WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Lastikturk, Kemal Tanca

Dava No. D2014-0509

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye'de yerleşik ve Grup Ofis Marka Patent Inc. tarafından temsil edilen, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye'de yerleşik Lastikturk, Kemal Tanca'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <lassa-lastikturk.com> PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com ("Tescil Eden Kuruluş") tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 31 Mart 2014 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine ("Merkez") sunulmuştur. 1 Nisan 2014 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş'a tescil teyidi talebini göndermiştir. 2 Nisan 2014 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet'te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen'in iletişim bilgilerinin aynı olduğunu bildirmiştir.

Merkez taraflara 8 Nisan 2014 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 12 Nisan 2014 tarihinde şikâyetin idari işlemin Türkçe yürütülmesini talep etmiştir. Şu konuda, Şikâyet Edilen tarafından Merkez'e herhangi bir yorum sunulmamıştır.

Şikâyet Eden 12 Nisan 2014 tarihinde orijinal Şikayet dilekçesinde "Talep Edilen Çözüm" kısmını değiştirerek "<lassa-lastikturk.com> alan adının iptalini" ifadesinin yerine "<lassa-lastikturk.com> alan adının Şikayet Eden'e devrini/transferini" şeklinde değiştirdiğini beyan etmiştir.

Merkez, Şikâyet'in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası ("Politika" veya "UDRP"), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar ("Kurallar") ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar ("Ek Kurallar")'da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen'e usulüne uygun şekilde Şikâyet'i bildirmiştir ve idari işlem süreci 14 Nisan 2014'de başlamıştır. Kurallar'in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 4 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 5 Mayıs 2014 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 9 Mayıs 2014 tarihinde tek Hakem olarak Uğur Yalçiner'i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar'in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

4. Vakıalar

1. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu LASSA ibareli tanınmış markaları ve adına tescilli "www.lassa.com.tr" ve "www.lassa.com" ile aynı olduğunu beyan etmiştir.

2. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını elinde bulundurmaya yönelik olarak hiçbir hakkı ya da haklı menfaati bulunmadığını ileri sürmüştür.

3. Şikâyet Eden, ayrıca, ihtilaflı alan adının kötü niyetli tescil edildiğini ve kullanıldığını ileri sürmüş, bu sebeplerle ihtilaflı alan adının kendilerine transferini talep etmiştir.

4. Şikâyet Edilen cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

5. İhtilaflı alan adı ilk kez 01 Ocak 2008 tarihinde kayıt edilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden'e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir.

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğu:

Şikayet Eden şirket Sabancı Holding ve ortakları tarafından %100 Türk sermayeli olarak, Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında, Amerikan BF Goodrich firması ile yapılan lisans anlaşmasıyla 1974 yılında kurulmuştur. 90.000 metrekare kapalı alanda 1977'de üretime başlayan ve 60 ilde 186 bayi ile teşkilatlanan kuruluş, 1988'e kadar Lassa markası altında lastik üretmiş ve ürün yelpazesini binek, kamyon ve otobüs lastiklerinden, traktör ve iş makinesi lastiklerine kadar uzatmıştır. 1 Kasım 1988'de, dünya lastik pazarı lideri Japon Bridgestone Corporation ile Sabancı Grubu hisseli olarak kurulan ortaklıkla Lassa şirketinin adı, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştiri. 1 Temmuz 1989'da temeli atılan yeni fabrika ilk seri üretime 1990'da başlamıştır. 1997'de gerçekleştirilen radyalizasyon yatırımı ile üretim tesisleri büyütülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak tescil ettirilmiş veya tescil başvurusu yapılmış "86/090561", "86/090562", "96/016384", "98/014152", "2006/21870, "2007/40544", "2012/14448", "2005/55102", "2008/44841", "2009/64536", "2009/64532", "2009/64530", "2011/38605", "2013/12917", "2010/42047", "2012/10499", "2005/32135", "2007/37159", "2007/37160", "2005/30670", "2010/49315", "2012/13662", 2008/12395", "2008/12396", "2010/54007", "2008/33402", "2012/13657" numaralı markalar, Şikayet Eden'e ait olup "LASSA" ibaresini esas ve ayırt edici unsur olarak içeren markalarının bazılarını oluştırmaktadır. Bunun yanısıra "LASSA" ibareli marka da Türk Patent Enstitüsü nezdinde "ozel/00165" kod ile tanınmış marka olarak kayıtlıdır.

Şikayet Eden, ilk kez 14.08.1996 tarihinde kendi adına tescil ettirmiş olduğu <lassa.com.tr> alan adının ve 13.11.1997 tarihinde kendi adına tescil ettirmiş olduğu <lassa.com> alan adının bugün de sahibidir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, üzerinde hak sahibi olduğu yukarıda belirtilen markalar ve alan adları ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer olduğunu iddia etmektedir.

