WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi v. Abdulhamit Balcı / Murat Kumandaş

Dava No. D2013-0237

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Dericioğlu & Yaşar Hukuk Bürosu tarafından temsil edilen, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Abdulhamit Balcı / Murat Kumandaş’tir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <hepsihaburada.biz> PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com tarafından ve ihtilaflı alan adları <hepsihaburada.com>, <hepsihaburada.info>, <hepsihaburada.net> ve <hepsihaburada.org> IHS Telekom, Inc. (“Tescil Eden Kuruluşlar”) tarafından tescil edilmiştirler.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 4 Şubat 2013 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 4 Şubat 2013 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluşlar’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 4 ve 6 Şubat 2013 tarihinde, Tescil Eden Kuruluşlar ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştirler. 18 Şubat 2013 tarhihinde Merkez, Tescil Eden Kuruluşlar tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 23 Şubat 2013 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’e değişiklik sunmuştur.

Merkez taraflara 18 Şubat 2013 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 19 Şubat 2013 tarihinde idari işlemin Türkçe yürütülmesini talep etmiştir. Bu konuda, Şikâyet Edilen tarafından Merkez’e bir görüş veya yorum sunulmamıştır.

18 Şubat 2013 tarihinde Şikâyet Edilen Murat Kumandaş tarafından resmi Cevap olmayan bir e-posta mesajı Merkez’e sunulmuştur. Ayrıca 20 Şubat 2013 tarihinde Şikâyet Edilen Abdulhamit Balcı tarafından gönderilmiş ve resmi Cevap olmayan bir e-posta mesajı Merkez’e ulaşmıştır.

Merkez, Şikâyet’e değişiklik ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 25 Şubat 2013’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 17 Mart 2013 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Eden tarafından 1 Mart 2013 tarihinde, Şikâyet Edilen’in 20 Şubat 2013 tarihli e-postasında öne sürülen argümanlara ilişkin olarak ilave görüşler Merkez’e sunulmuştur. 18 Mart 2013 tarihinde, Merkez taraflara idari Hakem ataması prosedürün başladığını belirtmiştir.

Merkez, 27 Mart 2013 tarihinde tek Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikâyet Eden, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin alt kuruluşlarındandır. 1998’den beri <hepsiburada.com> alan adı altında bir online alışveriş pazarını işletmektedir. Dosyadaki sunulmuş bilgilere göre, <hepsiburada.com> Türkiye’de toplam 4 milyon kayıtlı üyesi olan, 32 farklı kategoride 350.000’den fazla ürün çeşitliğine sahip olan, günde 20.000 adetten fazla sipariş alan ve birçok ödül kazanan önde gelen bir online alışveriş merkezidir. 2009 yılında yapılan “Online Alışveriş Alışkanlıkları” araştırmasına göre, Şikâyet Eden’in işlettiği <hepsiburada.com> sitesi “en hızlı, en güvenli, en iyi kampanyalar sunan, en yüksek oranda bilinen ve en çok alışveriş yapılan alışveriş sitesidir”.

Dosyada belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden Türk Patent Enstitüsü nezdinde çeşitli “hepsiburada” ibaresini içeren tescilli markalarına sahiptir. Ayrıca, 20 Eylül 2012 tarihinde, Şikâyet Eden’in 2012/79983 no’lu HEPSİBURADA marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır. Üstelik, Şikayet Eden çeşitli HEPSİBURADA.COM (mesela, 2000/20142 no’lu 26 Nisan 2002 tarihli) ve “hepsiburada” ibaresini içeren (mesela, HEPSİBURADA.COM TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ONLİNE ALIŞVERİŞ MERKEZİ (şekil) 2009/30250 no’lu 6 Mayıs 2010 tarihli; HEPSİBURADAOUTLET 2010/48306 no’lu 7 Eylül 2011 tarihli, ve saire) markalarına sahiptir.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adları <hepsihaburada.com>’u 2 Ekim 2012; <hepsihaburada.net> ve <hepsihaburada.org>’u 24 Kasım 2012; <hepsihaburada.biz> ve <hepsihaburada.info>’yu 28 Kasım 2012 tarihinde tescil ettirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adlarının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikâyet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının “hepsiburada” ibaresini içeren markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markaların kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Şikâyet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adları Şikâyet Edilen tarafından ayrıca kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e ait olan tanınmış markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikayet Edilen Murat Kumandaş, Merkez’e 18 Şubat 2013 tarihinde bir e-posta göndererek, aşağıdakı iddiada bulunmuştur (alıntı olarak):

“Söz konusu alan adi müsterimize aittir. Yani info, net, biz uzantilarinin sahibi olan Abdulhamit Balci’ya aittir”.

Şikâyet Edilen Abdulhamit Balcı, Merkez’den Şikâyet’in red edilmesini talep etmektedir ve 20 Şubat 2013 tarihinde Merkez’e gönderilmiş olan e-posta’da, talebini aşağıdaki iddialara dayandırmaktadır:

Öncelikle, Şikâyet Edilen, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in markalarıyla “alakası” olmadığını iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Edilen, kötü niyetli olmadığını öne sürmektedir. Şikâyet Eden’in “bilinirliğinden ve kariyerinden” faydalanmadığını ve tek amacı “Karadeniz bölgesine has bir şive ile esprili bir şekilde” ev tekstil ürünleri satmak istediğini iddia etmektedir.

