WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. v. Mehmet İyilik (Gecgel)

Dava No. D2011-0757

1. Taraflar

Şikâyet Eden, İstanbul/Türkiye’de yerleşik İstanbul Patent & Marka Danışmalık Ltd. Şirketi tarafından temsil edilen, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’dir.

Şikâyet Edilen, İstanbul/Türkiye’de yerleşik Mehmet İyilik (Gecgel)’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adları <bumubumuu.com>, <bumuubumu.com>, <bumuydubumu.com> ve <bumubumugnctrkcll.com> FBS Inc. tarafından tescil edilmiştir. (“Tescil Eden Kuruluş”)

3. Usuli İşlemler

Şikâyet WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ne (“Merkez”) 2 Mayıs 2011’de sunulmuştur. Merkez, 2 Mayıs 2011 tarihinde FBS Inc.’e, e-posta vasıtasıyla, ihtilaflı alan adıyla bağlantılı olarak bir tescil tetkik talebi iletmiştir. Aynı gün, FBS Inc., e-posta vasıtasıyla, Merkez’e, Şikâyet Edilen’in tescil ettiren olarak kaydedildiğini onaylayan tetkik cevabını iletmiş ve iletişim bilgilerini sağlamıştır. 16 Mayıs 2011’de Merkez her iki tarafa da hem İngilizce hem de Türkçe olarak işlem dili ile ilgili olarak bir e-posta göndermiş ve Şikâyet Eden Şikâyet’in Türkçe’ye çevrilmesi için kısa bir ek süre talep etmiştir. 17 Mayıs 2011’de Merkez Şikâyet Eden’e bu ek süreyi tanımıştır.30 Mayıs 2011’de Şikâyetin Türkçe’ye çevrilmiş hali Merkez’e sunulmuştur.

Merkez Şikâyetin tercüme şikayet ile birlikte Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü için Yeknesak Politika, (“Politika” ya da “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”) kapsamında şekil şartlarını yerine getirdiğini teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddeleri uyarınca, Merkez Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyeti bildirmiş ve idari süreç 31 Mayıs 2011’de başlamıştır. Kurallar’ın 5(a) maddesi uyarınca, Cevap sunumu için son gün 20 Haziran 2011’dir. Şikâyet Edilen herhangi bir Cevap sunmamıştır. Bunun üzerine Merkez, 27 Haziran 2011’de, Şikâyet Edilen’in yükümlülüğünü yerine getirmediğini bildirmiştir.

Merkez, 7 Temmuz 2011 tarihinde, Selma Ünlü’yü, işbu olaya ilişkin tek hakem olarak atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’ın 7. maddesi ile uygunluğu sağlamak için Merkez tarafından talep edilen Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kabul Beyan ve Bildirimi’ni ibraz etmiştir.

Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan Tescil Anlaşmasının Türkçe olduğu göz önünde tutulduğunda ve 16 Mayıs 2011 tarihinde yapılan bildirime istinaden, Şikâyet Eden’in idari işlemlerin İngilizce olması konusunda talep sunmaması; bunun yerine Şikâyet’i Türkçe sunması hususları dikkate alındığında, Hakem idari işlemlerde kullanılacak dilin Türkçe olması gerektiği kanaatindedir.

4. Vakıalar

Şikâyette aşağıdaki vakıalar beyan edilmiştir:

(1) Şikâyet Eden, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) 1994 yılında kurulmuş, 27 Nisan 2011 itibariyle GPRS ile ilgili olarak 165 ülkede 468 operatör ile ve 3G ile ilgili olarak 111 ülkede 228 operatör ile anlaşması bulunan Türkiye’nin önde gelen ve Avrupa’nın en büyük 3. GSM bazlı mobil operatör şirketidir. TURKCELL, 31 Mart 2011 itibariyle de 33.1 milyon kullanıcıya sahiptir.

(2) 9 Eylül 1996’da 170130 ve 174691 numaralı TURKCELL” ibaresini içeren hizmet markaları Şikâyet eden tarafından Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde tescil ettirilmiştir. Bunun haricinde, Şikâyet Eden TPE nezdinde TURKCELL ibaresini içeren pek çok ticaret ve hizmet markasının da sahibidir.

