WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Cummins INC v. Hakkı Şimşek

Dava No. D2014-0776

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Gün Avukatlik Bürosu tarafından temsil edilen, ABD Indiana ‘da yerleşik Cummins Inc.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye, Istanbulda’da yerleşik Hakkı Şimşek’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <cumminsturkey.com>, <turkeycummins.com> ve <cumminsturkiye.com> Reg2C.com Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet ilk olarak 10 Mayıs 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) İngilizce olarak sunulmuştur. 15 Mayıs 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 15 Mayıs 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez, Şikâyet’in Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 26 Mayıs 2014’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 15 Haziran 2014 olarak belirlenmiştir. 5 Haziran 2014 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap’i e-posta ile almıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından gönderilen Cevap’ın alındığını ve idari Hakem ataması prosedürünün başlatıldığını belirtmiştir.

Merkez 12 Haziran 2014 tarihinde tek Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial’ı atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden Cummins Inc., Amerikan menşeli yedek parça ve motor üreticisi olup 1919 senesinde kurulmuş ve bu endüstride dünya çapında bilinen şirketlerden birisidir.

Şikayete konu markalar CUMMINS ve CUMMINS + Şekil markalarıdır ve 100 den fazla ülkede tescilli olup dünya çapında bilinen bir markadırlar.

CUMMINS markası Türkiye’de şikayette bulunan adına:

- 118681 no ile 16 Temmuz 1990 tarihinden itibaren 07 ve 12 sınıflarda,

- 2010 78814 no ile 16 Mayıs, 2012 tarihinden itibaren 07 ve 12 sınıflarda,

- 2002 21593 no ile 24 Kasım 2004 tarihinden itibaren 07 sınıfta, tescillidir.

CUMMINS + Şekil markası Türkiye’de Şikayet Eden adına:

- 110142 no ile 26 Mayıs 1989 tarihinden itibaren 07 ve 12 sınıflarda,

- 2007 60230 no ile 19 Ocak 2010 tarihinden itibaren 07 sınıfta tescillidir.

Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak:

1) Şikâyet Eden’in markası ihtilaflı alan adlarının içinde aynı şekilde geçmektedir.

2) İhtilaflı alan adları <cumminsturkey.com> 27 Eylül 2013, <turkeycummins.com> 23 Ekim 2013 ve <cumminsturkiye.com> 19 Şubat 2009 tarihinde tescil edilmişlerdir. Bu tarihler Şikayet Eden şirketin kuruluş ve marka tescil tarihlerinden çok sonradır.

3) Şikayet Edilen Türkiye’de ikamet etmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının iptal edilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adları, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdirler;

(ii) Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır, ve;

(iii) İhtilaflı alan adları kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadırlar.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının, Şikayet Edenin markasının tümünü içerdiğini, “Türkiye” ibaresinin coğrafi nitelikli bir tanımlayıcı olması nedeni ile herhangi bir ayırt edicilik yaratmadığını, “.com” ibaresini de Genel Üst Seviye Alan Kod (“gTLD”) uzantısı olup markalar ve ihtilaflı alan adları arasındaki aynılık ve benzerliği ortadan kaldıracak veya etkileyecek nitelikte olmadığını ileri sürmüşdür.

Yine Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin, ihtilaflı alan adlarını iyi niyet içerisinde servis ve hizmet sağlama amacıyla kullanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını iddia etmektedir. Ayrıca, Şikâyet Eden tarafından Şikayet Edilen’e lisans verilmiş değildir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden’den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır. Şikâyet Eden’in markalarının tanınmışlığı karşısında ihtilaflı alan adları üzerinde Şikâyet Edilen’e ait herhangi bir meşru hakkı olması mümkün değildir. İhtilaflı alan adları zaten bu tanınmış olma durumu nedeni ile seçilmiş ve tescil edilmişlerdir.

Son olarak, Şikayet Eden ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir. Zira Şikayet Eden’e göre, Şikayet Edilen’nin web siteleri CUMMINS markalı ürünleri tüketiciye sunmakla Şikayet Eden’in resmi temsilcisi olduğu izlenimi yaratmakta ve markaların itibarına zarar vermektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen yasal cevap süresi içerisinde yanıt vermiş ve aşağıdaki savunmalarda bulunmuştur:

- Firmalarının 2002 yılından bu yana otomobil vb. sektöründe tanınmış markalara hizmet veren bir kuruluş olduğunu;

- İhtilaflı alan adları içerisinde yer alan “Türkiye” ibarelerinin, potansiyel müşteri algısı bakımından CUMMINS markalı orijinal ürünleri satan bir yetkili kuruluş olarak algılanacağını ve hizmet alıcılarının bunun farkında olduklarını, bu nedenlerle de herhangi bir iltibas durumu ortaya çıkmayacağını;

