WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. Ve Tic. A.Ş. v. Bülent Türkkan, Türkkan Bilişim

Dava No. D2016-0604

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye'de yerleşik, AYDIN & AYDIN, Türkiye tarafından temsil edilen, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. Ve Tic. A.Ş.'dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye'de yerleşik Bülent Türkkan, Türkkan Bilişim'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <sahibindex.com> IHS Telekom, Inc. ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 29 Mart 2016 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 30 Mart 2016 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 31 Mart 2016 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet'te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu belirtmiştir. 7 Nisan 2016 tarihinde, Şikayet Eden'in idari işlem dili talebi alınmıştır. 10 Nisan 2016 tarihinde, Şikayet Edilen'in idari işlem dili talebi alınmıştır.

Merkez, Şikayet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen'e usulüne uygun şekilde, Şikayet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 11 Nisan 2016'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 1 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez'e resmi Cevap 30 Nisan 2016 tarihinde sunulmuştur.

Merkez, Mayıs 11, 2016 tarihinde İdari Hakem olarak Dilek Ustun Ekdial'i atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar'in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

Her ne kadar Şikayet Eden Tarafından alan adı kayıt sözleşmesinin İngilizce olduğu belirtilse ve şikayet İngilizce olarak gerçekleştirilse de, tescil şirketi alan adı sözleşmesi dilinin Türkçe olduğu beyanında bulunmuştur. Ayrıca Şikayet Edilen iki Türk arasındaki prosedürün Türkçe olması gerektiğinden yola çıkarak bu yönde talepte bulunmuştur ve yanıtını da Türkçe olarak sunmuştur. Merkez prosedürü her iki dilde yürütmüştür.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi; Internet üzerinden Türkiye pazarına yönelik on-line açık artırma ve alışveriş faaliyeti gerçekleştirilmektedir. İnternet kullanıcıları Şikayet Eden'in "www.sahibinden.com" alan adı altındaki platformunda, ürün ve hizmetlerini potansiyel alıcılara fiyatlarıyla birlikte sunmaktadır ve söz konusu web sitesi Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biridir.

"Sahibinden" ibaresi aynı zamanda Şikayet Eden' in ticaret ünvanıdır.

Şikayet Eden, ilk olarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde 30 Mayıs 2007 tarihinde SAHİBİNDEN.COM şekil markasını tescil ettirmiştir ve bu markanın varyasyonlarını içeren başkaca marka tescilleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de 5 Kasım 2013 tarih ve 2012 80392 tescil numaralı SAHIBINDEX markasıdır.

İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından 21 27 Mart 2012 tarihinde kayıt ettirilmiştiralan adı altında

logo

ibaresinden başka herhangi bir içerik bulunmamaktadır.

5. Tarafların İddiaları

Şikayet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır; ve

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

A. Şikayet Eden

(i) İhtilaflı alan adının, Şikayet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu;

Şikayet Eden, Şikayet Eden'in SAHİBİNDEN ticaret ve hizmet marka tescilleri ile ihtilaflı alan adının bu markaların aynısını ya da fazlasıyla benzerini içermesi nedeniyle karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu iddia etmektedir.

(ii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in, kendisinden herhangi bir lisans almadığını ve Şikayet Eden'e ait olan "Sahibinden" ibaresini içeren ticaret ve hizmet markalarını kullanmak üzere Şikayet Eden'in yetkisi ya da iznine de sahip olmaması nedeniyle Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını savunmaktadır.

(iii) Şikayet Edilen'in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında; Politika, madde 4(c)(i) uyarınca iyi niyetli mal ve hizmet sunduğunu iddia edemeyeceğini belirtmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirmesinin sebebinin Internet kullanıcılarını yanlış yönlendirmek ve onları resmi olmayan bir web sitesine yönlendirmek olduğunu belirtmiştir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kendisinin müşterilerini karışıklığa sevk etmeye ve bu sitenin Şikayet Eden'le ilişkili olduğunu zannetmelerine sebebiyet vereceğini ifade etmiştir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ticari kazanç amacıyla ihtilaflı alan adını kullanarak kullanıcıları çekme niyetinde olduğunu ileri sürmüştür. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait markayla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve alan adı tescilinin bu maksatla gerçekleştirdiğini, bu şekilde davranarak "www.sahibinden.com" web sitesinin ününden haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiğini belirtmiştir.

Ayrıca, Şikayet Eden'in iddiasına göre Şikayet Edilen açık bir şekilde ihtilaflı alan adını geçerli bir bedel karşılığında satmak için kaydettirmiştir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in iddialarını kabul etmemiş ve aşağıdaki şekilde cevap vermiştir. Buna göre;

-Şikayet Edilen'e ait uyuşmazlık konusu alan adı <sahibindex.com>'un kötü niyetle tescil edilip kullanıldığına ilişkin bir delil ortaya konamamıştır.

