WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Doğan TV Holding Anonim Şirketi v. Burak Kaya ve M.Uğur Görpe ve Selami Celik ve PrivacyProtect.org, Domain Admin

Dava No. D2012-1231

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Dericioğlu & Yaşar Law Office tarafından temsil edilen, Doğan TV Holding Anonim Şirketi’dir.

Şikâyet Edilen, İstanbul, Türkiye’de yerleşik Burak Kaya ve M.Uğur Görpe ve Selami Celik ve Avustralya’da yerleşik PrivacyProtect.org, Domain Admin’dir(ler).

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <yalandunyatv.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 18 Haziran 2012 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. Şikâyet dilekçesinde Şikâyet Edilen’in “Selami Çelik” olarak belirtildiği; Merkez’in ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş şirketine tescil teyidi talebini göndermesi üzerine 19 Haziran 2012 tarihinde ihtilaflı alan adını tescil ettirenin “M.Uğur Görpe” olarak bildirildiği ve ihtilaflı alan adının bloke edildiği; 21 Haziran 2012 tarihinde Merkez’in, Tescil Eden Kuruluş tarafından bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip Şikâyet dilekçesini yeniden düzenlemesi gerektiğini bildirdiği; 22 Haziran 2012 tarihinde Şikâyet Edenin Şikâyet’ini bu bilgi doğrultusunda yeniden düzenlediği; 21 Haziran 2012 tarihinde Şikâyet Edilen tarafından “Selami Çelik’in ihtilaflı alan adının tescil ettiren olduğunun belirtildiği; 25 Hazıran 2012 tarihinde Merkez tarafından Tescil Eden Kuruluş’a Whoİs kayıtlarındakı tescil eden’in Tescil Eden Kuruluş tarafından belirtilen tescil eden’den farklı olduğunun belirtildiği; 26 Haziran 2012 tarihinde Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adının 24 Aralık 2011 tarihinde “Burak Kaya” tarafından tescil ettirildiği ve 24 Aralık 2012 tarihinde ihtilaflı alan adının geçerliliğini yitireceğinin belirtildiği; 27 Haziran 2012 tarihinde Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adının 24 Aralık 2011 tarihinde “Erdem Gürsoy” tarafından tescil edildiği, 19 Ocak 2012 tarihinde M. Uğur Görpe’ye devredildiği, 21 Haziran 2012 tarihinde Burak Kaya’ya devredildiği; 28 Haziran 2012 tarihinde de WhoIs kayıtlarından ihtilaflı alan adının “PrivacyProtect.org” tarafından tescil edildiğinin görüldüğünün bildirildiği anlaşılmıştır. İhtilaflı alan adını son devralanın tespiti için “www.privacyprotect.org” internet sitesinde yer alan form 15 Ağustos 2012 tarihinde Hakem tarafından doldurulmuş, akabinde ise contact@privacyprotect.org adresine e-posta gönderilerek ihtilaflı alan adının gerçek ve son sahibinin kim olduğunun Hakem’e bildirilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili olarak “www.privacyprotect.org” sitesinden Hakem’e otomatik olarak gönderilen mesajda formun doldurulması talep edilmiştir. Ancak Hakem tarafından doldurulan form ile ilgili olarak doğrulama mesajı veya ihtilaflı alan adının gerçek sahibi hakkında bir bilgi verilmemiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 6 Temmuz 2012’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 26 Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir. 21 Hazıran 2012 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan e-posta almıştır. Şikâyet Edilen tarafından Merkeze resmi Cevap sunulmamıştır. Merkez, İdari Hakem atama prosedürüne devam edeceğini 27 Temmuz 2012 tarihinde taraflara bildirmiştir.

Merkez, 2 Ağustos 2012 tarihinde tek Hakem olarak Ugur Yalçiner’i atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikâyet ve eklerde aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

a. Şikâyet Eden, Doğan TV Holding Anonim Şirketi, Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin en büyük alt kuruluşlarındandır. Doğan Yayın Holding A.Ş. (DYH) Türkiye’nin lider medya ve eğlence şirketidir. DYH görsel ve işitsel basında sektörün lokomotif televizyon kanalları Kanal D, CNN Türk, TNT, radyo kanalları Radyo D, Slow Türk Radyo ve Radyo Moda, grubun dijital platformu D-Smart, çok sayıda tematik ve izle-öde kanalının yanı sıra Türksat uydusundaki mevcut tüm kanallarına erişim sağlamaktadır;

b. Yalan Dünya dizisinin yapımcılığı yine DYH çatısı altında yer alan D Productions tarafından yapılmakta olup, Türkiye’nin en çok izlenen özel televizyon kanalı olan Kanal D’de de yayınlanmaktadır;

