WIPO Arbitration and Mediation Center

DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV

S.C. Infinity S.R.L. v. Jal Othman

Dosarul nr. DR02010-0010

1. Partile

Reclamantul este S.C. Infinity S.R.L. din Judetul Prahova, reprezentat de Leaua & Asociaţii,

Pârâtul este Jal Othman din Long Island City, New York, Statele Unite ale Americii.

2. Numele de Domeniu şi Registratorul

Numele de domeniu în litigiu <infinity.ro> este înregistrat la RNC.ro

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI ("Centrul") la data de 29 decembrie 2010. În aceeaşi zi Centrul a trimis prin email către RNC.ro o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 3 ianuarie 2011 RNC.ro a transmis Centrului prin email răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia.

Centrul a verificat că Plângerea îndeplineşste toate cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumita "Politica"), ale Regulilor de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite "Regulile") şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite "Regulile Suplimentare").

În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea şi procedurile au fost începute la data de 11 ianuarie 2011. Conform Regulilor, paragraful 5 (a) data limita pentru depunerea Răspunsului a fost fixata pentru 31 ianuarie 2011. Pârâtul nu a depus un răspuns în termenul acordat iar în consecinţă Centrul a notificat Pârâtului în data de 1 februarie 2011 faptul că nu a depus în termen Răspunsul.

Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 14 februarie 2011. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, după cum este cerut de Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

Limba procedurii

Plângerea a fost depusă în limba română. În conformitate cu Regulamentul, paragraful 11, în lipsa unei înţelegeri între părţi, sau în alt mod specificat în contractul de înregistrare, limba procedurii administrative va fi limba contractului de înregistrare, supusa autorităţii Completului Administrativ de a decide altfel. Plângerea a fost depusa în limba română. Conform informaţiilor primite de la Registrul competent, limba contractului de înregistrare pentru numele de domeniu disputat este limba engleză. Reclamantul a depus o cerere ca româna sa fie limba procedurilor pe data de 6 ianuarie 2011, cerere la care Pârâtul nu a răspuns. Avînd în vedere urmatorarele :

i) Reclamantul este o persoana juridica română ;

ii) la data înregistrarii numelui de domeniu în litigiu, limba contractului de inregistrare era limba română şi limba engleză şi nu exista opţiunea registrantului de a opta pentru una din cele doua limbi;

iii) Reclamantul şi Pârâtul au corespondat în limba romana inaintea depunerii Plângerii,

În concordanţă cu paragraful 11 al Regulamentului Completul Administrativ decide ca limba de desfășurare a prezentelor proceduri sa fie limba română.

4. Situaţia de fapt

Reclamantul este o societate înregistrată în România care acţioneaza pe piaţa vînzărilor directe pe bază de catalog. Reclamantul este reprezentantul exclusiv în Romania a peste 2000 de produse din Italia, Franţa, Spania, Suedia, Austria şi India. Reclamantul îşi desfășoara activitatea prin 7,500 de reprezentanţi şi are o cifră de afaceri anuala de approximativ 3.000.000 Euro. Reclamantul distribuie anual un numar de aproximativ de 100.000 exemplar de cataloage la reprezentanţi şi potenţiali reprezentanţi pe întreg teritoriul României.

Reclamantul a înregistrat marca "Infinity" sub numarul 89063 la data de 6 martie 2007.

Pârâtul în prezenta procedură adminstrativă este Jal Othman care a înregistrat numele de domeniu în litigiu <infinity.ro> la data de 10 iulie 2001.

5. Sustinerile Părtilor

A. Reclamantul

Reclamantul susţine că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantului înregistrată în clasele 35 şi 39. Deşi marca Reclamantului este înregistrată ulterior numelui de domeniu în litigiu, faptul înregistrarii unui nume de domeniu anterior momentului în care sunt dobindite drepturi asupra unei mărci nu împiedică stabilirea existenţei identitaţii sau similăritaţii care poate produce confuzie.

