About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

VE-GE HASSAS KAĞIT VE YAPIŞTIRICI BANT SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ v. Cihan Ufuk Arslan, ULUS BANT LTD

Dava No. D2019-1733

1. Taraflar

Şikayet Eden, Türkiye’de yerleşik, dahili olarak temsil edilen, Ve-Ge Hassas Kağıt Ve Yapıştırıcı Bant Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Cihan Ufuk Arslan, Ulus Bant Ltd’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <copierbond.com> GoDaddy.com, LLC (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 22 Temmuz 2019 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) Türkçe olarak sunulmuştur. Aynı tarihte Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 23 Temmuz 2019 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, 25 Temmuz 2019 tarihinde Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. Aynı tarihte, Şikayet Eden Şikayet’te değişiklik beyanı sunmuştur.

Tescil Eden Kurum ayrıca Tescil Sözleşmesi’nin dilinin İngilizce olduğunu bildirmiştir. Merkez, 25 Temmuz 2019 tarihinde Şikaye Eden’e hem Türkçe hem İngilizce olarak; idari işlem dilinin Türkçe olmasını gösteren Taraflar arasında yapılmış sözleşmeye dayalı yeterli bir delili, Şikayet’in İngilizce tercümesini ya da Türkçe’nin idari işlem dili olmasına ilişkin bir talep sunmasını talep etmiştir. Şikayet Eden, aynı gün, idari işlemin Türkçe olmasını belirtilen talebini sunmuştur. Şikayet Edilen’den idari işlem diline ilişkin bir beyan teslim alınmamıştır.

Merkez, Şikayet’in ve Şikayet’te değişiklik beyanının, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 2 Ağustos 2019’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 22 Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir.

Merkez, Şikayet Edilen tarafından, 6 Ağustos 2019 tarihinde esasa ilişkin beyan içeren Türkçe bir ileti teslim almıştır. Merkez, bu iletinin resmi Cevap olarak kabul edilmesine yönelik Şikayet Edilen’den 7 Ağustos 2019 tarihinde onay talep etmiştir. Cevap için son tarihin geçmesi üzerine Şikayet Edilen, 6 Haziran 2019 tarihli ileti ve eklerinin resmi Cevap kabul edilmesine onay vermiştir. Bunu takiben Merkez, 23 Ağustos 2019 tarihinde İdari Hakem atama sürecine geçmiştir; aynı gün Şikayet Eden, ek beyan sunmuştur.

Merkez, 29 Ağustos 2019 tarihinde İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Dosyadaki bilgilere göre, Şikayet Eden, kağıt piyasasında faaliyet gösteren ve merkezi Türkiye’de bulunan bir şirkettir. Şikayet Eden, COPIER BOND markasını ilk olarak 5 Aralık 1994 yılında 157025 tescil numarası ile Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen, Cihan Ufuk Arslan İstanbul’da mukim olup ihtilaflı alan adını 15 Ekim 2009 tarihinde tescil ettirmiştir. İhtilaflı alan adı kaydına ilişkin sözleşmenin İngilizce dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adını taşıyan web sitesine girdiğinde site içeriğinin aktif olduğunu, sitede büyük harfler ile “Kimyasal Yapıştırıcılar” yazdığını, “Hakkımızda” başlığı altında herhangi bir bilgi olmadığını ve “Ulus Bant Kağıt Tic San Ltd Şti” başlığı altında herhangi bir adres, e-posta ve telefon bilgisi olmadığını tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir. Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendi markasıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e ihtilaflı alan adının kullanılmasının durdurulması ve devri için ihtarname göndermiş, Şikayet Edilen bu ihtarname’ye cevap vermediği gibi ihtarnamenin gönderilmesinden hemen sonra COPİERBOND markaları için TÜRKPATENT nezdinde marka tescil başvurusunda bulunmuş söz konusu başvuruları Şikayet Eden’in itirazı üzerine red edilmiş olduğunu ifade etmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen ile aralarında geçmişte ticari faaliyet olduğunu, Şikayet Eden’in markasını çok iyi bildiğini belirtmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in Şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarına karşı:

- İhtilaflı alan adı altında COPİERBOND markası ile kağıt satışı yapmadığını, Şikayet Eden’in faaliyet alanına girmediklerini;

- 2017 senesinde COPİERBOND markası için 1. sınıftaki ürünler ile 35. sınıftaki hizmetler için marka başvuru yaptığını ve koruma talep edilen ürün ve hizmetlerin tamamen farklı olduğunu;

- Taraflar arasındaki ihtilafın mahkemeye taşındığını ve şirket yetkililerinin beraat ettiğini;

- “bond” ibaresinin yapıştırıcı anlamına geldiği için ihtilaflı alan adını kullanmaya devam ettiğini;

- <copierbond.com> isimli ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in yetkililerinın izni ve rızası ile alındığını;

cevaben beyan etmiştir.

C. Şikayet Eden’in Ek Beyanı

Şikayet Eden, 23 Ağustos 2019 tarihinde ek beyan sunmuştur. Ancak İdari Hakem, Şikayet Eden’in ek beyanını Kurallar’ın 10 ve 12. maddeleri uyarınca dikkate almaya değer bulmamıştır.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde, tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır.

Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce’dir.

Şikayet Türkçe sunulmuştur ve Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in Türk vatandaşı olduğu, Türkiye’de ikamet ettiği ve her iki tarafın da Türkçe olarak iletişimde bulunduğu gerekçeleriyle, idari işlem dilinin Türkçe olması gerektiğini savunmuştur. Şikayet Edilen’in, idari işlem dili ile ilgili bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını, Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden’in tescilli markası olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden’in COPIER BOND markası, ilk defa 1994 yılında Türkiye’de tescil edilmiş ve halen de tescilli durumdadır.