c. 2007 tarihli 2007 28826 sayılı YALAN DÜNYA ibareli markası 16 ve 38 sınıflarda basılı evraklar, basılı yayınlar, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar, radyo ve televizyon yayın hizmetleri’ni kapsamak üzere tescillidir;

d. İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in öncelikli hak sahipliğinin olduğu YALAN DÜNYA markası ile aynıdır;

e. İhtilaflı alan adının sahib(ler)inin kendi adına tescilli ya da başvurusu gerçekleştirilmiş bir marka başvurusu bulunmadığı gibi “yalan dünya” ibaresi üzerinde herhangi bir kişisel hakki da söz konusu değildir. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e YALAN DÜNYA markasının kullanımı için herhangi bir hak ve lisans vermemiştir;

f. Şikâyet Eden’in sahip olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle Şikâyet Edilen’in YALAN DÜNYA markasından haberdar olmaması imkansızdır;

g. İhtilaflı alan adı içeriğinde bazı markalara ilişkin reklamlar yer almaktadır. Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kullanmaktaki asıl amacı ticari kazanç sağlamaktır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca ve aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adının kendisine devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adı, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır, ve;

(iii) İhtilaflı alan adı, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

(i) Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzer

Şikâyet Eden, DYH’nin en büyük alt kuruluşlarından ve Türk medyasında önemli bir yere sahip olduğunu, gazete, dergi ve kitap yayıncılığı, televizyon, radyo yayıncılığı ve yapımcılığı, internet, dijital dünya, basım, dağıtım ve yeni medya alanlarında çalıştığını belirtmiştir.

Şikâyet Eden, Yalan Dünya dizisinin yapımcılığının da yine DYH çatısı altın yer alan D Productions tarafından yapıldığını, dizinin yüksek izlenme oranına sahip olduğunu belirtmiş. Ayrıca “yalan dünya” ibaresinin kendileri adına 2007 28826 sayı ile 16 ve 38. sınıfta 2007 yılından beri Türkiye’de tescilli olduğunu ifade ederek bu hususlara ilişkin delilleri de Şikâyet’in ekinde Merkez’e sunmuştur.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının, kendileri adına tescilli marka ile birebir aynı olduğunu, ihtilaflı alan adında yer alan “.com” uzantısının ihtilaflı alan adını kendilerine ait markadan farklılaştırmadığını, ihtilaflı alan adının tanınmış marka haline gelen YALAN DÜNYA markası ile seri marka izlenimi uyandıracak nitelikte olduğunu ve iltibasa sebep olacağını iddia etmiştir.

(ii) Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden “yalan dünya” ibaresi üzerinde 2007 tarihinden beri marka hakkının bulunduğunu, Şikâyet Edilen’in ise kendi adına tescilli ya da başvurusu gerçekleştirilmiş bir marka başvurusu bulunmadığını dolayısı ile “yalan dünya” ibaresi üzerinde herhangi bir kişisel hakkının olmadığını ifade ederek, Şikâyet Edilen’e YALAN DÜNYA markasının kullanımı için herhangi bir hak ve lisans verilmediğini ifade etmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru menfaati olmamasına rağmen ihtilaflı alan adını haksız kazanç sağlamak amacı ile aldığını ve karşı tarafça kullanımının kötü niyetli olduğunu iddia etmiştir.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in kötü niyetle hareket ettiğini aşağıdaki gerekçeler ile açıklamıştır.

Şikâyet Eden, gerek hizmetteki kalite anlayışı, gerekse alanında sahip olduğu tanınmışlık dolayısıyla yıllar içerisinde medya sektöründe bir kalite sembolü haline geldiğini ve hem Türkiye genelinde hem de yurt dışında sektöründe tanınır ve bilinir hale geldiğini, bu konuda aldığı sayısız ödül bulunduğunu ifade etmiştir. Şikâyet Eden, markası ve < kanald.com.tr/yalandunya> alan adı ile birebir ayni olan ve aynı faaliyet alanına ihtilaflı alan adının, edindiği itibari üzerinden haksız kazanç sağlamak amacına dayalı olarak tescile konu edildiğini, sahip olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle karşı tarafın YALAN DÜNYA markasından haberdar olmamasının imkansız olduğunu belirtmiştir.

Şikâyet Eden, < kanald.com.tr/yalandunya> web sitesinin aylık 535,353 kere görüntülenmiş olduğunu, ihtilaflı alan adının içeriğinde yer alan video ve resimlerin görüntülenme sayısının ise 1,393,872 olduğunu ifade etmiştir.

