WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği v. Murat Tokel, Haber1903 Medya Hizmetleri A.S.

Dava No. D2020-0853

1. Taraflar

Şikayet Eden, Yıldırım Law Firm, Türkiye tarafından temsil edilen, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği, Türkiye’dir.

Şikayet Edilen, Murat Tokel, Haber1903 Medya Hizmetleri A.S., Türkiye’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <haber1903.com> GoDaddy.com, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 7 Nisan 2020 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 7 Nisan 2020 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 8 Nisan 2020 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 9 Nisan 2020 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. 13 Nisan 2020 tarihinde, Şikayet Eden Şikayet’te değişiklik beyanı sunmuştur.

Tescil Eden Kuruluş ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin İngilizce olduğunu bildirmiştir. Merkez, 9 Nisan 2020 tarihinde Şikaye Eden’e; idari işlem dilinin Türkçe olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in İngilizce tercümesini ya da Türkçe’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunması gerektiğini belirtmiştir. Şikayet Eden, bu iletiye cevap vermemiştir. Şikayet Edilen 14 Nisan 2020 tarihinde, idari işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir.

Merkez, Şikayet’in ve Şikayet’te değişiklik beyanının, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 21 Nisan 2020’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 11 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 6 Mayıs 2020 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, 13 Mayıs 2020 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

15 Mayıs 2020 tarihinde Şikayet Eden Ek Beyan dilekçesi sunmuştur. Buna cevaben Şikayet Edilen, 22 Mayıs 2020 tarihinde Ek Beyan dilekçesini Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, 1903 yılında İstanbul'da kurulmuş köklü bir spor kulübüdür ve birçok spor alanında faaliyet göstermektedir.

Şikayet Eden, 1903 ibaresini içeren birçok markayı Türk Patent ve Marka Kurumu ("TÜRKPATENT") nezdinde tescil ettirmiştir (Şikayet’e Ek 2).

Şikayet Eden’in BJK 1903 markası tanınmış marka olup, tanınmış marka statüsü, TÜRKPATENT nezdinde, T/01478 numarası altında kabul edilmiştir.

Şikayet Edilen’in İstanbul’da faaliyet göstermekte olduğu, ihtilaflı alan adı kayıtlarına ilişkin sözleşmenin İngilizce dilinde olduğu ve ihtilaflı alan adının 17 Nisan 2008 tarihinde tescil edildiği anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesini ziyaret ettiği 14 Haziran 2020 tarihinde, ihtilaflı alan adının “www.duhuliye.com” isimli İnternet sitesine yönlendirildiği ve site içeriğinin aktif olduğu ve spor haber portalı olarak faaliyet gösterdiğini tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi 1903 markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, söz konusu benzerliğin Türk Mahkemeleri tarafından da kesinleşmiş kararlar ile kabul edildiğini belirtmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiş ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı üzerinde meşru menfaatinin olduğunu ileri sürmekte ve ihtilaflı alan adını 2008’de tescil ettirdiğini ve aynı seneden itibaren aralıksız olarak Şikayet Eden’e ilişkin spor haberleri, röportajlar ve köşe yazıları yayınlamakta olduğunu belirtmektedir.

Şikayet Edilen’in faaliyetinin Şikayet Eden’in Kulüp başkanları tarafından bilindiğini, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesindeki haberlerin Türkiye çapında birçok medya kuruluşu tarafından kaynak gösterildiğini belirtmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in kendi markalarını kullanan birçok taraftar haber sitesinden haberdar olduğunu ve bu sitelere karşı herhangi bir hukuki işlem başlatmadığını belirtmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinin başta Beşiktaş taraftarları ve spor severler tarafından tanınmış hale geldiğini ve söz konusu İnternet sitesinin Sikayet Eden ile karıştırmalarının mümkün olmadığı, bilakis tüketicilerin Haber 1903 ile Beşiktaş Spor Kulübü faaliyetlerini birbirlerinden ayırabildikleri ve Haber 1903 İnternet sitesinin bağımsız bir haber portalı olduğunun bilindiğini belirtmiştir.

Son olarak, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adını şahsi bir takım sebepler ile engellemek amacıyla kötü niyetle tahkim süreci başlattığı, bu şekilde, Şikayet Eden’in basın özgürlüğünü engellemeyi amaçladığı iddia edilmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır.

Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce'dir.

Şikayet Türkçe dilinde sunulmuştur. Şikayet Edilen 14 Nisan 2020 tarihli iletisinde, idari işlemin Türkçe dilinde yürütülmesini talep etmiştir.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını, Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikayet Eden, “1903” ibaresini içeren birçok markayı TÜRKPATENT nezdinde tescil ettirmiştir. Bu itibarla, Şikayet Eden, “1903” esas unsurlu markalarının, Türkiye’de tescilli olarak hak sahibi olduğunu kanıtlamıştır.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, <haber1903.com> ihtilaflı alan adının, “1903” unsurunu içerdiğini ve “haber” kelimesinin tanımlayıcı bir ibare olduğunu dikkate alarak, ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’in markaları arasında karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzerlik olduğu kanaatine varmıştır.

