WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Beckman Coulter, Inc. v. Domain For Sale

Dava No. D2012-1864

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik Dineff Trademark Law Limited tarafından temsil edilen, Beckman Coulter, Inc.’dir.

Şikâyet Edilen, Türkiye’de yerleşik Domain For Sale’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <beckmancoulter.org> ve <coulterbeckman.com> Alantron Bilişim Ltd Şti. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 18 Eylül 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 18 Eylül 2012 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 19 Eylül 2012 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adlarını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilenin iletişim bilgileri aynı olduğunu belirtmiştir.

Merkez taraflara 26 Eylül 2012 tarihinde prosedürün dili konusunda İngilizce ve Türkçe olarak bildirimde bulunmuştur. Şikâyet Eden 2 Ekim 2012 tarihinde şikâyetin Türkçe çevirisini Merkez’e sunmuştur.

Merkez, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 3 Ekim 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 23 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir. Şikâyet Edilen tarafindan Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, Şikâyet Edilen tarafından Cevap verilmediğini 26 Ekim 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 12 Kasım 2012 tarihinde tek Hakem olarak Dilek Üstün Ekdial’i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet Eden ilk olarak 1934’te Kaliforniya’da kurulan ve biyomedikal deney aletleri sistemleri, deneyleri ve gereçleri alanında dünya çapında bilinen, sektöründe lider bir şirkettir.

130’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren Şikâyet Edenin markaları geniş bir kitle tarafından bilinmektedir. Dünya çapında laboratuarlarda 275 binden fazla klinik ve araştırma sistemi kurmuştur.

Şikâyet Eden, BECKMAN COULTER markasını ilk defa Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998 senesinde kullanmış ve Dünya çapında 172 ülkede tescil ettirmiş ve başvurular yapmıştır.

İhtilaflı alan adları Şikâyet Edilen tarafından 4 Aralık 2010 tarihinde kayıt ettirilmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adları, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdirler;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır ve

(iii) İhtilaflı alan adları, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadırlar.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikâyet Eden, Şikâyet Eden`in BECKMAN COULTER ticaret ve hizmet marka tescilleri ile ihtilaflı alan adlarının bu markaların aynısını ya da fazlasıyla benzerlerini içermesi nedeniyle karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduklarını iddia etmektedir.

Şikayet Eden “.org” şeklinde bir alan adı sonekinin eklenmesinin ihtilaflı alan adları ile Şikayet Eden’e ait markalar arasındaki benzerlik ya da ayniyeti ortadan kaldırmayacağını ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı <coulterbeckman.com> alan adına ilişkin olarak, Sikâyet Edenin BECKMAN COULTER tescilli markasını oluşturan kelimelerin yeri değiştirilmiş şekilde yeri değiştirilmiş yazılışını içerdiğini ve “.com” şeklinde bir alan adı sonekinin eklenmesinin ihtilaflı alan adı ile Şikayet Eden’e ait markalar arasındaki benzerlik ya da ayniyeti ortadan kaldırmayacağını ileri sürmektedir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin, kendisinden herhangi bir lisans almadığını ve Şikâyet Eden’e ait olan “beckman coulter” ibarelerini içeren ticaret ve hizmet markalarını kullanmak üzere Şikâyet Eden’in yetkisi ya da iznine de sahip olmaması nedeniyle Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını savunmaktadır.

Şikâyet Eden, Şikayet Edilen’in alan adlarını Politika, madde 4(c)(i) uyarınca iyi niyetli mal ve hizmet sunduğunu iddia edemeyeceğini belirtmektedir.

Bunun dışında, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in BECKMAN COULTER markasının itibarının, tanınmışlığının ve Şikayet Eden’in ticaret ve hizmet markalarının farkında olduğunu ileri sürmektedir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adları aracılığıyla, Şikayet Edilen’in bilinçli olarak, Şikayet Edenin ihtilaflı alan adlarını ticari kazanç elde etmek maksadıyla ve Şikayet Eden’in markalarıyla iltibas yaratmak suretiyle İnternet kullanıcılarını kendi internet sitesine yönlendirmeye çalıştığını iddia etmektedir.

Şikayet Eden bu iddialarına ek olarak İlaveten Şikâyet Edilenin, ihtilaflı alan adlarını diğer ticari web sitelerine yönlendirerek ticari kazanç elde etmek için kaydettirmiştir ve kullanmak olduğunu ileri sürmüştür. Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarından tıklamayla yönlendirme yoluyla ticari kazanç elde ettiği muhtemeldir. Web sitelerindeki bilgiye göre sitelerin, alan sahiplerinin web sitesinde reklamlar göstererek kazanç elde ettiği bir reklam şebekesi olan Chitika’nin sponsorluğunda olduğunu belirtmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre Şikâyet Edilen açık bir şekilde ihtilaflı alan adlarını geçerli bir bedel karşılığında satmak için kaydettirmiştir. Bu, Şikâyet Edilen’in WhoIs kayıtlarında “Domain for Sale” adı altında gözükmesiyle açıkça ortadadır.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar, 15(a) maddesine göre Hakem Heyetinin Politika, Kurallar ve yasanın mevcut kural ve hükümleri uyarınca sunulan beyan ve belgeleri dikkate alarak bir karara varması gerekmektedir.