(ii) Şikâyet Edilen'in, ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı;

Şikâyet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir yasal ve meşru bir hakkı bulunmadığını, Şikayet Edilen'e ihtilafa konu alan adının tescili için herhangi bir yetki veya rıza verilmediğini belirtmiştir.

Şikayet Edilen'in LASSA veya LASTİKTÜRK ibarelerini içeren herhangi bir marka tescilli bulunmamaktadır.

(iii) Şikâyet Edilen'in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullandığı;

Şikayet Eden, İhtilaflı <lassa-lastikturk.com> alan adı ziyaret edildiğinde bu alan adının öncelikle ve bütün olarak Şikayet Eden'in LASSA markalı taşıt lastiklerini sergilemek, tanıtmak ve ilaveten tek tek ürün bağlantıları takip edildiğinde satın alma aşamasına gelindiğinde ise <lastikturk.com> alan adına yönlendirildiği ve internet kullanıcılarının "www.lastikturk.com" web mağazasında alışveriş yapmalarını sağlamak üzere "www.lastikturk.com" bağlantısında ilgili ürün alt sayfasına yönlendirildiği tespit edildiğini; dolayısıyla Şikayet Edilen ihtilaflı alan adını seçerken zaten ticari faaliyet gösterdiği ürün grubunda tanınmış olan ve hatta Şikayet Edilen tarafından da tanıtımı ve pazarlaması yapılan LASSA markasını bilerek ve fayda sağlamak amacıyla bu markayı kullanma amacı güderek hareket ettiğini belirtmiştir.

Şikayet Eden, Ayrıca ihtilaflı <lassa-lastikturk.com> alan adının (ürün alt sayfasında "online satın al" butonu seçildiğinde) yönlendirildiği "www.lastikturk.com" bağlantısında Şikayet Eden'in LASSA markalı ürünlerinin yanı sıra rakip firmalara ait rakip markalı aynı kategorideki ürünlerin de tanıtıldığı ve satışa sunulduğunu, Şikâyet Eden'in ürünleri ile aynı konudaki ürünleri pazarlamak amaçlı olarak kullanıldığını ve böylece Şikâyet Eden'in ticaret unvanı ve markasının tanınmışlığından haksız yere yararlanıldığını belirtmiştir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ticari kazanç elde etmek niyetiyle Şikayet Eden'e ait marka aleyhine iltibasa yol açmak suretiyle kullanıcıları Şikayet Edilen'e ait web sitesine çekmeye çalıştığı görüşünü savunmaktadır.

Bu sebeplerle de, Şikâyet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini belirterek ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen cevap süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca idari işlem dili, taraflar arasında anlaşma bulunmaması ya da tescil sözleşmesinde aksi yönde düzenlenme bulunmaması halinde tescil sözleşmesinin diliyle aynı dil olacaktır. Tescil Eden kuruluştan alınan bilgiye göre, ihtilaflı alan adına ilişkin tescil sözleşmesinin dili İngilizcedir. Ancak Kuralların 11. maddesi gereği Hakemin aksini tayin etme hakkı bulunmaktadır. Şikayet Eden'in Şikayet'inde belirtiği üzere ve eklerinde sunduğu deliller incelendiğinde ihtilaflı alan adının Türk uyruklu bir kişiye ait olması ve ikametgahının Türkiye'de bulunması, ihtilaflı alan adının ve web sayfa içeriğinin Türkçe tasarlanmış olması nedeniyle ihtilaflı alan adı sahibinin Türkçeye hakim olduğu anlaşılmış ve Şikayet Edilen'in bu konuda herhangi bir itirazının olmaması da dikkate alınarak iş bu Türkçe Şikayet Hakem tarafından kabul edilmiştir.

Dolayısıyla da idari işlemin dili Türkçe olarak belirlenmiştir.

Şikâyet Eden, Politika'nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden'in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu,

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen'in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika'nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden'dedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli LASSA markasına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delili Şikâyet dilekçesi ile birlikte Merkeze ibraz etmiştir. Ayrıca Şikâyet Eden'in <lassa.com.tr> ve <lassa.com> alan adının da sahibi olduğu Merkeze sunulan WhoIs kayıt bilgilerinden anlaşılmaktadır.

