Praktische Richtlijnen omtrent Bestandsgrootte en Formaat

De hiernavolgende richtlijnen zijn van toepassing op iedere procedure onder de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de "Regeling) waarin de Eis op of na 4 maart 2010 is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut"):

Bestandsgroottes voor E-mail Berichten

Tenzij vooraf anders overeengekomen met het Instituut, zal een enkel e-mail bericht (inclusief bijlagen) verzonden aan het Instituut in een procedure onder de Regeling 10 MB (tien megabytes) niet overschrijden. In het geval er grotere hoeveelheden informatie dienen te worden verzonden, kunnen de bestanden worden verdeeld over meerdere e-mail berichten.

Bestandsgroottes voor Individuele Bestanden (b.v., bijlagen bij een e-mail)

Tenzij vooraf anders overeengekomen met het Instituut, zal ieder bestand (zoals een document in Word, PDF of Excel formaat) verzonden aan het Instituut in een procedure onder de Regeling 10 MB (tien megabytes) niet overschrijden. In het geval er grotere hoeveelheden informatie dienen te worden verzonden, kunnen grotere bestanden worden gedeeld in een aantal separate bestanden die ieder 10 MB (tien megabytes) niet overschrijden.

Totale Bestandsgrootte

De totale grootte van een eis of verweerschrift (inclusief bijlagen) ingediend in een procedure onder de Regeling zal 50 MB (vijftig megabytes) niet overschrijden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (inclusief het geval dat het geschil een grote hoeveelheid domeinnamen betreft) en zulks vooraf is overeengekomen met het Instituut.