De asemenea, Reclamantul susţine că Pârâtul nu deţine drepturi şi interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, deoarece nu exista nici o legatură între Reclamant şi Pârât iar Reclamantul nu a acordat nici un drept Pârâtului şi nu i-a permis în nici un fel sa utilizeze marca sa. Pârâtul nu a folosit numele de domeniu în litigiu la nici un moment dupa înregistrarea sa. Pârâtul nu a fost şi nu a devenit cunoscut sub numele "infinity".

Reclamantul mai susţine că Pârâtul folosește numele de domeniu în litigiu cu rea-credinţă. De la momentul înregistrarii până în prezent Pârâtul nu a folosit numele de domeniu în litigiu, or acest fapt este un argument în vederea folosirii cu rea-credinţă. În plus, numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat ascunzînd datele de indentificare/contact tehnic ale Pârâtului. Pârâtul a refuzat să transfere numele de domeniu în litigiu Reclamantului inainte de inceperea procedurilor şi a cerut ca părţile să negocieze şi să ajunga la un punct comun, sugerînd deci că Pârâtul dorea să obţină de la Reclamant o suma mai mare decât cea oferita de Reclamant.

În ceea ce privește inregistrarea cu rea-credinţă, Reclamantul susţine că în cazul în care o persoana ar putea inregistra sau obţine nume de domeniu de aşa manieră încît să pună sub semnul întrebării respectarea de către acea persoana a declaraţiilor şi garanţiilor date la momentul înregistrării numelui de domeniu, aceasta ar putea fi considerata ca reprezentind retroactiv înregistrare cu rea credinţă.

B. Pârâtul

Pârâtul nu a răspuns la pretenţiile Reclamantului.

6. Discuţii şi Constatari

A. Identica sau suficient de similară încât să produca confuzie

Completul administrativ trebuie să stabiliească dacă Reclamantul deţine drepturi asupra unei mărci şi dacă numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să produca confuzie cu respectiva marcă.

În acest caz Reclamantul a dovedit că deţine dreptul asupra mărcii "Infinity" înregistrată la nivel naţional sub numărul 890063 pentru servicii în clasele 35 şi 39. Numele de domeniu în litigiu prezintă o singura diferenţă faţă de marca înregistrată de Reclamant, anume adăugarea codului de ţară .ro. Completul Adminstrativ considera că aceasta nu asigura distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului.

Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca "Infinity" a Reclamantului putând deci sa producă confuzie. Aceasta Plângere însă este neobişnuită. Completul Administrativ consemnează că numele de domeniu în litigiu a fost inregistrat cu patru ani inainte ca Reclamantul să fie inregistrat ca persoana juridica şi cu 6 ani inainte de înregistrarea mărcii Reclamantului. Aceste lucruri vor fi luate în evidenţă de Completul Administrativ atunci cînd celelate elemente care trebuiesc stabilite de Reclamant sînt analizate.

B. Drepturi şi interese legitime

Opinia unanimă a completelor administrative din cadrul Centrului cu privire la faptul că reclamantul trebuie să dovedeasca lipsa de drepturi şi interese legitime ale pârâtului, este că deşi sarcina probei incumbă reclamantului, aceasta ar putea conduce uneori la imposibilitatea dovedirii unui fapt negativ. S-a stabilit deci că reclamantul trebuie șă dovedeasca prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime. Odată făcută aceasta dovada prima facie pârâtul trebuie să dovedeasca drepturile sau interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu. Dacă pârâtul nu reuseste să facă aceasta dovadă, se consideră că reclamantul a îndeplinit condiţiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) ale Politicii (vezi WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, sectiunea 2.1).

În cazul de faţă, Completul Administrativ e de părere că Reclamantul a stabilit prima facie că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu iar Pârâtul nu a dovedit asemenea drepturi. De fapt, Pârâtul nu a depus un Răspuns şi deci nu a invocat nici o circumstanţă care ar fi putut să dovedeasca orice drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu. Completul Administrativ consemnează însă, că la modul prezent numele de domeniu în litigiu conduce la un site zis al "Cercului de Matematica Infinity"., contrar celor susţinute de Reclamant.

