de caz DRO2013-0005

1. Părţile

Reclamanta este Neutron Fire Technologies Ltd din Cornwall, Marea Britanie, reprezentată de către Cunescu, Balaciu & Asociații, SCA, România.

Pârâta este S.C. Sistem Soft Network S.R.L. din București, România.

2. Nume de domeniu şi Registratorul

Numele de domeniu în litigiu este <neutronfire.ro> înregistrat la ROTLD (”Registru”).

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) la data de 13 Septembrie 2013. La data de 16 Septembrie 2013, Centrul a trimis prin e-mail către Registru o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data 19 Septembrie 2013 Registrul a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâta este înregistrată ca titular al numelui de domeniu în litigiu şi furnizând datele de contact ale acesteia.

Centrul a verificat ca plângerea să îndeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (Politica), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la nume de domenii (“Regulile Suplimentare”).

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtei plângerea şi procedurile au fost începute la data de 8 Octombrie 2013. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 28 Octombrie 2013. Pârata nu a formulat un Răspuns formal în termenul limită acordat, însă a transmis mai multe comunicări prin e-mail, în data de 8, 9 și 10 Octombrie 2013.

Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 14 Noiembrie 2013. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independență, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

Limba procedurii

În conformitate cu paragraful 11 din Reguli, în lipsa unui acord între părţi sau a unei clauze în contractul de înregistrare a numelui de domeniu, limba procedurii administrative va fi limba în care este încheiat contractul de înregistrare, Completul Administrativ având competența de a decide altfel. Plângerea a fost depusă în limba română. Conform informaţiilor primite de la Registrul în cauză la data de 19 Septembrie 2013, limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare pentru numele de domeniu în litigiu este limba română. Pârâta nu a depus un Răspuns formal, însă a transmis mai multe comunicări pe e-mail către Centru în limba română în 8, 9 și 10 Octombrie 2013.

Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar amândouă părțile au formulat Plângere, respectiv au transmis comunicări în limba română, înțelegând astfel să opteze implicit pentru limba română ca limbă de desfăşurare a procedurilor, Pârâta fiind societate de drept român, iar Reclamanta fiind reprezentată de o societate de avocatură românească, Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie română (A se vedea, spre exemplu tot în acest sens Recall Technology Pty Limited impotriva Monyson Grup S.A., Cazul OMPI nr. DRO2008-0022).

4. Situaţia de fapt

Reclamanta în această procedură este Neutron Fire Technologies LTD cu sediul în Cornwall, Marea Britanie. Reclamanta utilizează numele de domeniu <neutronfire.com> pentru a oferi informații în limba engleză în legătură cu o gamă largă de sisteme și produse anti incendiu sub marca NEUTRON FIRE TECHNOLOGIES (înregistrată la data de 1 Mai 2009).

Numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat la data de 10 Noiembrie 2012.

5. Susţinerile Părţilor

A. Reclamanta

Reclamanta susține că numele de domeniu în litigiu este identic prin elementele sale și similar în ansamblu cu mărcile asupra cărora Reclamanta are drepturi de folosință exclusivă. Astfel, marca Reclamantei NEUTRON FIRE TECHNOLOGIES înregistrată la nivel european la data 1 Mai 2009 este o marcă combinată, iar primele elemente verbale “neutron” și “fire” sunt elemente dominante, centrale fiind urmate de un termen descriptiv, respectiv technologies.

De asemenea, Reclamanta susține că Pârâta nu deține în mod legitim numele de domeniu în litigiu, aceasta oferind servicii de webhosting, reseller web și înregistrare nume de domenii, iar înregistrarea numelui de domeniu în litigiu s-a făcut doar în scopul închirerii acestuia și obținerii de venituri dintr-o asemenea folosire. În ceea ce privește societatea care folosește numele de domeniu în litigiu, Reclamanta susține că aceasta folosește website-ul pentru a vinde produse și servicii similare cu cele ale Reclamantei, și încearcă să atragă clienți pentru scopuri comerciale prin crearea unei ”confuzii cu privire la interesul inițial”, fapt care dovedește lipsa interesului legitim.

