WIPO

DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET TEŞKİLATI

Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi

İDARİ HAKEM KARARI

Seiko EPSON Corporation adına EPSON Europe BV v. Hanedan Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti.

Dava No. D2010-0463

1. Taraflar

Şikayet Eden, Amsterdam Hollanda'da mukim Seiko EPSON Corporation ve Tokyo, Japonya'da mukim Seiko EPSON Corporation adına EPSON Europe BV ‘dir ve İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda mukim Demys Limited tarafından temsil edilmektedir.

Şikayet Edilen, İstanbul Türkiye'de mukim Hanedan Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti.'dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <epsonmuadil.com>, IHS Telekom, Inc. tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlem Tarihçesi

Şikayet, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne 26 Mart 2010 tarihinde (“Merkez”) sunulmuştur. Merkez tarafından 26 Mart 2010 tarihinde IHS Telekom Ltd.'e ihtilaflı alan adına ilişkin tescil doğrulaması için e-posta ile talepte bulunulmuştur. IHS Telekom Ltd.,29 Mart 2010 tarihinde Şikayet Edilen'in tescil ettiren olarak listelendiğini doğrulayan cevabını Şikayet Edilen'e ait iletişim bilgileriyle birlikte Merkez'e iletmiştir. Merkez, Şikayet'in Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü için Yeknesak Politika'da (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar'da (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar'da (“Ek Kurallar”) öngörülen yasal gereklerin sağladığını teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre Merkez, Şikayet'i usulüne uygun biçimde Şikayet Edilen'e bildirmiştir ve idari işlem süreci 20 Nisan 2010 tarihinde başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap'ın sunulması için en son tarih 10 Mayıs 2010 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Cevap verilmemiştir. Buna göre, 17 Mayıs 2010 tarihinde Merkez, Şikayet Edilen tarafından cevap verilmediğini bildirmiştir.

Merkez, 20 Mayıs 2010 tarihinde tek hakem olarak Gökhan Gökçe'yi görevlendirmiştir. Hakem, söz konusu görevlendirmenin uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem tarafından Kurallar madde 7'ye uygunluğu sağlamak için Merkez tarafından talep edilen Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikayet Eden, Amsterdam Hollanda'da mukim Seiko EPSON Corporation ve Tokyo Japonya'da mukim Seiko EPSON Corporation adına EPSON Europe BV‘dir

EPSON Europe BV, 1 Mart 2003 tarihinde tanzim edilen vekaletname ile Seiko EPSON Corporation'ın nam ve hesabına hareket etmektedir. İşbu vekaletnameye binaen EPSON Europe BV, Seiko EPSON Corporation'ın Türkiye dahil birçok ülkede marka hakkını korumak dahil olmak üzere Seiko EPSON Corporation nam ve hesabına yasal işlemler gerçekleştirmek ve idari işlem talebinde bulunmak için yetkilendirilmiştir.

Seiko EPSON Corporation (“SEC”) dünya çapında ünlü bir şirket olup, mürekkep püskürtmeli, nokta matris ve lazer yazıcılar, tarayıcılar, masaüstü bilgisayarlar, iş, multimedya ve ev sinema düzeni projektörleri, büyük ev sinema düzeni televizyonları, robotlar ve endüstriyel otomasyon ekipmanları, satış noktası yazıcıları ve yazarkasalar, dizüstü bilgisayarları, entegre devreler ve LCD parçaları ve diğer ilgili elektronik parçaları üreten dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.

Ek 4'de gösterildiği üzere SEC'in 2009 yılındaki global düzeydeki ticari net satışları 769.8 milyar Japon Yeni'dir (yaklaşık 8.5 milyar Dolar) ve bunun yaklaşık 30.1 milyar Japon Yeni (yaklaşık 333 milyon Dolar) tutarındaki kısmı işletmenin net karını oluşturmaktadır.

EPSON Europe BV, SEC'in bir yavru şirketi olup Avrupa bölgesinin en önemli bilgisayar aksesuar tedarikçisi ve üreticisidir. 2009 senesi içerisinde yukarıda belirtilen net satışların yaklaşık %23,4'lük kısmı EPSON Europe BV tarafından yapılmıştır.