LASTİKTÜRK ibaresinde yer alan LASTİK ibaresinin sunulan mallara işaret etmesi ve TÜRK ibaresinin de ilgili mal ve hizmetlerin sunulduğu coğrafi alanı nitelemesi ve genel olarak ayırt ediciliği olmaması nedeniyle ihtilaflı alan adında LASSA ibaresinin esas olarak ayırt edicilik kattığı kabul edilmektedir. LASSA ibaresi ise Şikayet Eden'in tescilli markaları ile ve alan adlarının esas unsuru ile birebir aynıdır. Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden ile bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratacağı kanaatine varmıştır.

Benzer davalar olan Sanofi-Aventis v. Gideon Kimbrell , WIPO Dava No. D2010-1559, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Vural Kavak, WIPO Dava No. D2010-0010, Greenbrier IA, Inc. v. Moniker Privacy Services/Jim Lyons, WIPO Dava No. D2010-0017:, Zodiac Marine & Pool, Avon Inflatables Ltd and Zodiac of North America Inc. v. Mr. Tim Green, WIPO Dava No. D2010-0024 davalarında hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemenin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir.

Bu çerçevede Hakem, Politika'nın 4(a)(i) no'lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika'nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Eden'in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden madde 4(a)'da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikâyet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatinin mevcut olmadığı yönünde ortaya karine konabildiği takdirde, ispat yükünün Şikâyet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir.

Hakem, Şikayet Eden'in Şikayet Edilen'e LASSA markasının marka veya alan adı olarak kullanımı için herhangi bir lisans, izin veya yetki vermediğini kabul etmektedir. Bununla birlikte Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını içeren herhangi bir marka veya ticari unvan veya ticari işletme adının sahibi olmadığı da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Hakem Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Bu bağlamda Şikâyet Edilen'in Politika'nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikâyet Eden'in Politika'nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika'nın söz konusu ikinci şartının Şikâyet Eden'in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(a)(iii) no'lu maddesi uyarınca Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının hem kötü niyetle tescil edildiğini ve hem de kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

Hakem, Şikayet Eden'in LASSA ibareli markalarının Türkiye'de özellikle tekerlek ürünleri için tanınmış olduğunu ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde özel olarak korunan bir marka olduğunu kabul etmektedir. Şikâyet Edilen'in Türk vatandaşı olduğu ve Türkiye'de ikamet ettiğinin anlaşılması sebebi ile tescil tarihi itibarıyla Şikâyet Eden'den ve Şikâyet Eden'in tanınmış markalarından haberdar olduğu bir başka ifade ile haberdar olmamasının mümkün olmadığı görüşü oluşmuştur. Bununla birlikte ihtilaflı alan adının içeriğinde Şikayet Eden'in LASSA markasını taşıyan ürünlerinin sergileniyor olması; Şikayet Eden'in LASSA tanınmış markası ve LASSA ibaresini esas unsur olarak içeren diğer tescilli markalarının Şikayet Edilen tarafından bilindiğinin kanıtı olarak değerlendirilmiştir. Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226 sayılı dosya üzerinde de görüleceği üzere Hakem, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikâyet Eden'e ait markayı bildiğini ve bunun kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Hakem, ihtilaflı alan adının içeriğinde Şikayet Eden'e ait LASSA ibareli tanınmış markalarının taşıyan ürünlerin sergilenmesinin Şikayet Eden ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilme sonucunu doğuracağı ve haksız kazanca yol açacağı kanaatine varmıştır. Bunun yanısıra hakem Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adına ait sitenin yakın tarihlerdeki durumunu incelemiş ve sitenin <lastikturk.com> bağlantı verdiğini ve bu bağlantı ile başka firmalara ait başka markalı lastiklerin pazarlandığını tesbit etmiştir. Bu durum Şikayet edilen'in ihtilaflı alan adını bilerek ve haksız kazanç yaratmak amaçlı tescil ettirdiği ve kullandığı, dolayısıyla da kötü niyetli hareket ettiğinin göstermektedir. Philip Morris USA Inc. (PM USA) v. Temp Organization / Mehmet Ali Ciger, WIPO Dava No. D2011-1675. Davasında hakem Şikâyet Eden'nin MARLBORO markasının tanınmışlık düzeyi ve bu markanın Türkiye'de yaygın kullanımı nedeniyle, Hakem, Şikâyet Edilen'in MARLBORO markasını ihtilaflı alan adını tescil ettirirken mutlaka bildiğini ve bunun Şikâyet Edilen'in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Hakem, tescil edilen ihtilaflı alan adının çevresindeki tüm koşulları değerlendirerek kötü niyetli tescil ve kullanım olduğu neticesine varmıştır. Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut değildir. Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğuna kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika'nın üçüncü şartı konusunda da Şikâyet Eden'in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15'inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <lassa-lastikturk.com> alan adının Şikâyet Eden'e devrine karar vermiştir.

Uğur G. Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 23.05.2014