WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

İDARİ HAKEM KARARI FINASBANK A.Ş. v. yasin unal

Dava No. D2011-0725

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Genel Merkez/Hukuk Müşavirliği tarafından temsil edilen Finansbank A.Ş.’dir.

Şikayet Edilen, Ankara, Türkiye’den yasin unal.

2. Alan Adları ve Tescil Eden Kuruluşlar

İhtilaflı alan adı <fixcard.net>, FBS Inc. tarafından tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı <fixcard.org>, Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlem Tarihçesi

Şikayet 27 Nisan 2011 tarihinde İngilizce olarak WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adları ile ilgili olarak FBS Inc. ve Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com şirketlerine tescil teyidi talebini göndermiştir. 27 Nisan 2011 ve 4 Mayıs 2011 tarihinde, FBS Inc. ve Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com Merkez’e gönderdikleri e-posta mesajlarıyla Şikayet Edilen’in tescil ettiren olduğunu teyit etmiş ve iletişim bilgilerini iletmiştirler. FBS Inc. ayrıca tescil sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğunu Merkez’e bildirmiştir.

Merkez’in Şikayet’in idari açıdan eksik olduğunu bildirmesi üzerine, Şikayet Eden 20 Mayis 2011 tarihinde degiştirilmiş Şikayet’in Türkçe tercümesini Merkez’e sunmuştur.

Merkez, tercüme ve değiştirilmiş bir nüshası ile birlikte sunulmuş Şikayet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 24 Mayis 2011’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 13 Haziran 2011 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Cevap, 11 Haziran 2011 tarihinde e-posta mesajıyla Merkez’e sunulmuştur.

Merkez, 1 Temmuz 2011 tarihinde tek hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikayet Eden, Türkiye’de özel banka olarak 1987’de kurulmuştur ve o tarihten bu yana faaliyet göstermektedir. Şikayet Eden’in Türkiye’de yaklaşik 450 şubesi bulunmaktadır ve “Finansbank” adı altinda yaygin bir şekilde tanınmaktadır.

Ek 6’da belirtildiği gibi, Şikayet Eden Türk Patent Enstitüsü nezdinde 19 Nisan 2010 tarihinde tescil edilen çeşitli FIXCARD markalarına sahiptir. Bu markalar arasında özellikle FIXCARD.COM.TR ve FIX-CARD.COM.TR markaları mevcut.

Ayrıca, Ek 7’de belirtilmiş olduğu gibi, Şikayet Eden 4 Mayıs 2010 tarihinde markasını içeren <fixcard.com.tr> ve <fix-card.com.tr> alan adlarını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web sitelerini işletmektedir. Üstelik Şikayet Eden <fıxcard.com> ve <fıx-card.com> alan adlarını tescil ettirip kullanmaktadır.

Şikayet Edilen, ihtilaflı olan alan adları <fixcard.net> ve <fixcard.org>’u 30 Ağustos 2010 tarihinde tescil ettirmiştir.

Şikayet Eden, Merkez’e başvurmadan, Şikayet Edilen’e ihtilaflı alan adları ile ilgili ihtar ve tebligat yollamıştır ve ihtilaflı alan adların devredilmesini talep etmiştir. Şikayet Edilen bu talebi haksız bulup, Şikayet Eden’den ihtilaflı alan adların devredilmesi için 250,000 USD ve alternatif olarak bir emlak projesi için sponsorluk talep etmiştir.

Hakem, 10 Temmuz 2010 tarihinde ihtilaflı alan adları ile bağlantılı olan web sitelerini ziyaret ettiğinde, aktif olmayan sitelerle karşılaşmıştır.

5. Tarafların Beyanları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adları <fixcard.net> ve <fixcard.org>’un kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adların kendi markalarıyla neredeyse aynı olduğunu ve iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adlarının tek farkı ekler olduğunu ve eklerin yalnızca alan adının gTLD’ye kaydını gösterdiğini, iddia etmektedir. Şikayet Eden’in görüşüne göre, alan adların “com.tr” yerine “.net” ve “.org” uzantısıyla kullanımı, markalarla karıştırılma ihtimali yaratan benzerliği ortadan kaldırmaz.

Üstelik, Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in alan adları üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markaların kullanımı için izin veya lisans vermediğini iddia etmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddasına göre, alan adları Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adların Şikayet Eden’e ait olan markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adların tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Merkez’den Şikayet’in red edilmesini taleb etmektedir.