EPSON Europe BV her yıl SEC markasının tanıtımı ve pazarlanması için önemli yatırımlar yapmaktadır ve bu sayede dünya çapındaki müşteriler nezdinde büyük bir marka bilinirliği yaratmaktadır. Şikayet Eden diğer tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok güçlü bir varlığa sahiptir. Şikayet Eden'in <epson.com.tr> adına Türkçe içerikli bir web sitesi bulunmaktadır ve ayrıca Ek 5'de görüldüğü üzere Şikayet Eden'in <epson.com> adında bir ana web sitesi bulunmaktadır.

Şikayet Edilen, İstanbul'da bulunan bir kuruluştur ve görüldüğü kadarıyla mürekkepli “uyumlu” kartuş ve toner dahil olmak üzere yazıcı malzemeleri satışı faaliyeti ile iştigal etmektedir. Şikayet Edilen İhtilaflı alan adı <epsonmuadil.com>‘u 27 Nisan 2009 tarihinde tescil ettirmiştir.

5. Tarafların Görüşleri

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesine göre ihtilaflı alan adı <epsonmuadil.com>'un Şikayet Eden'e devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmaktadır.

Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Şikayet Eden, Ek 8'de belirtildiği gibi ihtilaflı alan adı <epsonmuadil.com>‘un tescilli markası ile aynı ve iltibas uyandıracak derecede benzer olduğunu belirtmektedir. EPSON markası 19 Mart 2002 tarihinden bu yana Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescillidir ve ayrıca benzer markalar İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda, USPTO ve OHIM nezdinde de tescil edilmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının önemli bir parçasını oluşturan EPSON kelimesinin fiktif bir terim olduğunu ve ayrıca ihlilaflı alan adında bulunan ve EPSON kelimesine ilave olan “muadil” kelimesi İngilizce'de “denk, eşdeğer, eşit” anlamlarına gelen jenerik ve tanımlayıcı bir kelime olduğunu belirtmektedir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Politika'nın 4(c)(i) maddesi uyarınca Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati bulunmadığını belirtmektedir. Şikayet Edilen'in mal ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin iyi niyetli olarak yaptığı hiçbir hazırlık işlemi bulunmamaktadır.

Şikayet Edilen yaygın olarak EPSON adıyla tanınmamaktadır. Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e lisans verilmiş değildir ve Şikayet Edilen Şikayet Eden'den markalarını kullanmak yönünde herhangi bir izin almamıştır. Ayrıca Şikayet Edilen, EPSON olarak isimlendirilmemekte ve bu yaygın olarak EPSON olarak bilinmemektedir ve EPSON markalarını içeren herhangi bir markaya sahip değildir. Ayrıca Şikayet Edilen'in web sitesinde EPSON markası ile tanındığına ve bu şekilde ticaret yaptığına ilişkin bir ibare bulunmamaktadır, bununla birlikte Şikayet Edilen Ek 11'de görüldüğü üzere Şikayet Eden'in rakip firmalarının ürettiği yazıcılar için diğer tüketim ürünlerinin (hem orijinal hem de uyumlu) yanısıra orijinal EPSON'un tüketim ürünlerinin de ticaretini gerçekleştirmektedir.

Şikayet Eden ayrıca Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını ve Şikayet Eden'e ait olan markayı, Şikayet Eden'in rakip firmalarınkiler de dahil olmak üzere ürünlerin satışını artırmak için Internet kullanıcılarını web sitesine çekmek için kullandığını ileri sürmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'e ait markayı ihtilaflı alan adında kullanmak suretiyle tüketicileri ticari amaçla kendi sitesine haksız olarak yönlendirmesi eylemi dikkate alındığında, Şikayet Edilen tarafından gerçekleştirilen ihtilaflı alan adının kullanımının adil bir kullanım olarak kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. Şikayet Eden, markalarının dünya genelindeki ünü ve Şikayet Eden'e ait markalar aleyhine oluşturulan benzerlik gözönüne alındığında, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı kullanımını bugün veya gelecekte meşru olarak gösterebilecek hiçbir menfaatinin olmadığını iddia etmektedir.