(3) Şikâyet Eden, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ticaret ve servis markasını Topluluk Markası (CTM) olarak 4 Ocak 2002’de İç Pazarı Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) nezdinde 002525194 başvuru numarası altında ve TURKCELL hizmet markasını 20 Ocak 2004 tarihinde 2,806,970 tescil numarası ile Amerika Birleşik Devletleri’nde tescil ettirmiştir.

(4) Şikayet Eden BUMU, BUMUBUMU ve BUMUBUMU.COM markaları için TPE nezdinde sırasıyla 30 Aralık 2010, 20 Ocak 2011 ve 27 Ocak 2011 tarihlerinde marka tescil başvurusunda bulunmuştur.

(5) Şikayet Eden GNCTRKCLL ve GENÇ TURKCELL ticaret ve servis markaları için 29 Mart 2005 tarihinde ve GNCTRKCLL GENÇLİĞİN SESİ markası için 30 Ekim 2006 tarihinde TPE nezdinde marka tescil başvurusunda bulunmuş ve bu markalar TPE nezdinde tescil edilmiştir.

(6) TURKCELL markası Türk Patent Enstitüsü tarafından 2008 yılında tanınmış marka olarak ilan edilmiştir.

(7) Şikâyet Eden, <bumubumu.com> alan adını 4 Mart 2010 tarihinde oluşturmuş ve tescil ettirmiştir.

(8) Şikâyete konu olan alan adlarından <bumubumuu.com>, <bumuubumu.com> ve <bumuydubumu.com> 21 Şubat 2011 tarihinde ve <bumubumugnctrkcll.com> 5 Mart 2011 tarihinde oluşturulmuştur.

Hakem dosya üzerindeki incelemesi neticesinde aşağıdakileri tespit etmiştir:

(1) Şikâyet Edilen’in Tescil eden kuruluş tarafından bildirilen isim, şirket adresi ve e-posta adresi bilgileri Şikâyet Edilen’in Türkiye’de ikamet etmekte olduğunu göstermektedir.

(2) Hakemin Şikayet Edilen’in web sitelerini ziyaret ettiği 16 Temmuz 2011 tarihinde alan adları aktif olmayıp herhangi bir içerik mevcut değildir.

(3) “www.bumubumu.com” internet sitesi, esas olarak GENÇTURKCELL kullanıcıları ve diğer genç bireyler için tanınmış ve tercih edilen bir internet sitesidir. Ayrıca bu internet sitesi Şikayet Eden’in <gnctrkcll.com> alan adı altında hizmet veren bir başka internet sitesine bağlantı sağlamaktadır. Şikayet Eden’e ait <bumubumu.com> alan adı altındaki web sitesinin içeriği, yine Şikayet Eden’e ait <bumubumu.gnctrkcll.com> alan adı altındaki bir diğer web sitesinin içeriği ile aynıdır.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, aşağıdaki sebeplere dayanarak, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Eden’e devredilmesi yönünde bir karar verilmesini talep etmektedir:

(i) İhtilaflı alan adları, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu bir marka ya da hizmet markası ile aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzerdir;

(ii) Şikâyet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmamaktadır ve

(iii) İhtilaflı alan adları, kötü niyetli bir şekilde tescil edilmiş ve kullanılmaktadırlar.

(i) Ayniyet Yahut Karıştırılma İhtimali Yaratacak Şekilde Benzerlik

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adlarının BUMU, BUMUBUMU, BUMUBUMU.COM, TURKCELL, GNCTRKCLL ticaret ve hizmet markaları ile ihtilaflı alan adlarının bu markaların aynısını ya da fazlasıyla benzerlerini içermesi nedeniyle karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduklarını iddia etmektedir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarından <bumubumuu.com>, <bumuubumu.com> ve <bumuydubumu.com> alan adları açısından, Şikayet Edilen’in bu alan adlarını basit yazım hatalarıyla oluşturması nedeniyle bu vakıanın bir “typosquatting” vakıası olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in, İnternet kullanıcılarını sıkça yapılan yazım hataları kanalıyla kendi internet sitelerine yönlendirmeye çalıştığını iddia etmektedir. Bu noktada Şikayet Eden Humanna, Inc. v. Cayman Trademark Trust, WIPO Case No. D2006-0073, Neuberger Berman Inc. v. Alfred Jacobsen, WIPO Case No. D2000-0323 and Dow Jones & Company, Inc. v. John Zuccarini, WIPO Case No. D2000-0578 kararlarına atıfta bulunarak bu tarz durumların pek çok Hakem tarafından “karıştırılma derecesinde benzer” ya da “ esas olarak aynı” kabul edildiklerini belirtmektedir.