Reclamanta susține în plus că înregistrarea numelui de domeniu în litigiu și utilizarea acestuia s-au făcut cu scopul de a împiedica Reclamanta în încercarea de a-și reflecta marca într-un nume de domeniu corespunzător și cu scopul de a perturba activitatea comercială a acesteia, întrucât nici Pârâta, nici utilizatorul numelui de domeniu în litigiu nu au legătură cu produsele și serviciile reclamante, Pârâta a înregistrat numele de domeniu în litigiu cu scopul unic de a-l închiria chiar unei societăți având același profil comercial, utilizatorul numelui de domeniu fiind competitorul Reclamantei.

B. Pârâta

Pârâta nu a depus un răspuns formal în termenul pentru depunerea întâmpinării. Cu toate acestea, la data de 8, 9 și 10 Octombrie 2013, Pârâtul a transmis către Centru mai multe comunicări pe e-mail în limba română prin care, printre altele, a informat Centrul că este de acord cu transferul gratuit al numelui de domeniu în litigiu către Reclamant.

6. Discuţii şi Constatări

Afirmațiile Reclamantei în sensul că sunt îndeplinite în acest caz condițiile prevăzute de art. 4(a) al Politicii nu au fost contestate de către Pârâtă. Dimpotrivă, Pârâta a trimis un e-mail către Centru în data de 9 Octombrie 2013 cu următorul conținut:

”LOL!

Noi le-am trimis email foarte clar în care am specificat:

”Bună ziua,

Am constatat că clientul nostru folosește numele de domeniu neutronfire.ro în mod abuziv și în acest moment domeniul a fost suspendat și retras de la clientul nostru.

Suntem gata în orice moment să vă cedăm numele de domeniu neutronfire.ro în mod gratuit conform termeni și Condiții ROTLD.RO (Dreptul de folosință prin procedura de transfer domeniu).

Am contactat clientul ce folosea acest domeniu și este de acord cu cedarea lui, deși ne-a spus că au un contract cu cei de la Neutron Fire.

Pentru a inițializa transferul dreptului de folosință avem nevoie de toate datele noului deținător.

NU dorim să de arbitrăm pentru ceva ce nu este necesar.”

Domeniul neutronfire.ro poate fi șters și înregistrat de oricine dorește.

[…]”

Astfel cum s-a reținut de către completul administrativ în decizia Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) v. Domain Hostmaster, din Cazul OMPI nr. D2007-1800 și deciziile UDRP citate în aceasta, “atunci când au li s-a adus la cunoștință un “consimțământ unilateral de transfer”, completele administrative au adoptat trei abordări diferite. Unele complete administrative UDRP au admis cererea astfel cum a fost depusă în temeiul consimțământului Pârâtului fără a analiza faptele care sunt invocate în susținerea cererii. Williams Sonoma, Inc. v. EZ Port, Cazul OMPI nr. D2000-0207; SLUMBERLAND FRANCE V. CHADIA ACOHURI, Cazul OMPI nr. D2000-0195. Alte complete administrative UDRP au decis că consimțământul la transfer este în realitate o recunoaștere a faptului că cele trei elemente ale Politicii sunt îndeplinite și au ordonat transferul pe acest temei. Qosina Corporation v. Qosmedix Group, Cazul OMPI nr. D2003-0620; DESOTEC N.V. V. JACOBI CARBONS AB, Cazul OMPI nr. D2000-1398. Cu toate acestea, alte complete administrative au procedat la analizarea dovezilor depuse pentru a stabili dacă acestea îndeplinesc toate cele trei elemente ale Politicii. Société Française du Radiotéléphone-SFR v. Karen, Cazul OMPI nr. D2004-0386; Eurobet UK Limited v. Grand Slam Co, Cazul OMPI nr. D2003-0745.”

În acest caz, în care Pârâtul a declarat în corespodența depusă la dosarul cauzei că a constatat că numele de domeniu în litigiu este folosit în mod abuziv și în consecință domeniul a fost suspendat și retras de la clientul său, Completul Administrativ decide să urmeze argumentele acelor complete administrative care au stabilit că consimțământul la transfer este o recunoaștere a faptului că cele trei elemente ale Politicii sunt îndeplinite (a se vedea pentru o decizie similară Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) v. Domain Hostmaster, Cazul OMPI nr. D2007-1800).

7. Decizie

Pentru toate motivele enumerate, în conformitate cu paragraful 4(i) din Politică şi paragraful 15 din Reguli, Completul Administrativ decide ca numele de domeniu <neutronfire.ro> să fie transferat Reclamantei.

Mihaela Maravela
Unic Membru
Data: 28 Noiembrie 2013