Şikayet Eden ayrıca Şikayet Edilen'e ait web sitesinde EPSON'a ait resmi web sitesinden ayırt edilmeyi sağlayacak hiçbir girişimde bulunulmadığına dikkat çekmektedir. Şikayet Edilen'e ait web sitesinde, internet kullanıcılarına yönelik olarak, Şikayet Eden'le herhangi bir ilişki bulunmadığını açıkça ifade eden bir uyarı ya da açıklama mevcut değildir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden ihtilaflı alan adının kötüniyetle tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kullanmasının, Şikayet Edilen'in web sitesinde rakiplerinin malları satıldığı için işine zarar verdiğini belirtmektedir.

Şikayet Eden, Internet kullanıcılarının karıştırma durumuyla karşı karşıya kalacaklarını ve ihtilaflı alan adıyla ulaşılan web sitesinin kendisine ait olacaklarını zannedeceklerini, ve ayrıca Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'le ticari bir bağlantısının olduğu ya da Şikayet Eden tarafından desteklendiği kanısına kapılacaklarını iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet'e cevap vermemiştir. Kurallar'ın 5(e) maddesine göre, şikayet edilen taraf cevap vermediği takdirde, istisnai koşulların yokluğu halinde, hakem şikayeti esas alarak karar verecektir.

Bununla birlikte, Politika uyarınca idari işlem süreçlerinde cevap verilmemesi, ileri sürülen iddiaların kabul edildiği anlamına da gelmemektedir. Bu çerçevede Hakem, Şikayet Eden'in delillerini ve Politika'nın 4(a) maddesinde öngörülen gerekler karşısında Şikayet Edilen'in web sitesini incelemeye geçecektir. Seçilmiş UDRP Soruları üzerine WIPO Hakem Görüşlerine WIPO Genel Bakışı 4.6 no'lu madde.

6. Değerlendirme ve Tespitler

A. Aynı veya İltibas Oluşturacak Kadar Benzer Marka

Politika temel olarak Şikayet Eden'in ihtilaflı alan adının belirttiği markayla benzer ya da iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ispat etmesini gerektirmektedir.

Hakem, Şikayet Eden'in EPSON markasının tescilli sahibi olduğuna kanaat getirmiştir. Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait markayı tamamen içermesi ve bu durumun ayniyet veya iltibas oluşturacak benzerlik teşkili için yeterli olması sebebiyle Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers. WIPO Dava No. D2000-1525, ihtilaflı alan adının Şikat Eden'e ait marka ile fiilen aynı olduğu görüşündedir. Söz konusu markanın ihtilaflı alan adında kullanımının Internet kullanıcıları nezdinde karışıklık yaratması muhtemeldir, zira söz konusu alan adıyla ulaşılan web sitesinin Şikayet Eden'le ilişkili olduğu veya onun tarafından desteklendiği yönünde izlenim uyandırmaktadır.

Hakem, jenerik bir kelime olan “muadil”‘in eklenmiş olmasının da Şikayet Edilen'in alan adını Şikayet Eden'e ait markadan ayırmadığı kanısındadır; zira jenerik kelime eklenen markalardan oluşan alan adlarının iltibasa mahal verecek şekilde benzerlik göstermeye devam edebileceği Politika uyarınca istikrarlı biçimde ortaya konulmaktadır, Veuve Clicquot Ponsardin v. Net-Promotion, Inc., WIPO Dava No. D2000-0347.

Yukarıda belirtilenler ışığında Hakem, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait markaya iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır; bu sebeple Şikayet Eden Politika'da öngörülen ilk unsuru karşılamıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Politika'nın 4(a)(ii) maddesine göre Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Politika'nın 4(a) maddesine göre Şikayet Eden madde 4(a)'da düzenlenen her bir unsuru ispat etmek zorunda olmakla beraber, Politika uyarınca menfi bir durumu kanıtlamanın bir şikayet eden için genelde zor olduğu dikkate alınmakta ve şikayet edenin şikayet edilenin alan adı üzerindeki haklarının veya meşru menfaatinin ilk bakışta (karine) mevcut olmadığını gösteren bir durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükünün şikayet edilene geçtiği kabul edilmektedir. Politika madde 4(c)'ye göre, şikayet edilenin alan adı üzerindeki haklarını ve meşru menfaatlerini ortaya koymasına olanak sağlayan pek çok yol mevcuttur.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını, ticari kazanç ya da müşterileri yanlış yönlendirme niyeti dışında olabilecek herhangi bir ticari olmayan veya meşru bir amaç doğrultusunda kullanmadığını ileri sürmektedir.