Şikâyet Eden, uyuşmazlığa konu alan adının kendisine ait TV dizisinin bölümlerini, fragmanlarını ve saire içermesi nedeniyle karşı tarafın, tescilli markalarından ve TV dizisinden haberdar olmamasının imkansız olduğunu, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak kayıt altına aldığı ve amacının Şikâyet Edilen’in itibarından yararlanmak olduğunu iddia etmiştir.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının içeriği incelendiğinde, Şikâyet Eden’in markasını içeren ve Şikâyet Eden tarafından prodüksiyonu yapılan Yalan Dünya dizisine ilişkin bilgilerin ve diziye ait bölümler yer aldığını, sitenin bu haliyle internet kullanıcılarına Şikâyet Eden’in resmi sitesi imajı verdiğini iddia etmiştir.

Şikâyet Eden, “yalan dünya” ibarelerinin tamamen kendisi ile özdeşleştiğini ve bu ihtilaflı alan adını gören internet kullanıcısının, ihtilaflı alan adının kendisine ait olduğu düşüncesiyle ve bu güvenle gireceklerinin tartışmasız olduğunu belirtmiştir.

Şikâyet Eden, ayrıca ihtilaflı alan adı içeriğinde ZİDAYA, MORHİPO gibi markalara ait reklamların yer aldığını, ihtilaflı alan adı sahibinin ticari kazanç sağladığını ve ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak kayıt altına aldığı ve kullanmakta olduğunu iddia etmiştir.

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in kötü niyetini ispatlayan en önemli hususun ise, her ne kadar Yalan Dünya dizisinin ilk bölümünün 13 Ocak 2012 tarihinde yayınlanmış olsa da diziye ait ilk fragmanın aynı kanalda yayınlanan “Öyle bir geçer zaman ki” adlı başka bir dizinin 20 Aralık 2011 tarihli bölümünde yayınlandığı, ayrıca 22 Aralık 2011 tarihli ulusal bir gazetede, dizinin 2012 Ocak ayında yayınlanacağının duyurulduğu, Şikâyet Edilen’in ise ihtilaflı alan adını 24 Aralık 2011 tarihinde tescil ettirdiğini ifade etmiş, bu hususla ilgili ekran görüntülerini ve gazete çıktısını dilekçesinin ekinde sunmuştur. Bu doğrultuda Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in asıl amacının internet kullanıcılarının dikkatini çekmek ve ticari kazanç sağlamak olduğunu, ihtilaflı alan adını kötü niyetli olarak kayıt altına aldığını ve kullandığını iddia etmiş ve ihtilaflı alan adının devrini talep etmiştir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu, ve;

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını, ve;

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Hakem, Merkez ve Tescil Eden Kuruluş arasında ihtilaflı alan adı konusundaki yazışmaları dikkate alarak Şikâyet Edilen’in Burak Kaya ve M.Uğur Görpe ve Selami Celik ve Avustralya’da yerleşik PrivacyProtect.org, Domain Admin olduğu kanaatine varmıştır. Hakem işbu dava ile ilgili olarak verilecek herhangi bir kararın Tescil Eden Kuruluş tarafından yerine getirileceğini düşünmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli YALAN DÜNYA markasını gösterir, Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Marka Araştırma bilgisayar çıktısını Şikâyet dilekçesi ile birlikte Merkez’e ibraz etmiştir.

Bu bağlamda, “yalan dünya” ibaresinin ihtilaflı alan adının ayırt edici kısmını oluşturduğu; bu ibarenin sonuna eklenen “televizyon” kelimesinin kısaltması olan ve jenerik isim olarak kullanılan “tv” kelimesinin de yine ihtilaflı alan adına ayırt edicilik katmadığı; bu durumun internet kullanıcıları arasında iltibas yaratma tehlikesi ile Şikâyet Eden ile Şikâyet Edilen arasında bağlantı yaratarak bu karıştırılma olasılığını arttığının kabulü gereklidir.

Benzer davalarda, hakemler tanımlayıcı kelimeler eklemelernin marka ile o markayı bünyesinde bulunduran alan adı arasındaki karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ifade etmişlerdir. Benzer davalardan Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararı ışığında, markayı bütünüyle içeren bir alan adı, korunan markayla iltibas oluşturacak düzeyde benzerlik teşkil etmektedir. Diğer birçok Politika hakem kararında, bütünüyle markayı içeren alan adlarının, tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Hakem, Şikâyet Eden’in haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marka ile aynı ve iltibas düzeyinde benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede Hakem, Politika’nın 4(a)(i) no’lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ilk şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca şikâyet edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) Alan adının uyuşmazlıktan önce iyi niyet çerçevesinde sunulan mal ve hizmetler ile ilgili olarak kullanılması;

(ii) Bir marka hakkı edinilmiş olmasa dahi ilgili alan adının başvuru sahibi tarafından tanınmış hale getirilmesi, ya da;

(iii) Ticari markanın itibarını zedeleme veya tüketicileri yanıltma amacı gütmeyen şekilde alan adının ticari olmayan yasal kullanımı veya adil kullanımı.