Cu toate acestea, Completul Administrativ decide că Reclamantul a reuşit să demonstreze prima facie că Paratul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu iar Pârâtul ne depunind un Răspuns nu a demonstrat că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu.

C. Inregistrat şi utilizat cu rea-credinta

Paragraful 4(a)(iii) al Politicii stabilește că Reclamantul trebuie sa facă dovadă că numele de domeniu în litigiu "a fost inregistrat şi este folosit cu rea-credinţă" cele doua elemente trebuind fii indeplinite cumulativ.

Reclamantul susţine că această interpretare a fost schimbată de cazuri recente viz. City Views Limited v Moniker Privacy Services /Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE, Cazul OMPI D2009-0643 ("Cazul Mummygold") şi Octogen Pharmacal Company, Inc. v Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions, Cazul OMPI nr. D2009-0786 ("Cazul Octogen") care au decis că o persoană ar putea înregistra sau obţine un nume de domeniu cu buna credinţă dar dacă aceasta folosesţe în viitor numele de domeniu de așa manieră încât să pună sub semnul întrebarii respectarea de către acea persoana a declaraţiilor de garanţie date la momentul inregistrării numelui de domeniu, aceasta ar putea fi considerată ca reprezentând retroactiv înregistrare cu rea-credinţă.

Completul Administrativ recunoaște (după cum au facut şi alţii vezi Mile Inc. v Michael Burg Cazul OMPI nr. D2010-2011) că în anumite situaţii se poate imputa o anumita intenţie originală prin mod de comportare ulterior. În cazul de faţa insă, nu se pot face asemenea asumpţii.

Completul Administrativ nu poate să ajungă la concluzia că Pârâtul a inregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea-credinţă în 2001 când Reclamantul nici nu exista (Reclamantul a fost constituit în anul 2005) şi cu 6 ani inainte ca Reclamantul să înregistreze marca "Infinity". Hopul de netrecut pentru Reclamant e faptul că la vremea când Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu, Pârâtul nu avea cum să contemple drepturile Reclamantului pentru că Reclamantul nu exista iar drepturile sale nici atit!

Completul Administrativ consemnează de asemenea că marca aleasa de Reclamant este un nume comun şi că exista în registrul de mărci comunitare nici mai puţin decît 39 de marci "Infinity". Citind dintr-un caz anterior: "In the ordinary case, a business adopting a new mark in today's world must take the Internet as it finds it. If someone else has already registered a domain name identical or confusingly similar to the proposed new mark, the domain name will be unavailable to the business unless it negotiates a transfer" ( e-Duction, Inc v John Zuccarini, d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies, Cazul OMPI nr. D2000-1369). Reclamantul a știut foarte bine ce nume de afaceri şi-a ales şi trebuie deci acum să sufere consecinţele. La data înregistrarii sale în 2005 trebuie să fi observat că exista alte companii cu aceleaşi nume, că numele de domeniu în litigiu era deja înregistrat.

Completul Administrativ e de acord cu argumentele consemnate de alte complete administrative recente în privinta paragrafului 4 (a) (iii) şi nu le repetă aici, dar face referinţă la aceste cazuri (multe dintre ele similare în ceea ce privesc situaţiile de fapt), anume Blue Financial Corporation v DomainCA (Whois Protect Service), Mediablue, Cazul OMPI nr. D2010-0537; Adakim-Earl v Linea Networks Cazul OMPI nr. D2008-0945 şi Camon S.p.a. v Intelli-Pet, LLC Cazul OMPI nr. D2009-1716 şi Prime Pictures LLC v DigiMedia.com L.P. Cazul OMPI nr. D2010-1877.

În concluzie, Completul Adminstrativ stabilește că Reclamantul nu a reuşit să dovedeasca acest element al cazului în aceste proceduri administrative.

7. Decizia

Pentru motivele enumerate mai sus Plângerea se respinge.

Gabriela Kennedy
Complet Administrativ Unic
Data: 22 martie 2011