Üstelik, Şikâyet Edilen, Türk Patent Enstitüsü’ne “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için internet servisi sağlama E-Ticaret sitesi” kapsayan HEPSİHA BURADA 2013/14478 no’lu 18 Şubat 2013 tarihli marka basvurusunda bulunduğunu öne sürmektedir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

1 Mart 2013 tarihinde Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’in 20 Subat 2013 tarihli e-postasında ileri sürdüğü hususlara ilişkin İlaveler sunulmuştur. İlaveler hakkında Kurallar’da net bir hüküm bulunmamaktadır, ancak İlavelerin değerlendirilmesi konusunda İdari İşlem’in taraflar açısından eşit bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kurallar 10(a) ve 10(b) maddeleri uyarınca Hakem’in takdir yetkisi bulunmaktadır. Hakem Kararını hazırlarken, Şikâyet Edilen’in İlaveler’e karşı yanıt sunması için yeterli zamanı ve imkanı olmuş olduğunu düşünmektetir. Buna rağmen Şikayet Edilen ne bir yanıt sunmuş veya bir talepte bulunmuş, ne de Şikayet Eden’in İlavelerine itirazını ifade etmiştir. Üstelik, Hakem Şikayet Edilen’den herhangi bir yanit gelmiş olsa dahi, o yanıtın Hakem Kararını değiştirbileceğini düşünememektetir. Bu bilgiler ışıgında Hakem Kurallar’ın 10 ve 12 maddeleri uyarınca, Şikâyet Eden tarafından sunulmuş olan İlaveleri kabul edip, Kararında dikkate almıştır.

Ayrıca, işlemler dili hakkında, Kurallar’ın 11 no’lu maddesine göre, Taraflar aksini kabul etmedikçe veya tescil kayıt sözleşmesi aksini belirtmedikçe, işlemler dili tescil sözleşmesinin dili olacaktır. Bu dosyada, ihtilaflı alan adları <hepsihaburada.com>, <hepsihaburada.info>, <hepsihaburada.net> ve <hepsihaburada.org>’un Tescil Anlaşması’nın dili Türkçe’dir. İhtilaflı alan adı <hepsihaburada.biz>’in Tescil Anlaşması’nın dili İngilizce’dir. Şikayet Eden tüm işlemler dilinin Türkçe olmasını talep etmiş, Şikayet Edilen ise bu konuda Merkez’e görüş sunmamıştır.

Tescil Eden Kuruluşlar tarafından sağlanan Tescil Anlaşmalarının çoğunlukla Türkçe olduğu göz önünde tutulduğunda, 18 Şubat 2013 tarihinde yapılan bildiriye rağmen, Şikâyet Edilen’in idari işlemlerin İngilizce olması konusunda talep sunmaması ve Tarafların Türk olmasından dolayı, Hakem idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiği kanaatindedir ve yukarıda açıklanan sebepler ışığında Hakem, Kurallar’ın 11(a) maddesi uyarınca işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adlarının, Şikâyet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adlarının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nin 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupod.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”) dikkate almıştır.

Hakem, Merkez ve Tarafların arasında ihtilaflı alan adlarını tescil ettirenin doğru kimliği ile ilgili yazışmayı dikkate almıştır. Hakem’in değerlendirmesine göre, Şikâyet Edilen olarak bu davada hem Abdulhamit Balcı hem de 18 Şubat 2013 tarihli Merkez’e gönderilmiş olan e-posta mesajına rağmen Murat Kumandaş’ı görmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in “hepsiburada” ibaresini içeren markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden “hepsiburada” ibaresini içeren ve bu özellikle Türkiye’de çok taninmiş markaların sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde çeşitli “hepsiburada” ibaresini içeren markalarına sahip olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Ayrıca Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e ait marklarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adlarının tek farkı “ha” ibaresinin eklenmiş olduğunu görmektedir ve bunun ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır.

Üstelik, ihtilaflı alan adların “.com”, “.org”, “.net”, “.biz” ve “.info” uzantıları olduğunu ve bununda ayırt edici niteliği olmadığı kanaatine varmıştır. Hakem’in görüşüne göre, ihtilaflı alan adların uzantılarıyla kullanımı, söz konusu “hepsihaburada” ibaresini içeren markalarıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikâyet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikâyet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan dolayı, Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’in alan adları üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kararına varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e “hepsiburada” ibaresini içeren markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen ise, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu göstermemiştir. Hakem, özellikle Şikâyet Edilen’nin kendi marka başvuruşu tescil edilmediğinden dolayı ve ilerde tescil olsa dahi, bu davada herhangi bir marka hakkına dayanamadığını düşünmektedir. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, Hakem, Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden’in markalarının Türkiye’deki tanınmışlık düzeyi ve “hepsiburada” ibaresini içeren markalarının Türkiye’deki yaygın kullanımları nedeniyle, Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının tescil edildiğinde “hepsiburada” ibaresini içeren markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaçla kullanım olmadığı ve haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiği kanaatine varmıştır. Hakem, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adlarının kullanımı ile Şikâyet Eden’in marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. Dosyada Şikâyet Eden tarafından bazı ihtilaflı alan adları ile bağlantılı olan web sitenin benzer kullanımı hakkında ibraz edilmiş deliller ve ayrıca Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden’le özellikle ayni sektörü kapsayan marka başvurusu, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adlarını Şikâyet Eden’in markalarıyla iltibas yaratmak ve kötü niyetle haksız kazanç elde etmek için kullandığını göstermektedir.

Sonuçta, Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı alan adları <hepsihaburada.biz>, <hepsihaburada.com>, <hepsihaburada.info>, <hepsihaburada.net> ve <hepsihaburada.org> Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 7 Nisan 2013