WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Şirketi v. PrivacyProtect.org / YÜKSEL UÇAR

Dava No. D2013-0770

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Grup Ofis Marka Ve Patent Ajanlığı Müşavirlik Ve Tic.Ltd.Şti. tarafından temsil edilen, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Anonim Şirketi’dir.

Şikâyet Edilen, Avustralya’da yerleşik PrivacyProtect.org ve Türkiye’de yerleşik YÜKSEL UÇAR’dır.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <turkiyeziraatbankasi.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 30 Nisan 2013 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 1 Mayıs 2013 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 2 Mayıs 2013 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 22 Mayıs 2013 tarihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluş tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 27 Mayıs 2013 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’ini değiştirmiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 29 Mayıs 2013’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 18 Hazıran 2013 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 19 Hazıran 2013 tarihinde taraflara bildirmiştir. 19 Hazıran 2013 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan e-posta almıştır.

Merkez, 27 Hazıran 2013 tarihinde tek Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

İşlemler dili hakkındaki Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Bu dosyada, ihtilaflı alan adın Tescil Anlaşması’nın dili Türkçe olduğu için, Hakem idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiği kanaatindedir ve Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden, 15 Ağustos 1888 tarihinden beri “Ziraat Bankası” ismiyle bankacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Şikâyet Eden’in Türkiye içindeki çok sayıdaki şubesi bir tarafa, Türkiye dışında faaliyet gösteren şube ve iştiraklerinin sayısı 50’den fazladır. Şikâyet Eden’in faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ABD, Almanya, Rusya ve çok sayıda farklı ülke bulunmaktadır.

Ek 5’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden Türk Patent Enstitüsü nezdinde ilk kez 2005’te ZİRAAT BANKASI markasını tescil ettirmiştir ve o tarihten bu yana birçok yurtiçi ve yurtdışı tescilli T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. markalarına sahiptir (bundan sonra “ZİRAAT BANKASI markaları” olarak anılacaktır).

Ayrıca, Ek 7’de belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden 11 Haziran 1997 tarihinde markasını içeren <ziraatbank.com.tr> alan adını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web siteyi kullanmaktadır. Üstelik, birçok ZİRAAT BANKASI markasını içeren farklı alan adlarını da tescil ettirmiştir. Türk Patent Enstitüsü 29 Şubat 2012 tarihinde ZİRAAT BANKASI markasını tanınmış marka olarak ilan etmiştir.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adının 3 Kasım 2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

İhtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından web sitesinde “bu alan adı satılıktır for sale 05322281548” ifadesini kullanarak satışa çıkarılmıştır. Dosyada sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Edilenin ayrıca Türkiye’de iyi bilinen ve tanınan markaları içeren birçok alan adları tescil ettirmiş olduğu görülmektedir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikayet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendi ZİRAAT BANKASI markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının tek farkı eklenmiş olan “turkiye” kelimesi olduğunu öne sürmektedir. Şikâyet Eden, “turkiye” kelimesinin ülke ismi olduğunu ve alan adının amacını veya anlamını değiştirmediğini vurgulamaktadır.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in görüşüne göre, ZİRAAT BANKASI markanın “.com” uzantısıyla kullanımı, Şikâyet Eden’in markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratan benzerliğini ortadan kaldırmaz.

Üstelik, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markaların kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait olan markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet hakkında bir cevap vermemiştir.

19 Haziran 2013 tarihinde ücüncü bir kişi tarafindan gönderilmis olan e-posta mesajında, ihtilaflı alan adı e-postayı gönderenin adına tescil olmadığını ve dava konu hakkında gönderenin hiçbir bilgisi olmadığı belirtilmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adı ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen Cevap vermediği taktirde ve Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)) dikkate almıştır.

Hakem, Merkez ve Tescil Eden Kuruluş arasında ihtilaflı alan adını tescil ettirenin doğru kimliği ile ilgili yazışmayı dikkate almıştır. Hakem’in değerlendirmesine göre, Şikâyet Edilen olarak hem PrivacyProtect.org’u, hem de Yüksel Uçar’ı görmektedir.

Hakem, işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in ZİRAAT BANKASI markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden ZİRAAT BANKASI markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde birçok ZİRAAT BANKASI ticaret ve hizmet markalarına sahip olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Ayrıca Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marklarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Esasen alan adının karakteristik kısmını oluşturan “turkiyeziraatbankası” ibaresi, ülke ismi olan “turkiye” çıkarıldığında Şikayet Eden’in marka adı ile birebir aynıdır. Bu nedenle Hakem, ihtilaflı alan adının tek farkın “turkiye” kelimesinin eklenmiş olduğu ve bunun ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır.

Üstelik, Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adının “.com” uzantısıyla kullanımı, söz konusu ZİRAAT BANKASI markalarıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikâyet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikâyet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e ZİRAAT BANKASI markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikâyet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, Hakem, Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden’in markalarının Türkiye’deki tanınmışlık düzeyi ve ZİRAAT BANKASI markalarının Türkiye’deki yaygın kullanımları nedeniyle, Hakem, Türkiye’de ikamet eden Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının tescil edildiğinde ZİRAAT BANKASI markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Hakem, Şikâyet Edilen’in söz konusu web sitenin iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaçla kullanım olmadığı ve haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiği kanaatine varmıştır. Şikâyet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden’in markalarıyla iltibas yaratmak ve alan adının satışından haksız kazanç elde etmek için kullandığını göstermektedir (WIPO overview 2.0, madde 3.6).

Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını açıkça kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <turkiyeziraatbankasi.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 9 Temmuz 2013