Şikayet Eden ayrıca, “markanın bir unsurunda yazım hatası yöntemi olan ‘typosquatting’, ilgili marka ile karıştırılma derecesinde benzer markalar yaratmak olarak görülmektedir” şeklinde hüküm kuran ACCOR v. Brigit Klostermann, WIPO Case No. D2005-0627 kararına atıfta bulunmaktadır.

Buna ek olarak, Şikâyet Eden, <bumubumugnctrkcll.com> ihtilaflı alan adının Şikayet Eden’in iki farklı markası olan BUMUBUMU ve GNCTRKCLL markalarının bir kombinasyonu olduğunu ve ayrıca ihtilaflı alan adının Şikayet Edenin BUMU, BUMUBUMU, BUMUBUMU.COM ve GNCTRKCLL markalarını da kapsadığını belirtmektedir. Şikayet Eden, kendisine ait iki farklı markanın kombinasyonunun karıştırılma ihtimalini ortadan kaldırmadığını ve tüketicilerin zihninde, web sitesinin Şikayet Eden tarafından yönetildiği ya da Şikayet Eden’le bir bağlantısı olduğu izlenimi yaratılarak iltibasa neden olunduğunu savunmaktadır.

Şikayet Eden, Société des Produits Nestlé SA v. Stuart Cook, WIPO Case No. D2002-0118 davasına atıfta bulunmaktadır : “İki işaretin kombinasyonu bir marka olarak tescil edilip kullanılmamış olsa dahi, yine de ihtilaf konusu alan adlarının Şikayet Eden’in hak sahibi olduğu markalar ile karıştırılma derecesinde benzer olduğu düşünülmektedir. Bu görüş özellikle ihtilaflı alan adlarının ilk ve esaslı kısmının NESTLE markasını tamamen içerdiği düşünüldüğünde bilhassa geçerli olmaktadır.” Sonuç olarak Şikayet Eden, BUMUBUMU ve GNCTRKCLL markaları kombinasyon halinde marka olarak tescil edilmiş olmasalar da ihtilaflı alan adının benzer olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Şikayet Eden, BUMUBUMU ve GNCTRKCLL (=GENCTURKCELL) markalarının medyada yer alan yüksek bütçeli reklam kampanyası aracılığıyla halkın gözünde Şikayet Eden ile ilişkilendirildiğini belirtmektedir. Böylece, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in <bumuubumu.com>, <bumubumuu.com> ve <bumuydubumu.com> ihtilaflı alan adlarını BUMUBUMU markasının ayırt edicilik kazanmış olması ve Turkcell ile ilişkilendirilmesi nedeniyle seçtiğini iddia etmektedir.

Bunun yanında, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in <bumubumugnctrkcll.com> alan adını, Turkcell’in BUMUBUMU hizmetlerini, özellikle GNCTRKCLL kullanıcılarına GENCTURKCELL (=GNCTRKCLL) ticaret ve hizmet markaları aracılığıyla sunması nedeniyle seçtiğini ifade etmektedir.

(ii) Haklar veya Meşru Menfaatler

Şikâyet Eden, Şikâyet Edilenin, kendisinin bir lisansiyesi olmaması ve Şikâyet Eden’e ait olan BUMUBUMU, GNCTRKCLL ya da TURKCELL ibarelerini içeren ticaret ve hizmet markalarını kullanmak üzere Şikâyet Eden’in yetkisi ya da iznine de sahip olmaması nedeniyle Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarıyla ilgili olarak hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını savunmaktadır. Bu sebeple kendisinin iyi niyetle hareket etmediğini belirtmektedir.