-Şikayet Eden' in 2012 yılında "Sahibindex" markası için gerçekleştirdiği başvurudan altı ay önce alan adını kayıt ettirdiğini ve bu kaydın iyi niyet ile bir web sitesi geliştirme amaçlı olduğunu belirtmiştir.

-Yine Şikayet Edilen uyuşmazlık konusu alan adını tescil etmekte Şikayet Eden'in Şikayet'inde iddia ettiği gibi Şikayet Eden üzerinden kazanç elde etme amacı güdülmediği, Şikayet Edilen "sahibindex" kelimesinin "sahibinden" ve "index" kelimelerinden türetilmiş olduğunu iddia etmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar, 15(a) maddesine göre İdari Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikayet Eden'in aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikayet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adı Şikayet Eden'in hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarına aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde benzerdir; ve

(ii) Şikayet Edilen ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adı Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikayet Eden'in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikayet Eden SAHİBİNDEX markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Şikayet Eden'in sunduğu belgeler kapsamında (aynı zamanda Şikayet Eden'in ticari unvanının esas unsurunu oluşturmakta olan), SAHİBİNDEN markası için de öncelikli tescilli haklarının mevcut bulunduğu görülmüştür.

İdari Hakem, ihtilaflı <sahibindex.com> alan adının SAHİBİNDEN markasıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu düşünmektedir.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikayet Eden'in iddiaları ve Şikayet Edilen'in yanıtları karşısında; Şikayet Edilen'in yaygın olarak "Sahibindex" adıyla tanınmaması, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmiş olmadığı ve Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığı açıktır. Ayrıca Şikayet Edilen, "Sahibindex" olarak isimlendirilmemekte ve yaygın olarak "Sahibinden" ya da "Sahibindex" olarak bilinmemektedir ve ne SAHİBİNDEN ne de SAHİBİNDEX markalarını içeren herhangi bir marka hakkına sahip değildir. Ayrıca, kötü niyetli tescil ve kullanım kısmında detaylı olarak inceleneceği üzere, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Bununla birlikte, Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını prima facie olarak ortaya koymuştur. Şikayet Edilen vermiş olduğu cevapta bu iddiaları ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, İdari Hakem Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca, tanınmış markalarla ilgili diğer uyuşmazlıklarda verilen UDRP kararlarına bakıldığında, örneğin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. v. Tolga Murtezaoğlu, WIPO Dava No. D2008-1589 davasında şikayet eden, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe tanınan bir hizmet markası olan TURKCELL markasında haklarının olduğunu ifade etmiştir. Davada şikayet edilen ise TURKCELL markasını, şikayet eden ve şikayet edenin ticari faaliyetlerini bildiğini e-posta ile gönderdiği yanıtta kabul etmiştir. Bu delile göre ve şikayet edilenin TURKCELL markası kapsamında herhangi bir tanınırlığı olmadığı gerçeğine dayanarak İdari Hakem şikayet edilenin ihtilaflı alan adı üzerinde hak veya meşru menfaat sahibi olmadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. Scania CV AB v. Leif Westlye, WIPO Dava No. D2000-0169.

Chanel, Inc. - Cologne Zone, WIPO Dava No. D2000-1809 davasında İdari Hakem heyeti, amaçlanan kullanımın başkasının haklarını kasten ihlal ettiği durumlarda hüsnüniyete uygun kullanıma yer olmadığı sonucuna varmıştır. Söz konusu karar bu dava için de aynen geçerlidir.

İlaveten; her ne kadar Şikayet Edilen tarafından alan adının jenerik bir anlamı olduğu ileri sürülmüş olsa da ; uyuşmazlık konusu alan adının bu jenerik anlamla bağlantılı olarak kullanıldığına ilişkin bir delil mevcut değildir.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, İdari Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Kötü niyetli tescil açısından, Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in yüksek bilinirlik düzeyine sahip olan markasından büyük ihtimalle haberdardır. Dolayısıyla, İdari Hakem yüksek bilinirliğe sahip bir marka ile aynı veya karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının tescil ettirilmesinin ve herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının şikayet eden ile bağlantılı olmayan biri tarafından kullanılması "fırsatçı kötü niyet" anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453.

İdari Hakem, Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adının ticari kazanç elde etme amacıyla kullanıldığına dair iddiasını değerlendirmiş, ancak ihtilaflı alan adının aktif olmadığını göz önünde bulundurmuştur. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003 kararında da belirtildiği üzere ve yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, ihtilaflı alan adının şu an aktif olmaması kötü niyetin varlığı sonucuna ulaşılmasını engellemez.

Sonuç olarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre İdari Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <sahibindex.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.

İdari Hakem
Dilek ÜSTÜN EKDİAL
Tarih: 30 Mayıs 2016