Hakem, Şikayet Eden tarafından Ek 11'de sunulan ekran çıktıları deliline dayanmaktadır. Hakem, yaygın olarak bilinen bir markayı içeren bir alan adını tescil ettirmenin ve bunu Internet kullanıcılarını rakiplerin ürünleri ve hizmetlerini sunan web sitelerine haksız yönlendirme yapmak için kullanmanın iyi niyetli bir kullanım olmadığı görüşündedir.

Şikayet Edilen veya onun tarafından gerçekleştirilen bir ticari faaliyetin ihtilaflı alan adıyla yaygın olarak tanındığı konusunda bir bulgu mevcut değildir. Bu itibarla Hakem, söz konusu kullanımın iyi niyetli veya adil ya da ticari olmayan bir kullanım teşkil etmediği görüşündedir ve delillerin yokluğunda Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati bulunduğunu gösteren herhangi bir durumun bulunmadığı neticesine varmıştır.

4(a)(ii) maddesi uyarınca, Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığının ispat edilmesi gerekmektedir. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde meşru hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı yönünde karine ortaya koymuştur. Şikayet Edilen cevap vermediği ve kendisine yöneltilen suçlamaları çürütmediği için Hakem, Şikayet Eden'in iddialarının doğru olduğu kanaatine varmıştır. Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, WIPO Case No. D2003-0465.

Buna göre, Politika'nın 4(a)(ii) maddesinin gerekleri karşılanmış olup, Hakem sonuç olarak Politika'nın ikinci unsuru bağlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Son olarak Şikayet Eden Politika'nın 4(a)(ii) maddesi uyarınca alan adının kötüniyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğunu ortaya koymak zorundadır.

Şikayet Eden'e ait EPSON markası, Şikayet Edilen tarafından ihtilaflı alan adı tescil ettirilmeden çok daha uzun süre önce tescil edilmiş ve kullanılmaktadır.

Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirmeden önce Şikayet Eden'in markasının varlığından haberdar olmasının kuvvetle muhtemel olduğu görüşündedir. Ayrıca ihtilaflı alan adı Şikayet Eden ile doğrudan rekabet içinde olan mal ve hizmetlerin tanıtımı için kullanılmakta olduğundan, Şikayet Edilen'in alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden'e ait markadan, tanınmışlığından ve bu marka altında temin edilen mal ve hizmetlerinden kuvvetle muhtemel haberdar olduğu kanaatine varmıştır. Bu sebeple, Şikayet Edilen'in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının Şikayet Eden'e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu, dolayısıyla iyiniyetli kullanımının söz konusu olmadığı değerlendirilmiştir Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Dava No. D2000-0003.

Şikayet Edilen tarafından bir cevap verilmemiştir; bu durum, kötüniyetin varlığını kesin olarak ortaya koymamakla birlikte Hakem tarafından kötü niyet değerlendirmesinde dikkate alınmıştır. Şikayet Edilen tüm irtibat bilgilerini temin etmemiştir ve ilk olarak gizlilik (privacy) hizmetini kullanarak kimliğini saklaması da bu dava şartları kapsamında bir başka kötü niyet göstergesidir.

Hakem, Şikayet Edilen'in alan adını tescil ettirmekteki amacının rakibin faaliyetlerine zarar vermek olduğu konusunda açık delil bulunduğu görüşündedir. Şikayet Edilen, alan adını Şikayet Eden'in ürünleri ile doğrudan rekabet içindeki mal ve hizmetlerin sunulduğu bir web sitesine yönlendirmek için kullanmaktadır. Hakem, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden'in markasıyla iltibas oluşturarak Internet kullanıcılarını ticari amaçla online ortama çekmeye kasten girişimde bulunduğu görüşüne varmıştır.

Ladbroke Group Plc v. Sonnoma International LDC, WIPO Dava No. D2002-0131'de belirtildiği üzere, söz konusu ihtilaflı alan adı ve tescile ilişkin tüm hususları değerlendiren Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır. Buna göre Hakem, Politika'nın üçüncü unsurunun da Şikayet Eden lehine gerçekleştiğine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika'nın 4 (i) ve Kurallar'ın 15. maddeleri uyarınca <epsonmuadil.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.


Gökhan Gökçe
Tek Hakem

Tarih: 3 Haziran 2010