About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid eMadrid Reference Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Yıldız Holding A.Ş. v. Murat Çil

Dava No. D2016-2603

1. Taraflar

Şikayet Eden, dahili olarak temsil edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Yıldız Holding A.Ş.’dir.

Şikayet Edilen, kendisini temsil eden, İzmir, Türkiye’de yerleşik Murat Çil’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <e-pladis.com>, <pladisoutlet.com> ve <pladisshop.com>, Reg2C.com Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet, İngilizce olarak, 22 Aralık 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 22 Aralık 2016 tarihinde, Merkez, ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 24 Aralık 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş, ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir ve tescil sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğuna dikkat çekmiştir.

Şikayet’in İngilizce olarak sunulmasına karşın, Tescil Eden Kuruluş’un tescil sözleşmesinin Türkçe dilinde olduğu yönündeki bilgilendirmesi doğrultusunda, 12 Ocak 2017 tarihinde, Merkez, taraflardan dava dili konusundaki görüşlerini sunmalarını talep etmiştir. 12 Ocak 2017 tarihinde, Şikayet Eden, dava dilinin Türkçe olması yönündeki talebini Merkez’e sunmuştur. Şikayet Edilen, dava dili konusunda herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

Şikayet Eden, 17 Ocak 2017 tarihinde, değiştirilmiş ve Türkçe’ye çevrilmiş Şikayet’ini sunmuştur.

Merkez, İngilizce Şikayet’in ve değiştirilmiş Türkçe Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 20 Ocak 2017’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 9 Şubat 2017 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Merkez’e resmi Cevap, 24 Ocak 2017 tarihinde sunulmuştur ve Şikayet Edilen, bu Cevap dilekçesinin, Merkez tarafından nihai Cevap olarak değerlendirilebileceğini teyit etmiştir.

Merkez, 30 Ocak 2017 tarihinde, İdari Hakem olarak Emre Kerim Yardımcı’yı atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Yıldız Holding A.Ş., Türkiye ve dünyanın önde gelen çikolata ve biskuvi üreticilerinden biri olup Godiva, United Biscuits ve Ülker şirketlerini, Pladis isimli bir şirket altında birleştirdiğini 16 Ocak 2016 tarihinde kamuya duyurmuştur.

Şikayet Eden, 18 Ocak 2016 tarihinden başlayarak PLADIS ibaresi için Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde marka başvurusunda bulunmuş ve bu markaların bir bölümü, Şikayet dilekçesi tarihi olan 22 Aralık 2016 tarihinden önce tescil edilmiştir. PLADIS markalarının tescil edildiği ülkeler arasında Meksika, Fas, İsviçre, Avusturalya ve Yeni Zelanda mevcuttur. PLADIS için 20 Ocak 2016 tarihinde yapılan Avrupa Birliği marka başvurusu, 9 Mayıs 2016 tarihinde 015021405 numarasıyla tescil edilmiştir.

Şikayet Eden, 20 Ocak 2016 tarihinde, PLADIS markasını içeren <pladisglobal.com> alan adını tescil etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adlarından <e-pladis.com> alan adını, 10 Mart 2016 tarihinde; <pladisoutlet.com> ve <pladisshop.com> alan adlarını da, 14 Mart 2016 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen’in İzmir’de ikamet etmekte olduğu ve ihtilaflı alan adları kayıtlarına ilişkin sözleşmelerin Türkçe dilinde olduğu anlaşılmaktadır.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarına bağlı internet sitelerini ziyaret ettiği 19 Şubat 2017 tarihinde, alan adlarının aktif olmadığını tespit etmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendine ait PLADIS markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarına yapılan “e-”, “outlet” ve “shop” eklerinin jenerik ibareler olduğunu ve bu eklemenin, ihtilaflı alan adları ile Şikayet Eden’in markası arasındaki benzerliği ortadan kaldırmadığını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaati bulunmadığını öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre; ihtilaflı alan adları, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’e ait olan markayla aynı veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adı tescillerinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini ve Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in markasından ticari çıkar elde etmeyi amaçladığını iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in Şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarına karşı;

- Alan adı satan domain şirketlerinin sattıkları alan adı üzerinden ücret almaları sebebiyle hukuksuz bir işlem yapmadığını,

- “Pladis” kelimesinin, astrolojide kullanılan Yunanca kökenli bir kelime olduğunu,

- İhtilaf konusu alan adlarını kendisinden daha önce satın almak isteyen talepler olduğunu,

- Şikayet eden firmanın <pladis.com> alan adına bile sahip olmadığını ve bu durumun Şikayet’in haksızlığını gösterdiğini,

- İhtilaf konusu alan adlarının bedeli ödendiği takdirde, uzlaşmaya hazır olduğunu,

beyan etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

6.1. İdari İşlem Dili

Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adlarına ilişkin tescil sözleşmelerinin dili Türkçe’dir. Dolayısıyla da, idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Şikayet Eden’in İngilizce olarak sunduğu şikayet dilekçesini, Merkez’in talebi üzerine ve belirlenen süre içerisinde Türkçe olarak da sunduğu görülmüştür.

