About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi v. Murat Imsiyatoglu, 2652cde49e22d00c65787c27e1e9cf85

Dava No. D2016-2604

1. Taraflar

Şikayet Eden, Grup Ofis Marka Patent Inc., Türkiye tarafından temsil edilen, Ankara, Türkiye'de yerleşik, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'dir.

Şikayet Edilen, davada kendini temsil eden, Hatay, Türkiye'de yerleşik Murat Imsiyatoglu, 2652cde49e22d00c65787c27e1e9cf85'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <ziraatbank.net>, NameSilo, LLC ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Türkçe dilindeki Şikayet, 22 Aralık 2016 tarihinde, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne ("Merkez") sunulmuştur. 22 Aralık 2016 tarihinde Merkez, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 22 Aralık 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir.

Şikayet'in Türkçe sunulmuş olmasına karşın, tescil sözleşmesinin İngilizce olmasından dolayı; 18 Ocak 2017 tarihinde Merkez, taraflardan, idari işlem dili konusundaki yorumlarını sunmalarını talep etmiştir. 19 Ocak 2017 tarihinde Şikayet Eden, idari işlem dilinin Türkçe olması talebinde bulunmuştur. Şikayet Edilen, idari işlem dili hususunda herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci, 26 Ocak 2017'de başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih, 15 Şubat 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez'e, 28 Ocak 2017 tarihinde, Türkçe olarak bir e-posta sunulmuştur. Ancak, resmi bir cevap dilekçesi sunulmaması üzerine Merkez, 16 Şubat 2017 tarihinde, İdari Hakem atamasına geçileceğini Taraflar'a bildirmiştir.

Merkez, 22 Şubat 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak, Dilek Üstün Ekdial'ı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, 150 yıllık geçmişiyle gerek Türkiye içindeki şubeleri ve gerekse yurt dışındaki 23 şubesiyle, Türkiye'deki bankacılık sektörünün köklü kurumlarından biridir.

Şikayet Eden'in, 1888 yılından bu yana kullanmakta olduğu ticari ünvanının da bir parçası olan "Ziraat" ibaresini içeren yurtiçi ve yurtdışında birçok marka tescili bulunmaktadır.

Şikayet Eden'in Türkiye içindeki şubelerinin yanısıra, Türkiye dışında faaliyet gösteren şube sayısı 23 olup şubelerin faaliyet gösterdiği ülkelerden bazıları ise Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Yunanistan ve Suudi Arabistan'dır. Buna ilaveten Şikayet Eden'in yurtdışı iştirakleri ise, Almanya'da 10 şube ile faaliyet gösteren Ziraat Bank International AG ("www.ziraatbank.de"), Bosna Hersek'te 24 şube ile faaliyet gösteren ZiraatBank BH d.d. ("www.ziraatbosnia.com", "www.ziraatbank.ba"), Rusya'da faaliyet gösteren Ziraat Bank Moscow CJSC ("www.ziraatbank.ru"), Kazakistan'da 2 şube ile faaliyet gösteren Kazakhstan Ziraat International Bank ("www.kzibank.kz"), Türkmenistan'da 7 şube ile faaliyet gösteren Turkmen Turk JSC Bank ("turkmenturkbank.gov.tm"), Özbekistan'da faaliyet gösteren Uzbekistan Turkish Bank ("www.utbk.com"), Azerbaycan'da 4 şube ile faaliyet gösteren Azer Turk Bank ASC ("www.ziraatbank.az")'dir.

Şikayet Eden'in, uyuşmazlığa konu alan adının tescilinden önce tescil edilmiş markalarının bir kısmı, "Ziraat Bank" ibaresini de içermektedir.

Şikayet Eden'in T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markası tanınmış marka olup tanınmış marka statüsü, Türk Patent Enstitüsü ("TPE") nezdinde, T/02123 numarası altında, 4 Kasım 2011 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Eden tarafından sunulan ve Türkiye'deki markaların bir kısmına ait tescil belgelerine göre; 2012 80320, 2012 80324, 2013 48305 Tescil no'lu ZİRAATBANK ve 2013 44625 Tescil no'lu ZİRAATBANK MORE THAN A BANK ibareli markalar mevcuttur.

Şikayet Eden, 11 Haziran 1997 ve 15 Haziran 1998 tarihlerinde kendi adına tescil ettirdiği özellikle <ziraatbank.com.tr>, <ziraatbank.com>, <ziraatbank.ru> ve diğer birçok alan adının da sahibidir.

Şikayet Eden'in ticari unvanı, tescilli markaları ve alan adlarında yer alan "ziraat" ibaresi, ihtilaflı <ziraatbank.net> alan adının içinde aynı şekilde geçmektedir.

İhtilaflı alan adı, 25 Şubat 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Şikayet Edilen hakkında Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan bilgiler ile isim ve adresi doğrultusunda, Şikayet Edilen'in Türkiye'de ikamet etmekte olduğu ve ihtilaflı alan adı kaydına ilişkin sözleşmenin İngilizce dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

Hakemin, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adına bağlı internet sitesini ziyaret ettiği 10 Mart 2017 tarihinde, herhangi bir site içeriği görülmemiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet'i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden'e göre; ihtilaf konusu alan adı, Şikayet Eden'e ait tescilli ZİRAAT, ZİRAATBANK, ZİRAATBANK MORE THAN A BANK, ZİRAAT BANKASI, T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markaları ile iltibas oluşturacak kadar ve "T.C. Ziraat Bankası A.Ş." ticaret unvanı ile karıştırılmaya yol açacak şekilde benzerdir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre; ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden'e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini iddia etmektedir.

