WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Orange Sigorta Aracilik Hizmetleri Anonim Şirketi v. Baris Altinkaya, Altinkaya Sigorta Ar.Hiz.Ltd.Sti.

Dava No. D2014-1312

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik CBL Law Office tarafından temsil edilen, Orange Sigorta Aracilik Hizmetleri Anonim Şirketi’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Grup Ofis Patents & Trademarks Agency Limited tarafından temsil edilen, Baris Altinkaya, Altinkaya Sigorta Ar.Hiz.Ltd.Sti.’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <sigortacini.com>, <sigortacini.net> ve <sigortacini.org> Nics Telekomünikasyon Ticaret Ltd. Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 1 Ağustos 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 1 Ağustos 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 18 Ağustos 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. Ayni gün Merkez, Tescil Eden Kuruluş’tan almış olduğu bilgiyi Şikâyet Eden’e iletip, konu hakkında yorum talep etmiştir. 20 Ağustos 2014 tarihide, Şikâyet Eden yorumunu Merkez’e iletip, Tescil Eden Kuruluş’tan alınan bilgileri dikkate alarak, tüm üç ihtilafli alan adları içeren Şikâyet‘in sürdürülmesini talep etmiştir.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 20 Ağustos 2014’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 9 Eylül 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap 9 Eylül 2014 tarihinde sunulmuştur. 10 Eylül 2014 tarihinde, Merkez taraflara Cevap’ın alındığını ve idari Hakem ataması prosedürün başlanmasını belirtmiştir.

Merkez, 13 Ekim 2014 tarihinde tek Hakem olarak Kaya Köklü’nü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik her türlü sigortacılık faaliyetini sigorta aracısı olarak yapan bir anonim şirketidir. Şikâyet Eden Türkiye’de “sigorta cini” ismi altında ilk mağazalarını Eylül 2013’te açmıştır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikâyet Eden iki tescilli SIGORTA CINI markalarına sahiptir.

22 Mart 2013 tarihli 2013 27012 numaralı SIGORTA CINI ibaresini içeren hizmet marka basvurusu, Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde 36 sınıf için 24 Nisan 2014’te Şikâyet Eden’in ana şirketi olan NNN B.V. firması adına tescil edilip, 22 Mayis 2014’te Şikâyet Eden’e devredilmistir.

3 Eylül 2013 tarihli 2013 74144 numaralı SIGORTA CINI ibaresini içeren şekil marka başvurusu, 22 Nisan 2014’te NNN B.V. firmasından Şikâyet Eden’e devredilip, TPE nezdinde 9, 16, 35 ve 36 sınıflar için 26 Ağustos 2014’te tescil edilmiştir.

Ayrica, Şikâyet Eden dosyadaki bilgilere göre, 1 Temmuz 2013 tarihinde markasını içeren <sigortacini.com.tr> alan adını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web siteyi Eylül 2013’ten beri kullanmaktatir.

Ihtilaflı alan adları <sigortacini.com> ve <sigortacini.net> Şikâyet Edilen tarafindan 9 Mart 2013’te, ihtilafli alan adı <sigortacini.org> Şikâyet Edilen tarafından 12 Ekim 2013’te tescil ettirilmiştir.

Şikâyet Edilen aynı Sikayet Eden gibi, sigorta aracilik alanında faaliyet göstermektedir. Şikâyet Edilen, Nisan 2013’te sigorta aracılık hizmetleri sağlayan bir şirket kurmuştur.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının kendi SIGORTA CINI markalarıyla aynı olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Delil olarak, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in 7 Kasım 2013 tarihli, “sigorta cini” ibaresini içeren ve TPE’ye yapılmış bir marka başvurusunu öne sürmektedir. Üstelik Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’le aynı sektörde ve aynı konsept ile faaliyet göstermesi, Şikâyet Eden’in kanaatine göre, Sikayet Edilen’in kötü niyetli olduğunu göstermektedir.

Şikâyet Eden’in görüşüne göre, Sikayet Edilen ihtilafli alan adlarını, Şikâyet Eden’in Eylül 2013’de ilk SIGORTA CINI ismini kullanan mağazasının açılış sonrası ilk defa kullanması, kötü niyetin göstergesidir.