6.2. Esasa İlişkin Hususlar

Şikayet dilekçesinde, Şikayet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç şartın gerçekleştiğini kümülatif olarak ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a)(i) uyarınca, öncelikle belirlenmesi gereken husus, Şikayet Eden’in ihtilaflı alan adı ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia ettiği markanın hak sahibi olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu minvalde, Politika uyarınca ilk şartın yerine getirilmesi için, Şikayet Eden’in tescilli markasının olması veya tescilsiz olarak marka hakkı elde ettiğinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Şikayet Eden, PLADIS markası için, 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren birçok ülkede, 30. sınıftaki ürünleri kapsayan marka başvurusu yapmıştır. Şikayet’in Merkez’e sunulduğu tarihte, bu marka başvurularından bir bölümünün tescil edildiği, İdari Hakem tarafından tespit edilmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in tescilli marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarına yapılan “e-”, “outlet” ve “shop” eklerinin, İngilizce’de tanımlayıcı ibareler olduğunu ve bu itibarla, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in PLADİS markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratacak derece benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarında yer alan “.com” uzantısının, ayırt edici niteliği olmadığının altını çizmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler çerçevesinde, İdari Hakem, Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine getirildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikayet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikayet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımı veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı veya

(ii) Şikayet Edilen’in (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olması veya

(iii) Şikayet Edilen’in, alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Kural olarak, ispat yükü Şikayet Eden’dedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı üzerinde Şikayet Edilen’in hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin olmadığını ilk bakışta (prima facie) ortaya koyduğu takdirde Şikayet Edilen, yukarıda belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunun, Şikayet Eden tarafından yeterli şekilde ispatlandığı kararına varmıştır.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’e, markasını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Bu bağlamda, İdari Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikayet Edilen’in PLADİS markasını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından bilinen hale getirilen bir isime ilişkin olmadığı ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikayet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği sonucuna varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak Şikayet Eden, Politika’nın 4(a)(iii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

Şikayet Eden’in PLADIS ibaresi için dünya çapında yaptığı marka başvurularının ve PLADIS markasının yoğun bir şekilde kamuya intikal etmesinin, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını tescil ettirmesinden neredeyse 1,5 ay önce olması ve bununla birlikte Şikayet Edilen’in, Şikayet Eden’inkine benzeyen bir logoyu kullanması, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını tescil ettirirken, Şikayet Eden’i aklında bulundurduğuna karine teşkil etmektedir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in Şikayet dilekçesinde <e-pladis.com> alan adının kullanımına ilişkin sunduğu ekran görüntüsü doğrultusunda, Şikayet Edilen tarafından <e-pladis.com> alan adına bağlı internet sitesinin içeriğindeki ağaç ve yıldızlı görselin, Şikayet Eden tarafından kullanılan logo ile benzer olduğu ve bu benzerliğin tesadüfi olamayacağı kanaatindedir. Bu bulgu ışığında, Şikayet Edilen’in, “Pladis” kelimesinin astrolojiyle ilgili Yunanca bir kelime olduğu ve bu bağlamda kullanıldığına yönelik iddiasının dayanağı bulunmamaktadır.

Ayrıca, Şikayet Edilen tarafından <e-pladis.com> alan adına bağlı internet sitesinin içeriğindeki ihtilaflı tüm alan adlarının alt alta yazılmış olması ve bunların altında cep telefonu ve e-mail adresi bulunmasının, söz konusu alan adlarının satılmak maksadıyla alındığına karine teşkil ettiği kanaatindedir.

Son olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in Cevap dilekçesinde makul bir bedel karşılığında uzlaşmaya hazır olduğunu belirtmesinin, Şikayet Eden’in markasından faydalanarak, alan adı tescil masraflarını aşacak şekilde kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiğini göstermekte olduğu kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda, İdari Hakem, tüm bu hususları dikkate alarak, söz konusu alan adlarının kötü niyetli olarak tescil edildiği ve kullanıldığı kanaatine varmıştır.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında İdari Hakem, ihtilaflı alan adlarının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğuna ve Şikayet Eden’in, Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <e-pladis.com>, <pladisoutlet.com> ve <pladisshop.com> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Emre Kerim Yardımcı
İdari Hakem
Tarih: 24 Şubat 2017