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adı sahibinin kendi adına tescilli ya da başvurusu gerçekleştirilmiş bir marka başvurusu bulunmadığını, “yalan dünya” ibaresi üzerinde herhangi bir kişisel hakkının da söz konusu olmadığını belirtmiştir. Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarıyla yaygın olarak tanındığını gösteren herhangi bir delil bulunmadığını, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in markasını içerdiğini, buna karşılık Şikâyet Eden tarafından Şikâyet Edilen’e marka kullanımı yönünde herhangi bir hak, lisans ya da yetki verilmediğinin açık olduğunu tespit etmiştir.

Şikâyet Edilen’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem, Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği ve sonuç olarak Politika’nın söz konusu ikinci şartının Şikâyet Eden’in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetle olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır:

(i) Alan adının, şikâyet edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi şikâyet eden veya şikâyet eden’in ticari rakibine, şikâyet edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa, veya;

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla şikâyet edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse, veya;

(iii) Şikâyet edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa, veya;

(iv) Şikâyet edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, şikâyet eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da şikâyet edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

İhtilaflı alan adının 24 Aralık 2011 tarihinde Erdem Gürsoy tarafından tescil edildiği, 19 Ocak 2012 tarihinde M. Uğur Görpe’ye devredildiği, 21 Haziran 2012 tarihinde Burak Kaya’ya devredildiği, 28 Haziran 2012 tarihinde de WhoIs kayıtlarından ihtilaflı alan adının PrivacyProtect.org tarafından tescil edildiğinin görülmesi neticesinde, Hakem, özellikle Şikâyet Eden tarafından Şikâyet dilekçesinin 18 Haziran 2012 tarihinde Merkez’e sunulmasından sonra birden fazla kere devredilmesinin Politika’nın 8(a) ve 8(b) bentleri uyarınca “cyberflight” olarak değerlendirileceği kanaatine varmıştır. Benzer bir dava olan Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Dava No. D2006-0696 kararı uyarınca “cyberflight” Şikâyet Eden tarafından yapılan Şikâyet öğrenildikten sonra Politika prosedürünü veya yargılama prosedürünü geciktirmek veya önlemeye teşebbüs amaçlı alan adı tescil bilgilerini veya tescil edenleri değiştirmek olarak tanımlanmıştır. Bu kararda Hakem, bu tavrın tek başına Politika’nın 4(b) paragrafı uyarınca kötü niyetli tescil ve kullanımın bir göstergesi olduğuna kanaat getirmiştir.

Hakem, ihtilaflı alan adını 10 Ağustos 2012 tarihinde ziyaret ettiğinde, alan adının kullanılmadığına dair bir uyarının yer aldığını, ancak sitenin “önbelleğe alınmış kopyası”na erişilebildiğini, sayfanın 10 Ağustos 2012 10:50:19 GMT tarihine ait anlık görüntüsünde, Yalan Dünya dizisine ait bölümler, oyuncularla ilgili bilgiler, set fotoğrafları gibi bağlantıların yanında, sitede reklam ve sponsor bağlantılarının da bulunduğunu tespit etmiştir. Hakem sitenin daha önceki tarihli anlık görüntülerine ulaşmak için “www.archive.org” kayıtlarını kontrol etmiş, ancak ihtilaflı alan adı ile ilgili herhangi bir kayda rastlayamamıştır.

Ayrıca Hakem, Şikâyet Eden’in YALAN DÜNYA markasının Türkiye’de medya aracılığıyla kısa sürede kazandığı tanınmışlık düzeyi göz önüne alındığında ve Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmesi sebepleri bu markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir.

Hakem, Şikâyet Edilen’in kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için, olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirmek zorundadır. Şikâyet Eden’in markasının Türkiye’de bilinen bir marka olması, Şikâyet Edilen’in iyi niyetli tescil ve kullanımını gösteren bir kanıya ulaşmanın imkansızlığı, Şikâyet Edilen’in alan adı içeriğinde yer alan reklamlar vasıtasıyla ticari kazanç elde etme amacı taşımaları, ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edilip kullanıldığına işaret etmektedir. Bu tür yanıltıcı durumların kötü niyetle yapılan tescillerden kaynaklandığı hususu daha önceki kararlara da konu olmuştur. Bkz. Columbia Insurance Company v. Pampered Gourmet, WIPO Dava No. D2004-0649; ChemRite CoPac, Inc. v. Isaac Goldstein, WIPO Dava No. D2010-0279.

Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, ihtilaflı alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu gösteren hiçbir delil mevcut değildir. Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika’nın üçüncü şartı konusunda da Şikâyet Eden lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <yalandunyatv.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Ugur Yalçiner
Tek İdari Hakem
Tarih: 16 Ağustos 2012