Şikâyet Eden bunun ötesinde ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir markaya ilişkin olmadığını iddia etmektedir. Ayrıca Şikayet Eden Compagnie de Saint Gobain v. Com- Union Corp. WIPO Case No. D2000-0020 kararına atıfta bulunarak, Şikayet Edilen’in bir kuruluş olmadığını ve Şikayet Eden tarafından markalarını kullanmak üzere lisans ya da izin verilmediğini ifade etmektedir.

Ayrıca Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilafa konu olan alan adlarını tescil ettirdiği esnada Turkcell’in markalarının farkında olduğunu iddia etmektedir. TURKCELL tanınmış bir marka ve şirkettir. Şikâyet Edilen Türk vatandaşıdır ve Türkiye’de ikamet etmektedir. Şikâyet Edilen’in TURKCELL markalarından haberdar olmadığı söylenemez.

(iii) Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in internet sitesinin bir çevrimiçi sohbet platformu olduğunu ve Turkcell’in yeni bir hizmetiymiş gibi tanıtıldığını ve internet sitesinde Şikayet Eden’in adı ve markalarının web sitesinin Turkcell’in bir hizmetiymiş gibi bir izlenim bırakacak şekilde kullanıldığını iddia etmektedir. Bu nedenle Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ticari kazanç elde etmek amacıyla, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in web sitesine ve bu sitede sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesine çekmeye çalıştığını iddia etmektedir. Şikayet Eden bu noktada Wall-Mart Stores, Inc. v. Steve Powers, WIPO Case No. D2003-1051 kararına atıfta bulunmaktadır.

Bunun ötesinde, Şikayet Eden kendisine ait marka ve telif haklarının Şikayet Edilen tarafından ihlal edildiğini belirtmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden, Turkcell’in Türkiye’de tanınmış bir marka olduğu ve markalarının yaygın olarak tanındığı hususlarının Şikayet Edilen tarafından göz ardı edilemeyeceğini savunmakta ve Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını tescil ettirdiği esnada markanın farkında olduğunu iddia etmektedir.

Şikâyet Eden, Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas ve Christiandior.net, WIPO Case No. D2000-0226 davasına atıfta bulunmakta ve ihtilaflı alan adının tescili sırasındaki farkındalığın kötü niyet çıkarımı olarak düşünüldüğünü belirtmektedir.

Buna ek olarak, Şikayet Eden, “ ihtilaflı alan adlarının tescili VADAAAAA! Kampanyasının Şikayet Eden tarafından ortaya çıkarılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşmiştir. Bu şunu göstermektedir ki, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden tarafından oluşturulan VADAAAAA! Kampanyasına yönelik yüksek tanınmışlıktan fayda sağlamak için tasarlanmış bir kararı mevcuttur.” şeklinde hüküm verilen Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. v. Mr. Oguzhan Sakaayar, WIPO Case D No. 2005-0805 kararına atıf yapmakta ve mevcut vakıada da Şikayet Edilen’in Şikayet Eden tarafından oluşturulan yüksek tanınmışlıktan fayda sağlamaya çalıştığının altını çizmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, Şikâyet Eden’in iddialarına cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

İhtilaflı alan adlarından <bumubumugnctrkcll.com>, “Mehmet Gecgel” adına tescil edilmişse de bu alan adına ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası gibi iletişim bilgileri diğer ihtilaflı alan adlarına ait iletişim bilgileriyle aynıdır. Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan bu bilgi ışığında, Hakem ihtilaflı alan adlarının sahibinin aynı posta ve e-posta adresleri ve telefon numarası ile hayali isimler kullanan aynı kişi olduğu kanaatine varmıştır.

Bkz. FEIYUE v. zhang san, zhangg san, WIPO Case No. D2011-0695 ve Yahoo! Inc. and GeoCities v. Data Art Corp., et al., WIPO Case No. D2000-0587: “ […]Şikayet Eden, vakıaya konu ihtilaflı alan adlarının hepsinin belli bir kişi tarafından ya da belli bir kişi adına tescilli olduğunu iddia etmektedir[…] Şikayet Eden, Tescil Eden Kuruluş tarafından doğrulanan, Whois ayrıntı formunda yer aldığı üzere kullanılan adresler ve belirlenen yetkili kişilerin bağlantılı ve tamamıyla aynı olduğu kanıtını sunmuştur.”