- Satılan ürünlerin orijinal ürünler olduğunu ve “Cummins” ibaresi kullanılmadan müşterilere CUMMINS markalı ürünler ve yedek parçalarının satıldığını ifade etmenini mümkün olmadığını;

- Sitelerinde yer alan açıklama ile zaten CUMMINS markasını referans amaçlı olarak ve iyi niyetli kullanım çerçevesinde kullandığını;

- Yine; ihtilafa konu siteleri 2009 yılından bu yana 5 yıl boyunca aralıksız kullandığını;

- Ayrıca; Google’da arama yapıldığında pek çok “Cummins” ibareli sonuca rastlandığını ileri sürmüştür.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu ve

(ii) İhtilaflı alan adları ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in CUMMINS markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden “Cummins” ibaresini içeren ve bu özellikle Türkiye’de ve dışarıda taninmiş markaların sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, ilk defa Türk Patent Enstitüsü nezdinde 26 Mayıs 1989 tarihinde tescil olmuş 110142 numaralı CUMMINS + Şekil markasına sahiptir.

Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in CUMMINS markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’in CUMMINS markasından tek farkı “ Turkey” ve “Turkiye” ibarelerinin eklenmiş olduğunu görmektedir ve bunun coğrafi yer belirten ülke adı olması nedeni ile ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır.

Ayrıca, Hakem ihtilaflı alan adın “.com” uzantısının ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır.

Yukarıda açıklanan tüm nedenleri göz önüne alarak Hakem Politika’nın 4(a) maddesindeki ilk şartın yerine gerildiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, ihtilaflı alan adları üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Şikâyet Edilen’in, herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için ihtilaflı alan adları veya alan adlarına tekabül eden bir ibareyi kullanımı, veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığı, veya;

(ii) Şikâyet Edilen’in hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adlarıyla tanınıyor hale gelmiş olması, veya;

(iii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımı.

Hakem Şikayet Edilen tarafından Politika’nın 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Ayrıca, Şikâyet Eden tarafından Şikayet Edilen’e hiçbir lisans verilmemiştir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden’den CUMMINS markasını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır

Şikayet Edilen’in, sitelerinde yer alan açıklama ile zaten CUMMINS markasını referans amaçlı olarak ve iyi niyetli kullanım çerçevesinde kullandığı iddiasına rağmen, Hakem dosyaya sunulan delillerden ihtilaflı alan adlarının işaret ettiği web sayfaları çıktılarına bakdığında, Şikayet Eden’in rakiplerine ait ürünlerin de satışa sunulduğu görmüştür. Bu durum doğaldır ki, Politika kuralları gereği ve Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 davasında üzerinde tartışıldığı üzere iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunumu olarak değerlendirilemez.

Bu sebeplerle Hakem, mevcut koşullarda, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Dosyada belirtilen bilgilerden Şikayet Edilen’in Türkiye’de mukim bir Türk vatandaşı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte; Şikayet Edilen’in aynı sektörde (araç motor ve yedek parçaları vb.) Şikayet Eden’in de şirketinden ve faaliyetlerinden haberdar olmadığı düşünülemez. Zaten bu durumu verdiği Cevap dilekçesinde kabul etmektedir.

Bu nedenle de Şikayet Edilen’in tescil edebileceği yüzlerce alan adı mevcut iken ihtilaflı alan adlarını seçmiş olmasının bu yüzden kötü niyetli olduğu sonucuna varmak yanlış olmayacaktır.

Şikayet Edilen ihtilaflı alan adlarını iyi niyetli olarak tesciline ve kullandığına dair herhangi bir delil sunmamıştır. Ayrıca, Şikâyet Edilen’in söz konusu sitelerde Şikâyet Eden’in rakiplerinin ürünlerine yer verilmesi alan adının kötü niyetli kullanıldığının göstergesidir. Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903. Bu yüzden, Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını Şikayet Eden’in tescil esnasında kendisi tarafından bilinen itibarından faydalanarak kazanç elde etmek maksadıyla tescil ettirdiği kanaatine varmıştır.

Tüm bu deliller ışığında, Hakem, ihtilaflı alan adlarının herhangi bir iyi niyetli kullanıma konu olmadığı ve kötü niyetli olarak tescili ve kullanıldığı kanaatine varmıştır.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, <cumminsturkey.com>, <turkeycummins.com> ve <cumminsturkiye.com>alan adlarının iptal edilmesine karar vermiştir.

Dilek Üstün Ekdial
Tek İdari Hakem
Tarih: 2 Temmuz 2014