Şikâyet Eden ayrıca ihtilaflı alan adları <sigortacini.com> ve <sigortacini.net>’in ilk marka başvurusundan 13 gün daha erken tescil edilmiş olması, pazarlama çalışmaların 2012’de başlamış olmasından dolayı, Şikâyet Edilen’in kötü niyetini ortadan kaldırmadığı düşüncesindendir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet’in red edilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Edilen özellikle kötü niyetli olmadığını öne sürmektedir. Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adları, Şikâyet Eden’in ilk marka başvurusundan daha önce tescil ettirilmiş olmasından dolayi, kötü niyetli olamayacağını düşünmektedir. Özellikle, Şikâyet Edilen, SIGORTA CINI markası kamuoyuna henüz açıklanmamışken ve herhangi bir alan adı veya marka tescil başvurusu edilmemişken, ihtilaflı alan adların tescil tarihinde kötü niyetin mevcut olması imkânsız olduğunu düşünmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Edilen “cini” ibaresi marka oluşturmada popüler olduğunu savunmaktadır. Görüşünü vurgulamak amacıyla, Şikâyet Edilen Türkiye’de bir sürü “cini” ibaresini içeren marka tescilleri veya tescil başvurularını dosyaya sunmuştur.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikâyet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen Cevap vermediği taktirde ve Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

Hakem, Şikâyet Edilen’in tüm ihtilaflı alan adların sorumlusu olduğunu düşünerek, üç ihtilaflı alan adları ile ilgili kararların bir ortak davada verilmesi uygun olacağı kanaatindedir. Hakem, böylece işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Öncelikle, Şikâyet Eden SIGORTA CINI ibaresini içeren bir markanın sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türkiye’de SIGORTA CINI markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in SIGORTA CINI markasıyla ayni olduğu kanaatine varmıştır.

Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adlarının “.com”, “.net” ve “.org” uzantılarıyla kullanımı, söz konusu SIGORTA CINI markalarıyla aynılığı ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır.

Hakem, taraflar arasında TPE nezdinde “sigorta cini” ibaresi üzerinde halen devam eden marka tartışmasını dikkate alarak, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları ile ilgili hakkı veya meşru menfaati olup olmadığını mevcut idari işlemde tartışmak gerekmediğini düşünmektedir. Hakem’in kanaatine göre, Şikâyet Eden her halde ihtilaflı alan adlarının hem kötü niyetle tescil edildiğini ve hem de kullanıldığını yeterince ispatlayamamıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu göstermek zorundadır.

Dosyadaki bilgilere göre, Şikâyet Eden “sigorta cini” ibaresini içeren ilk markasını 22 Mart 2013 tarihinde tescil ettirmiş. Oysa Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adları <sigortacini.com> ve <sigortacini.net> yaklaşık iki hafta önceden, yani 9 Mart 2013 tarihinde, tescil ettirmiş.

Şikâyet Eden, henüz marka başvurusu yapılmadığı bir dönemde, Şikâyet Edilen’in kötü niyetli olmuş olduğunu ne yeterince ispatlamıştır ne de Hakem’i bu konu hakkında ikna edebilecek açıklamalarda bulunmuştur.

Hakem, ihtilaflı alan adı <sigortacini.org> için aynı şekilde düşünmektedir. Bu ihtilaflı alan adı Şikâyet Eden’in ilk marka başvurusundan sonra 12 Ekim 2013 tarihinde tescil edilmiş olmasına rağmen, Hakem dosyada Şikâyet Edilen’in kötü niyetli olduğuna dair yeterince delil görmemektedir. Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, bu ihtilaflı alan adını kötü niyetli kullanmış olduğunu, Şikâyet Eden yeterince ispatlayamamıştır.

Hakem’in kanaatine göre, Şikâyet Edilen’in kötü niyetli olduğunu kesin olarak ortaya koyan bir durum dosyada görülmemektedir. Politika’da duruşma ve delil toplama imkânı ön görülmediği için, Hakem dosya bazında karar vermesi gerekiyor. Dosyada Şikâyet Edilen’in kötü niyetli olduğuna dair yeterince bilgi veya delil olmadığını düşünerek ve taraflar arasında TPE nezdinde devam eden “sigorta cini” ibaresi üzerinde marka tartışmasını dikkate alarak, Hakem’in Şikâyet Edilen’in kesin kötü niyetli olmuş olduğunu tespit etmesi mümkün değildir.

Böylece, Hakem, Politika’nin üçüncü şartı anlamında, Şikâyet Eden’in aleyhine karar vermek zorundadır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde Hakem, Şikâyet’in reddine karar vermiştir. Şikâyet Eden’in aleyhine verilmiş olan bu karar, Şikâyet Eden’in yeni ve ikna edici delil toplayabildiğinde, üstelik taraflar arasında TPE nezdinde devam eden “sigorta cini” ibaresi üzerinde marka tartışması sona erdiğinde, yeniden Şikâyet’te bulunma yetkisini etkilemez.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 24 Ekim 2014