Ayrıca Bkz. Yahoo! Inc. and Overture Services, Inc. v. Registrant (187640), a/k/a Gary Lam, a/k/a Birgit Klosterman, a/k/a XC2, a/k/a Robert Chua, a/k/a Registrant, WIPO Case No. D2004-0896: “aynı iletişim bilgilerinin karışımı ile kullanılan farklı kullanıcı adları, Whois fonksiyonunun açık bir kötüye kullanımı ve tarafların aslında tek ve aynı kişi olduklarını gizleme teşebbüsüdür. Bu sebeple, farklı kişiler tek bir kişi gibi ele alınacaktır.” Ayrıca Bkz. Speedo Holdings B.V. v. Programmer, et al., WIPO Case No. D2010-0281.

Bu nedenle, Hakem muhtelif görünen “tescil ettirenler”in tek bir Şikayet Edilen olarak ele alınması gerektiğini kabul etmektedir.

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca İdari Hakem, Cevap sunulmadığı durumlarda, kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ortaya koymak zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in üzerinde hak sahibi olduğu markayla aynı veya karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olduğunu ve

(ii) İhtilaflı alan adıyla ilgili olarak Şikâyet Edilen’in hiçbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Edendedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Politika madde 4(a) (i) altında yer alan ayniyet ya da karıştırılma ihtimali yaratacak kadar benzerliğin testi, Şikâyet Eden’in markası ile ihtilaflı alan adını kapsayan metin dizisinin doğrudan karşılaştırılması ile sınırlıdır. Bu vakıada, Şikâyet Eden TURKCELL, BUMU, BUMUBUMU, BUMUBUMU.COM ve GNCTRKCLL markaları üzerindeki tescilli marka haklarını kanıtlamıştır.

Hakem, <bumuubumu.com> ve <bumubumuu.com> ihtilaflı adlarında olduğu gibi tek bir harf eklemenin BUMUBUMU markasının telaffuzunu değiştirmeyeceğini; tam aksine sesçil benzerlik ve ayniyete sahip oldukları kanaatine varmıştır. Hakem, ESPN, Inc. v. XC2, WIPO Case No. D2005-0444 kararına atıf yapmaktadır. Bu kararda şu sonuca varılmıştır: “ [i]htilaflı alan adı Şikayet Edenin markasına karıştırılma derecesinde benzerdir. “N” harfinin eklenmesi kelimenin okunuş şeklini değiştirmemektedir. Bunun dışında İnternet kullanıcıları, kolaylıkla ilave bir “N” harfini yanlışlıkla yazabilirler ve böylece Şikayet Edilen’in internet sitesine yönlendirilebilirler.”

Aynı değerlendirme Şikayet Eden’e ait BUMUBUMU ve BUMUBUMU.COM markalarından ve <bumubumu.com> alan adından sadece üç (3) adet fazla harf içeren <bumuydubumu.com> ihtilaflı alan adı içinde yapılabilir. Bunun ötesinde, bu ihtilaflı alan adı Şikayet Eden’in BUMU markasını iki kez içermektedir. Bunun dışında, “bumuydubumu” ibaresi Şikayet Eden’e ait BUMUBUMU markasının sadece geçmiş zaman eki almış halidir. Bu sebeple, aralarındaki benzerlik çok açıktır.

Ayrıca Hakem, ihtilaflı alan adlarında yazım hataları vasıtasıyla yapılan küçük farklılıkların karıştırılmaya sebebiyet verdiği inancındadır. Bu nedenle Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’e ait BUMUBUMU hizmet ve ticaret markalarının yazım hatalı versiyonları ile İnternet kullanıcılarının zihninde karıştırılma ihtimaline sebep olamaya çalıştığı inancındadır. Bkz. Indian Hotels Company, Ltd., Taj International Hotels (HK) v. Bernard Yankin, WIPO Case No. D2010-2021.

<bumubumugnctrcll.com> ihtilaflı alan adı Şikayet Eden’e ait BUMUBUMU ve GNCTRKCLL ticaret ve servis markalarının bir kombinasyonudur. İki adet tanınmış markanın kombinasyonunun kullanılmasının İnternet kullanıcılarının zihninde karışıklığa neden olacağı açıktır. Bkz. Credit Industriel et Commercial S.A. v. Richard J., WIPO Case No. D2005-0569; Société des Produits Nestlé SA v. Stuart Cook, WIPO Case No. D2002-0118; Mittal Steel Technologies Limited , Mittal Steel Company NV and Arcelor SA v. Jean Frederic Serete, WIPO Case No. D2006-1353.