Bununla beraber, İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan “.com” generic Top-Level Domain (“gTLD”) uzantısının ayırt edici niteliği olmadığına karar vermiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibareyi kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilen’inhiçbir marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu ihtilaflı alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır. Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) haklılığını ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun Şikayet Eden tarafından, ilk bakışta, yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Diğer taraftan İdari Hakem, Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten delillerin aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda ortaya konduğu kanısındadır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adını 2008 yılından beri spor haber portalı olarak kullandığını ve 2015 yılında da ihtilaflı alan adını içeren ticaret ünvanının Haber 1903 Medya Hizmetleri A.Ş. olarak tescil ettirdiğini ortaya koymuştur. Öte yandan, Şikayet Eden’in yönetici ve yetkililerinin Şikayet Edilen’in spor haber portalı faaliyetini yürüttüğünü ve ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesinde de özellikle Şikayet Eden’in spor takımları hakkında haber yaptıklarını bildiklerini açık deliller ile ortaya koymuştur. Bu delillerden en dikkate değer olanı Şikayet Eden’in üst düzey yöneticisi ve dönem kulüp başkanı Fikret Orman tarafından 2017 senesinde ihtilaflı alan adına bağlı İnternet sitesine verilen röportajdır (Cevap’a Ek 2). Diğer dikkate değer delil ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “‘www.haber1903.com’ sitesinde spor haberleri vermek şeklindeki eylemin” 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ceza hükmünü düzenleyen 30. maddesine göre marka tecavüzü olmadığına dair 29 Mayıs 2018 tarihinde verilen savcılık kararıdır (Cevap’a Ek 1).

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak ve özellikle yukarıda belirtilen deliller göz önünde bulundurularak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına bağlı olarak yürüttükleri faaliyetin iyi niyetli bir hizmet sunumu olduğuna ve ilaveten Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı ile tanınıyor olduğunun Şikayet Eden’in Kulüp başkanı seviyesinde kabul görüldüğüne dayanarak, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyduğu kararına varmıştır.

İdari Hakem, emsal teşkil edecek UDRP kararları uyarınca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru bir menfaatinin bulunduğu ve 4(c)(i) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politikanın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) alan adının, şikayet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikayet eden veya şikayet eden’in ticari rakibine, şikayet edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya;

(ii) böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikayet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya;

(iii) şikayet edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya;

(iv) şikayet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikayet eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikayet edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak İnternet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Şikayet Eden, 15 Mayıs 2020 tarihinde ek olarak sunduğu dilekçesinde, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını Şikayet Eden’in 1903 ibareli markalarının tanınmışlığından faydalanmak ve tüketici nezdinde karıştırılabilir bir kullanım yaratmak amacı güttüğünü ve bu sebeple Şikayet Edilen’in ihtlifalı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğini belirtmiştir.

Kötü niyetli tescilden bahsedebilmek için tescilin kötü niyetli olarak yapılması, yani alan adı sahibinin alan adını tescil ettirmek istediği anda kötü niyetli olması ve ayrıca kullanımın da kötü niyet ihtiva etmesi gerekmektedir. Bu noktada, alan adının kötü niyetli olarak kullanılıp kullanılmadığı tespiti nispeten daha kolay yapılabilecek bir husus iken; alan adı sahibin tescil tarihinde kötü niyetli olarak bu tescili yapıp yapmadığı hususu çoğu zaman tespiti zor bir bulgudur.

Şikayet Edilen’in kötü niyetli olup olmadığı somut olaydaki verilere göre değerlendirilmelidir.

Somut olayda, ihtilaflı alan adı, 2008 senesinde tescil edilmiştir. Söz konusu dava, ihtilaflı alan adının tescilinden yaklaşık 12 sene sonra başlatılmıştır. Bu itibarla, yani aradan 12 sene geçmiş olması karşısında, Şikayet Eden tarafından, ihtilaflı alan adının tescilinin kötü niyetle yapıldığına dair ikna edici deliller sunulmuş olması gerekmektedir. Oysa, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını tescil ettiği sırada kötü niyetli olduğuna dair Şikayet Eden tarafından sunulan iddia ve/veya deliler bu iddasını kanıtlamaya yeterli görülmemiştir.

Diğer taraftan yukarıda belirtildiği gibi, Şikayet Edilen tarafından yürütülen söz konusu faaliyet, meşru bir faaliyettir. Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile karışıklığa sebep verecek kasti bir kullanım yapmış olduğuna dair yeterli iddia ve delil de yoktur.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirmediği ve kötü niyetle kullanmadığı sonucuna varmıştır. Aşağıda belirtildiği üzere, İdari Hakem, ihtilaflı alan adının halihazırda “www.duhuliye.com” isimli İnternet sitesine yönlendirilmiş olmasının Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adına ait önceki meşru kullanımlarını nasıl etkileyeceği hususunun mahkemeler nezdinde değerlendirilmesi gerektiği kanısındadır.

Birçok UDRP kararında da belirtildiği gibi Politika’nın asıl amacı “cybersquatting” durumlarını engellemektir ve buna uygun olarak bir hızlandırılmış uyuşmazlık çözüm sistemini benimsemiştir. Yine birçok UDRP kararında belirtildiği gibi İdari Hakem, işbu davadakine benzer kapsamılı uyuşmazlıkları çözmek için yeterli yetkiler ile donatılmamıştır. Bu itibarla, İdari Hakem, işbu uyuşmazlığın mahkemeler nezdinde çözülmesinin daha doğru ve isabetli olacağı kanısındadır (Levantur, S.A. v. Media Insight, WIPO Case No. D2009-0608).

Bu sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’ nın 4(a)(iii) ve 4(b) maddelerindeki şartların gerçekleşmemiş olduğu kanaatine ulaşmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde İdari Hakem, Şikayet'in reddine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
Tek İdari Hakem
Tarih: 14 Haziran 2020