Şikayet Eden, ayrıca alan adında kullanılan "bank" kelimesinin; Şikayet Eden'in faaliyet gösterdiği ve markalarının da tescilli ve kullanılmakta olduğu bankacılık sektöründe kullanılan ve en temel özelliğiyle bankacılık sistemini temsil eden bir terim olduğunu belirtmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen; şikayet dilekçesine vermiş olduğu resmi olmayan cevapta özetle; Şikayet Eden'in tüm iddialarını reddetmiş, "ziraat " ve "bank" kelimelerinin jenerik kelimeler olduğu üzerinde durmuştur.

Şikayet Edilen ayrıca; ihtilaf konusu alan adını satmak veya kötü niyetle elde bulundurmak gibi bir niyetinin olmadığını, hosting paketinin bittiği ve bu yüzden ihtilaflı alan adının park edilmiş gibi gözüktüğünü, şu anda da sayfanın bu yüzden kapalı olduğunu belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş'tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizce'dir.

Şikayet, Şikayet Edilen'in Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi ve ihtilaflı alan adının içeriğinin Türkçe olması gerekçe gösterilerek, Şikayet Eden tarafından Türkçe sunulmuştur. Şikayet Edilen'in, idari işlem dili ile ilgili bir itirazı olmamıştır.

Bu durumda İdari Hakem, idari işlem dilinin Türkçe olmasını, Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca uygun bulmuştur.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Kurallar'ın 15(a) maddesine göre, İdari Hakem Heyeti'nin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politika'nın 4(a) maddesi kapsamında, Şikayet Eden, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı, Şikayet Eden'in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği marka üzerinde hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden'in tescilli markasının olduğunun veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden'in tanınmış ZİRAAT BANKASI markası, ilk defa 15 Ağustos 1888 tarihinde kullanılmaya başlanmış, 2005 yılında Türkiye'de marka başvurusu yapılmıştır ve 8 Ocak 2007 tarihinden beri tescilli durumdadır. Bununla birlikte; Şikayet Eden tarafından sunulan ve Türkiye'deki markaların bir kısmına ait tescil belgelerine göre; 2012 80320, 2012 80324, 2013 48305 Tescil no'lu ZİRAATBANK ve 2013 44625 Tescil no'lu ZİRAATBANK MORE THAN A BANK ibareli markalar mevcuttur.

İlaveten; Şikayet Eden, 11 Haziran 1997 ve 15 Haziran 1998 tarihlerinde kendi adına tescil ettirdiği özellikle <ziraatbank.com.tr>, <ziraatbank.com>, <ziraatbank.ru> ve diğer birçok alan adının da sahibidir.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı <ziraatbank.net> alan adının, Şikayet Eden'in 2012 80320, 2012 80324, 2013 48305 Tescil no'lu ZİRAATBANK ve 2013 44625 Tescil no'lu ZİRAATBANK MORE THAN A BANK ibareli markaları ile aynı ve ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adında yer alan ".net" uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika' nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden'in iddiaları ile Şikayet Edilen'in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen'in yaygın olarak "Ziraat Bank" adıyla tanınmadığı, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmemiş olduğu ve Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, "Ziraat Bank" olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak "Ziraat Bank" olarak bilinmemektedir ve ZİRAAT BANK markasını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir. Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen, vermiş olduğu cevapta, bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, İdari Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edilen her ne kadar ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil ve kullanımının olmadığını belirtse ve "ziraat" ve "bank" kelimelerinin jenerik olduklarına dayansa da, İdari Hakem, Türkiye'de yerleşik bir Türk vatandaşının Şikayet Eden'in varlığından ya da Şikayet Eden'in ZİRAAT BANK markasından habersiz olduğuna ikna olmamıştır.

Her ne kadar Şikayet Edilen tarafından alan adını oluşturan kelimelerin jenerik bir anlamı olduğu ileri sürülmüş olsa da; "ziraat" ve "bank" kelimeleri birlikte kullanıldığında, Şikayet Eden'in ZİRAAT BANK markasının elde edilmesinin sonucu olarak, internet kullanıcılarının nazarında, ihtilaflı alan adının doğrudan Şikayet Eden'in faaliyetleri doğrultusunda kullanıldığına yönelik bir intibaın oluşacağı aşikardır. Böyle yanşıl bir intibaın doğması ise, Şikayet Eden'in ticari itibarına zarar verebilecektir. Kaldı ki, uyuşmazlık konusu alan adının iddia edilen jenerik anlamla bağlantılı olarak kullanıldığına ilişkin bir delil mevcut değildir.

Ayrıca; Şikayet Eden'in de belirttiği üzere; ihtilaflı alan adı ile ilgili yapılan WhoIs sorgulamasında, "https://whois.domaintools.com/ziraatbank.net" internet sitesinde de görüleceği üzere, söz konusu alan adının bir online alan adı açık arttırma sitesi olan "www.afternic.com" üzerinden satılık olduğu görülmektedir. Bu nedenle, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adının tescil ve kullanımı ile haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiği ve dolayısıyla kötü niyetle hareket ettiği kanaatine varmıştır.

Chanel, Inc. v. Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında İdari Hakem Heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar, bu dava için de aynen geçerlidir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması "fırsatçı kötü niyet" anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının aktif olmadığını göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin veriler ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

İdari Hakem, Şikayet Edilen'in savunmasında yer alan tüm argümanları değerlendirmiş olup, verilecek olan karar için, hukuki açıdan önem arz eden bir nitelik taşımadığı kanaatine varmıştır.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem Heyeti, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <ziraatbank.net> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

Dilek Üstün Ekdial
İdari Hakem
Tarih: 20 Mart 2017