Dolayısıyla, Hakem, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e ait BUMU, BUMUBUMU ve GNCTRKCLL (=GENCTURKCELL) ibarelerini içeren markaları ile karıştırılma ihtimali yaratacak şekilde benzer oldukları kararına varmış ve böylece Politika madde 4(a)‘da yer alan ilk gerekliliğin yerine getirildiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika’nın 4(c) maddesi uyarınca Şikâyet Edilen, diğer şartlarla beraber, aşağıdaki hususlardan herhangi birini ileri sürerek, alan adı üzerindeki hak ve meşru menfaatlerini ortaya koyabilir:

(i) sizin [Şikâyet Edilen] herhangi bir ihtilaf bildirimi yapılmadan önce, iyi niyetli (“bona fide”) mal ve hizmet sunumu için alan adı veya alan adına tekabül eden bir ibare kullanımınız veya herhangi kanıtlanabilir kullanım hazırlığınız veya

(ii) sizin [Şikâyet Edilen] (birey, teşebbüs ya da diğer kuruluşlar), hiç marka ya da hizmet markası hakkı edinmemiş olmanıza rağmen, söz konusu alan adıyla tanınıyor hale gelmiş olmanız veya

(iii) sizin [Şikâyet Edilen], alan adını, ticari olmayan ve meşru şekilde, müşterileri yanlış yönlendirmek ve bu şekilde haksız ticari kazanç elde etmek veya söz konusu ticari marka ya da hizmet markasına zarar verme amacı gütmeyecek şekilde kullanımınız.”

İspat yükü kural olarak, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ilk bakışta kanıtlamak zorunda olan Şikâyet Eden’de olmaktadır. Şikâyet Eden’in Şikâyet’inin ilk bakışta haklılığını ortaya koyması üzerine Şikâyet Edilen, belirtilen hususlardan birini ileri sürmek suretiyle, ihtilaflı alan adı üzerindeki hak ya da meşru menfaatini ortaya koyabilir.

Hakem Şikayet Eden’in BUMU, BUMUBUMU ve GNCTRKCLL markaları üzerindeki haklarını ispat ettiği kararına varmıştır. Ayrıca, Şikayet Eden, Turkcell’in BUMUBUMU hizmetlerini ihtilaflı alan adlarının oluşturulmasından önce GENCTURKCELL markaları aracılığıyla sunduğu hususunu yeterince ispatlamıştır. Ayrıca Hakem, Politika’nın amacı gereğince Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak ya da meşru bir menfaatinin bulunmadığı hususunu yeterli şekilde ispatladığı kararına varmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’e Turkcell’in belirtilen ticaret ve servis markalarını kullanması için herhangi bir hak ya da lisans vermemiştir.

Hakem, Şikâyet Edilen tarafından 4(c) maddesinde belirtilen hususlar ile ihtilaflı alan adları üzerinde bir hak veya meşru menfaat belirten herhangi başka bir durumu ortaya koyan herhangi bir delil sunulmadığını tespit etmiştir. Bu sebeple Hakem, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerindeki haklarını veya meşru menfaatlerini gösterecek herhangi bir delil bulunmadığına karar vermiştir.

Bu bağlamda, Hakem, dosya içeriğine dayanarak, Şikâyet Edilen’in BUMU, BUMUBUMU ve GNCTRKCLL markalarını kullanmak için yetkisi ya da lisansı bulunmadığı, ihtilaflı alan adlarının Şikâyet Edilen’in tanınmış hale geldiği bir isim ya da ticaret unvanına ilişkin olmadığı ve Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını, mal ve hizmetlerin iyi niyetli (bona fide) sunumunda kullanıyor olduğunun kabul edilemeyeceği kararına varmıştır.