Şikayet Edilen, Cevap’ını aşağıdaki iddialara dayandırmaktadır:

Öncelikle, Şikayet Edilen, kötü niyetli olmadığını iddia etmektedir. Şikayet Edilen’in iddialarına göre, ihtilaflı alan adları için 9 aydır büyük yatırımda bulunmuş olması ve üçüncü kişilerden 10,000 ile 15,000 USD arası teklifler gelmiş olmasına rağmen, ihtilaflı alan adlarını satmamış olması, kötü niyetli olmadığını göstermektedir.

Ayrıca, Şikayet Edilen’e göre, kendisinin ne kadar iyi niyetli ve uzlaşmadan yana olduğu Şikayet Eden’e vermiş olduğu tekliften de anlaşılmaktadır. Şikayet öncesi verilmiş bu teklife göre, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adları için Şikayet Eden’den ya 250,000 USD ya da bir emlak projesi için sponsorluk talep edilmiştir. Şikayet Eden sponsorluk talebini kabul etmiş olsaydi, Şikayet Edilen kendi iddialarına göre, ihtilaflı alan adlarını bedava devretmiş olurdu

Üstelik, Şikayet Edilen’in iddialarına göre, bazı basın mensupları ihtilaflı alan adları ile ilgili haber yayımlamak istemişler, ancak iyi niyetli olduğundan, Şikayet Edilen her hangi bir röportaj vermemiş.

Son olarak, Şikayet Edilen, madem Şikayet Eden için ihtilaflı alan adları bu kadar önem taşiyor ise, neden tescil etmedikleri sorusunu soruyor.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’in 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adlarının, Şikayet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adları ile ilgili olarak hicbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adların kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nin 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz etmediği taktirde, bu iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (“WIPO Genel Bakışı 2.0”) dikkate almıştır.

A. Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adların Şikayet Eden’in markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden FIXCARD.COM.TR ve FIX-CARD.COM.TR markalarının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli FIXCARD.COM.TR ve FIX-CARD.COM.TR kelimelerinin ticaret ve hizmet markalarına sahip olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Ayrıca Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adlarının Şikayet Eden’e ait marklarla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adlarının tek farkının ekler olduğu ve bu eklerin yalnızca alan adlarının gTLD’ye kaydını gösterdiği kanaatine varmıştır. Hakem’in görüşüne göre, alan adlarının “com.tr” yerine “.net” ve “.org” uzantısızla kullanımı, söz konusu markalarla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikayet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorunda. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan dolayı, Şikayet Eden’in Şikayet Edilen’in alan adları üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kararına varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Şikayet Edilen ise, Cevap’ında ihtilaflı alan adlarıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu göstermemiştir. Özellikle, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adları üzerinde yapmış olduğu yatırımlar iddiası, bir hak veya meşru menfaatin mevcut olduğunu göstermez.

Buna göre, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adlarının Şikayet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikayet Eden’in markalarının Türkiye’deki tanınmışlık düzeyi ve bu markaların yaygın kullanımları nedeniyle, Hakem, Türkiye’de ikamet eden Şikayet Edilen’in bu markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikayet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Hakem, ihitlaflı alan adları ile bağlantılı olan web sitelerinin aktif olmamasına rağmen, Şikayet Edilen’in söz konusu web sitelerinin iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaçla kullanım olmadığı ve haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiği kanaatine varmıştır.

Özellikle, Şikayet Edilen tarafından Şikayet Eden’e yapılmış olan 250.000 USD’lık devretme teklifi, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetli tescil ettiğini ve kullandığını göstermektedir. Alternatif olarak, bir emlak projesi için sponsorluk talebinde bulunmuş olması da, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adlarını en başta ticari kazanç elde etme amacıyla tescil ettiğini kanıtlamaktadır. Hakem, Şikayet Edilen’in, markaların tescil tarihi itibariyla ihtilaflı alan adlarının ticari kullanımı Şikayet Eden’e ait olan marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğuna ve dolayısıyla iyi niyetli tescil ve kullanım söz konusu olamayacağına karar vermiştir.

Ayrıca, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını üçüncü kişilere satmamış veya basın mensuplarına röportaj vermemiş olduğuna ilişkin iddiaları doğru bile kabul edilse, bu hususlar Sikayet Edilen’in iyi niyetin göstergesi olarak kabul edilemez.

Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adlarını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <fixcard.net> ve <fixcard.org> alan adlarının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek Hakem
Tarih: 15 Temmuz 2011