Öte yandan, İdari Hakem, ihtilaflı alan adı ile COPIER BOND markalarının birebir aynı olduğu görüşündedir. İdari Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının genel üst düzey alan adları (“gTLD”) “.com” uzantısıyla kullanımı, ihtilaflı alan adının COPIER BOND markasıyla ayniyetini ortadan kaldırmamaktadır.

Sonuç olarak İdari Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in markasıyla birebir aynı olduğuna ve Politika’nın 4(a) maddesinde yer alan ilk şartın yerine getirildiğine kanaat getirmiştir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (bona fide) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya;

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya;

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen ile geçmişte iş ilişkisi içinde bulunduğunu fakat Şikayet Edilen’e, markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermediğini belirtmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’ı rızası ve izni ile alındığını belirtmiş ve bu sebeple ihtilaflı alan adı üzerinde meşru kullanım hakkı bulunmakta olduğunu ifade etmektedir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını yapıştırıcı bantları satışında kullandığını tespit etmiş olmasına rağmen; bu durumun tek başına ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten bir durumu ortaya koymaya yetmediği kanaatindedir. Şikayet Edilen her ne kadar “bond” ibaresini yapıştırıcılar için kullandığını ifade etse de “copier” ibaresini ve bir bütün olarak <copierbond.com> ihtilaflı alan adını ne için tescil ettirdiğini ve ne amaçla kullandığını yeterli bir şekilde açıklayamamıştır.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak; Şikayet Edilen’in COPIER BOND markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı; ihtilaflı alan adının, Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isme ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan hak veya meşru menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, Cevap dilekçesinde, ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikayet Eden’in markasının varlığından haberdar olduğunu itiraf ettiği görüşündedir. Zira, Cevap dilekçesinde, Şikayet Eden’in yetkililerinin izni ve rızası olduğunu iddia etmektedir.

Öte yandan, Şikayet Edilen, Şikayet Eden tarafından gönderilen ihtarnameden çok kısa bir süre sonra TÜRKPATENT nezdinde COPİERBOND ibaresi ile 1. ve 35. sınıflardaki ürün ve hizmetler için ayrı ayrı marka başvurusu yapmış, her iki başvuruya da Şikayet Eden tarafında itiraz edilmiş ve söz konusu itirazlar TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından “kötü niyet” bazında red edilmiştir. Şikayet Edilen işbu söz konusu red kararlarına karşı itirazda bulunmamış ve her iki idari karar da kesinleşmiştir. Markalar Dairesi Başkanlığı, söz konusu kararın gerekçesinde “başvuru sahibini (yani Şikayet Edilen’in) bilerek ve haksız bir avantaj kazanmak amacıyla dürüst ticaret ilkelerine uygun davranmadığını tespit edildiğini” belirtmiştir.

Daha da önemlisi, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen’in şirket yetkilisine karşı Marka hakkına tecavüz gerekçesi ile Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinde ceza davası açılmıştır. Her ne kadar söz konusu ceza davasında verilen karar Şikayet Edilen lehine gibi görünse de işbu karar kesinleşmemiş ve istinaf mahkemesine taşınmıştır. İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesine bakıldığında ise “www.copierbond.com ve www.vegebant.com alan adlarının internet ortamında kullanıldığının” ve “başkasında ait markayı internet ortamında kullanmanın, alan adı olarak kullanmanın aynı yasanın 30/1 maddesi kapsamında suç teşkil etmeyeceği, hukuki ihtilaf olduğu” ifade edilmiştir. Öte yandan, ilk derece mahkemesinin dosyasının içinde yer alan bilirkişi raporunda da “sitenin alan adını tutma amacıyla kurulduğu izlenimi verdiği” ve “sitenin aktif olmadığı” belirtilmiştir. İdari Hakem, ihtilaflı alan adına bağlı web sitesinin içeriğini incelediğinde söz konusu sitenin çok aktif olmadığı ve bu sebeble ihtilaflı alan adını tutma amacı izlenimi verdiği kanısına varmıştır.

Başka bir deyişle ilk derece mahkemesi, beraat kararını ceza hükümleri çerçevesinde vermiş olup hukuki bir ihtilaf durumunda verilecek kararı etkilemeyeceğini belirtmiş ve hukuki değerlendirme ile ilgili başka sonuç çıkabileceğini ima ederek <copierbond.com> Internet sitesinin kullanımının marka ihlali sayılıp sayılmayacağı ile ilgili hukuk mahkemesi kararına açık kapı bırakmıştır. Dolayısıyla, Şikayet Edilen’in beraat etmesi ceza hukuku açısından değerlendirmiş olup bir hukuk davası niteliğinde değildir.

İhtilaflı alan adı, 2009 senesinde tescil edilmiştir. İşbu idari işlem, ihtilaflı alan adının tescilinden yaklaşık 10 sene sonra başlatılmıştır. Bu itibarla, Şikayet Eden tarafından, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğine ve kullanıldığına dair güçlü ve somut deliller sunulmuş olması gerekmektedir. İdari Hakem, Şikayet Eden tarafından, bu nitelikte deliller sunulduğuna ikna olmuştur. Ayrıca, Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden ile geçmişte iş ilişkisi içinde olması ve ayrıca TÜRKPATENT ve Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlar da kötü niyetli tescil ve kullanımı daha da belirgin hale getirmektedir.

Bu çerçevede, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren bir durum olduğuna kanaat getirmiştir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <copierbond.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 23 Eylül 2019