Bundan dolayı, Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(c) maddesinde yer alan haklar ve hukuki menfaatleri kanıtlanamamış olduğundan, Hakem Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a)(ii) maddesinde yer alan şartları yerine getirdiği kanısına varmıştır.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika’nın 4(b) maddesi, bunların varlığının Hakem tarafından tespiti halinde alan adının kullanım ve tescilinin kötü niyetli olduğuna dair delil oluşturacağını belirttiği dört koşul saymaktadır;

(i) Alan adının, Şikâyet Edilen tarafından, tescilli marka veya hizmet markası sahibi Şikâyet Eden veya Şikâyet Eden’in ticari rakibine, Şikâyet Edilen’in alan adı için cebinden çıkan belgelenmiş bedelin üzerinde bir fiyata satış, kiralama veya herhangi bir şekilde devretme amacını gösteren durumlar varsa veya

(ii) Böyle bir davranış biçimini benimsemiş olması koşuluyla Şikâyet Edilen, bu alan adını ticaret veya hizmet markası sahibinin ilgili alan adını kullanmasını engellemek amacıyla tescil ettirmişse veya

(iii) Şikâyet Edilen alan adı tescilini esasen ticari rakiplerin ticari faaliyetlerine zarar vermek amacıyla yaptırmışsa veya

(iv) Şikâyet Edilen, alan adını kullanarak, ticari kazanç edinmek adına, Şikâyet Eden’in markası ile kaynak, sponsorluk ilişkisi, ekonomik bağlantı ya da Şikâyet Edilen’in web sitesine veya alanına ya da bu site veya alanda sunulan mal ve hizmetlere ilişkin destek anlamında karıştırılma ihtimali yaratarak internet kullanıcılarını kasten kendi web sitesi ya da bir diğer çevrimiçi alana çekmeyi amaçlıyorsa.

Hakem, yukarıdakileri dikkate alarak ve dosya içeriğini göz önünde bulundurarak; markasının tanınmışlık düzeyi ve bu tür markaların ve de yukarıda bahsedilen alan adlarının yaygın ve yoğun kullanımları nedeniyle, Türkiye’de ikamet etmekte olan Şikâyet Edilen’in bu tür markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir. Bkz. Ebay Inc. v. Wangming, WIPO Case No. D2006-1107; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, WIPO Case No. D2001-0087.

Ayrıca, ihtilaflı alan adlarının tescil tarihleri ve BUMUBUMU ve GNCTRKCLL hizmetlerine ait reklam kampanyalarının miktarı düşünüldüğünde, Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’e ait ticaret ve hizmet markalarıyla bir çağrışım yaratmaya çalıştığı kanaatine varmıştır. Sunulan eklerde görüldüğü üzere internet sayfalarının içeriği Şikayet Edilen’in Şikayet Edene ait markalardan haberdar olduğu ve haksız ticari kazanç elde etmek maksadıyla web sayfaları arasında bağlantı kurmaya çalıştığını açıkça göstermektedir.

Diğer taraftan, Hakem Şikayet Eden’e ait markaları alan adı olarak tescil ettirmeye yönelik birden fazla teşebbüsün Şikayet Edilen’in kötü niyetini ayrıca gösterdiği kanaatindedir. Şikayet Edilen’in haksız ticari kazanç elde etmek amacıyla İnternet Kullanıcılarını yanıltacak tescilli bir alan adı almaya çalıştığı açıktır.

Bunun ötesinde, sunulan delillerin ışığında, Hakem, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden’in itibarından faydalanmak suretiyle ticari kazanç elde etmek maksadıyla bilinçli olarak İnternet Kullanıcılarını kendi web sitesine yönlendirmeye çalıştığı kararına varmıştır.

Dolayısıyla Hakem, ihtilaf konusu alan adlarının tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu ve Şikâyet Eden’in Politika’nın 4(a) maddesindeki üçüncü unsuru yerine getirdiğine kanaat getirmiştir.

7. Karar

Yukarıdaki tüm bu sebeplerden ötürü, Politika’nın 4(i) maddesine ve Kurallar’ın 15’incisine göre; Hakem, ihtilaf konusu <bumubumuu.com>, <bumuubumu.com>, <bumuydubumu.com> ve <bumubumugnctrkcll.com> alan adlarının Şikâyet Eden’e devrine hükmetmiştir.

Selma Ünlü
Tek İdari Hakem
Tarih: 21 Temmuz 2011