Politikanın 4(a) maddesi kapsamında Şikâyet Edenin aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) Şikâyet Edilen tarafından tescil ettirilen ihtilaflı alan adları Şikâyet Edenin hak sahibi olduğu ticari marka veya hizmet markalarıyla aynı veya karışıklığa sebep olacak ölçüde bunlara benzerdir; ve

(ii) Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adları üzerinde herhangi bir hakka veya meşru menfaate sahip değildir; ve

(iii) İhtilaflı alan adları Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil ettirilmiştir ve kullanılmaktadır.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzerlik

Politika, madde 4(a)(i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adlarını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikâyet Eden BECKMAN COULTER markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Şikâyet Eden’in sunduğu belgeler kapsamında (aynı zamanda Şikâyet Eden’in ticari unvanının esas unsurunu oluşturmakta olan), BECKMAN COULTER markası için öncelikli tescilli haklarının mevcut bulunduğu görülmüştür.

Hakem, ihtilaflı <beckmancoulter.org> alan adının BECKMAN COULTER markasıyla aynı ve ihtilaflı <coulterbeckman.com> alan adının ise ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu ve bu benzerliğin markayı oluşturan kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi ile bertaraf edilemeyeceğini düşünmektedir. Zira söz konusu alan adının tescilinde de BECKMAN COULTER markası hedeflenmiştir.

Hakem ayrıca “.org” ve “.com” uzantılarının kullanımının da marka ve ihtilaflı alan adları arasındaki ayırt edilemeyecek derecede benzerliği ortadan kaldırmaya yetmeyeceği kanaatine varmıştır (bkz, örn., Philip Morris USA Inc. v. Mariana Gemenitzi, WIPO Dava No. D2009-1715).

Yukarıdakilerin ışığında, Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’in üzerinde marka hakkı sahibi olduğu BECKMAN COULTER markaları ile aynı ve ayırt edilemeyecek ölçüde benzer olduğu kararına varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Elde olan deliller çerçevesinde ve Şikâyet Edenin iddiaları karşısında. Şikayet Edilenin yaygın olarak BECKMAN COULTER adıyla tanınmaması, Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’e lisans verilmiş olmadığı ve Şikayet Edilenin Şikayet Eden`den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almadığına karşı herhangi bir iddia ve delil bulunmamaktadır. Ayrıca Şikayet Edilen, “beckman coulter” olarak İsimlendirilmemekte ve bu yaygın olarak “beckman coulter” olarak bilinmemektedir ve BECKMAN COULTER markalarını içeren herhangi bir markaya sahip değildir. Ayrıca Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adları altında iyi niyetli olarak ürün veya hizmet sunduğuna ilişkin bir kanıt da görülmemiştir.

Şikâyet Edilenin ihtilaflı alan adlarından tıklamayla yönlendirme yoluyla ticari kazanç elde ettiğinin iddia edildiği web sitelerindeki görüntü hakemin bu kararı yazdığı sırada değiştirilmiştir ve bir park sitesi görüntülenmekte olduğu tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı yönünde karine ortaya koymuştur. Şikâyet Edilen cevap vermediği ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için, Hakem Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Politika’nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, Hakem sonuç olarak Politika’nın ikinci unsuru bağlamında Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem burada sadece Şikayet Edenin sunmuş olduğu iddialar çerçevesinde, ihtilaflı alan adlarını Şikayet Edilen'in tescil ettirmekteki amacının Şikayet Eden’in markasıyla iltibas oluşturarak Internet kullanıcılarını ticari amaçla online ortama çekmeye kasten girişimde bulunduğu görüşüne varmıştır. Pek çok hakem kararında da bu durum kötü niyet olarak değerlendirilmiştir.

Buna ek olarak, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in yüksek bilinirlik düzeyine sahip olan markasından büyük ihtimalle haberdardır. Dolayısıyla, Hakem yüksek bilinirliğe sahip bir marka ile karışıklığa yol açacak şekilde benzer bir alan adının tescil ettirilmesinin herhangi bir meşru menfaat bulunmaksızın birebir aynı hizmetler için tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatindedir.

Research In Motion Limited v. Dustin Picov, WIPO Dava No. D2001-0492 davasında görüldüğü üzere, bir alan adı açık ve net olarak bir şikayet edenle bağlantılı olduğunda, bu alan adının tescil sahibi tarafından şikayet eden ile bağlantılı olmadan kullanılması “fırsatçı kötü niyet” anlamına gelmektedir. Ayrıca bkz. Paule Ka v. Paula Korenek, WIPO Dava No. D2003-0453. Şikayet Edilenin WhoIs kayıtlarında “Domain for Sale” adı altında gözükmesi de kötü niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak; Hakem, Şikayet Edilenin ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika’nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <beckmancoulter.org> ve <coulterbeckman.com> alan adlarının Şikâyet Eden’e devredilmesine

karar vermiştir
Dilek Üstün Ekdial
Tek İdari Hakem
Tarih: 18 Kasım 2012