WIPO

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi

İDARİ HAKEM KARARI

Türkiye İş Bankası A.Ş. v. Murat Topaloğlu

Dava No. D2009-1685

1. Taraflar

Şikayet Eden, İstanbul, Türkiye'de faaliyet gösteren ve işbu işlem süreci kapsamında dâhili olarak temsil edilen Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

Şikayet Edilen, İstanbul, Türkiye'de mukim Murat Topaloğlu'dur.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <turkiyeisbankasi.com>, Alantron BLTD nezdinde tescillidir.

3. Usuli İşlem Tarihçesi

Şikayet, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ne (“Merkez”) 09 Aralık 2009 tarihinde sunulmuştur. Merkez tarafından 10 Aralık 2009 tarihinde Alantron BLTD'den ihtilaflı alan adını doğrulaması için e-posta ile talepte bulunulmuştur.

Alantron BLTD 22 Aralık 2009 tarihinde, Şikayet Edilen'in tescil ettiren olarak kayıtlı olduğunu doğrulayan cevabını iletişim bilgileriyle birlikte Merkez'e iletmiştir. Alantron BLTD tarafından gönderilen söz konusu e-postada tescil kayıt sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğu ifade edilmiştir.

28 Aralık 2009 tarihinde Merkez, her iki Taraf'a, ilgili tescil eden tarafından verilen bilgilere göre tescil sözleşmesinin dilinin Türkçe olduğuna ilişkin bir bildirim göndermiştir. Buna göre, Şikayet Eden'in i) İşlemlerin İngilizce dilinde yürütülmesi gerektiğini gösteren, Şikayet Eden ve Şikayet Edilen arasında bir anlaşma delilini sunması veya ii) Şikayet'inin Türkçeye tercüme edilmiş bir nüshasını sunması veya iii) idari işlem dilinin İngilizce olması gerektiğini destekleyen görüşlerini içeren talebini sunması gerekmiştir.

Aynı gün Şikayet Eden, işlem dilinin İngilizce olmasını talep etmiştir. Şikayet Edilen, 30 Aralık 2009 tarihinde verdiği cevabıyla, işlem dilinin Türkçe olmasını talep etmiştir.

Merkez, Şikayet Eden'in Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (““Ek Kurallar”)'da öngörülen şekli koşullara uygun bir Şikayet sunmuş olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar'ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre Merkez, Şikayet'i usulüne uygun biçimde Şikayet Edilen'e bildirmiştir ve idari işlem süreci 30 Aralık 2009 tarihinde başlamıştır. Kurallar'ın 5(a) maddesine göre, Cevap'ı sunmak için son tarih, 19 Ocak 2010 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafından Cevap, 18 Ocak 2010 tarihinde Merkez'e sunulmuştur.

Merkez, 27 Ocak 2010 tarihinde tek hakem olarak Gökhan Gökçe'yi atamıştır. Hakem, söz konusu sürecin uygun surette gerçekleştiği kanaatindedir. Hakem, Kurallar'ın 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı'nı Merkez'e sunmuştur.

Kurallar'ın 10, 11 ve 12. maddeleri uyarınca, Hakem tarafından 02 Şubat 2010 tarihinde Şikayet Edilen'in Cevap'ını ve Şikayet Eden'in 30 Aralık 2009, 21 Ocak 2010, 22 Ocak 2010 ve 02 Şubat 2010 tarihlerinde Merkez'e sunduğu Şikayet ve İlavelerin tercümelerini sunmasını talep eden 1 no'lu Usul Kararı düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Hakem, Karar için son tarihi 25 Şubat 2010'a uzatmıştır.

Şikayet Eden Şikayet'in tercümesini ve İlaveler'i 08 Şubat 2010 tarihinde Merkez'e sunmuştur. Şikayet Edilen Cevap'ı ve delilleri 18 Şubat 2010 tarihinde sunmuştur.

Her iki Taraf da, farklı tarihlerde, talep edilmeyen ilave beyanlarda bulunmuşlar ve bunlar Hakem tarafından Kurallar'ın 10. maddesi kapsamında delil olarak dikkate alınmıştır.

4. Vaka Bilgileri

Şikayet Eden Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye'nin ilk devlet bankası olarak 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulmuştur ve o tarihten bu yana faaliyet göstermektedir. Şikayet Eden, Türkiye'nin aktif varlıklar yönünden en büyük bankalarından biridir. Genel Müdürlüğü İstanbul'da bulunan Şikayet Eden'in Türkiye'de 1.073, yabancı ülkelerde ise 14 adet şubesi bulunmaktadır. Şikayet Eden'in Şangay/Çin'de temsilciliği ve Almanya'da %100'ne sahip olduğu İşbank GmbH adlı bir iştiraki bulunmaktadır. Şikayet Eden, “Türkiye İş Bankası” olarak yaygın biçimde tanınmaktadır.

Şikayet Eden, yıllardır Türkiye'de birçok gazete ve TV kanalında yoğun biçimde reklamlar yayınlamaktadır. Şikayet Eden, çok sayıda sektörel yayında dünyanın önde gelen bankaları arasında anılmaktadır.

Şikayet Eden'in Ek 8'de belirttiği üzere Türk Patent Enstitüsü nezdinde birçok marka tescili bulunmaktadır, ayrıca Ek 9'da belirtildiği üzere İç Pazarda Uyum Sağlama Ofisi (OHIM) nezdinde topluluk marka (CTM) tescillerine sahiptir. Şikayet Eden, “TÜRKİYE İŞ BANKASI” markasını 21 Nisan 2004 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne tescil ettirmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adı <turkiyeisbankasi.com>‘u 7 Ağustos 2007 tarihinde snapnames.com nezdinde tescil ettirmiş ve bu alan adı yenilenerek 17 Haziran 2009 tarihinde Alantron BLTD'ye aktarılmıştır.

5. Tarafların Beyanları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika'nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <turkiyeisbankasi.com>‘un Şikayet Eden'e devrine karar verilmesini talep etmiştir.

Şikayet Eden, Politika'nın 4(a) maddesinde bu işlem için öngörülen dayanakları sunmuştur.

Aynı veya İltibas Düzeyinde Benzer Marka

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adı <turkiyeisbankasi.com>‘un tescilli markası ile aynı veya iltibas yaratacak düzeyde benzer olduğunu belirtmiştir. Şikayet Eden'in ticari ismi Türkiye İş Bankası'dır, “TÜRKİYE İŞ BANKASI” markasını uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa'da kullanmaktadır ve bu çerçevede söz konusu markaya ayırt edicilik kazandırmıştır. Şikayet Eden, kurumsal web sitesinin <turkiyeisbankasi.com.tr> olduğu hususuna dikkat çekmiştir ve ihtilaflı alan adının bu web sitesi ile aynı veya iltibas düzeyinde benzer olduğunu ileri sürmüştür.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Eden, Ek 10'da belirtildiği üzere Şikayet Edilen'in Türk Patent Enstitüsü nezdinde “TÜRKİYE İŞ BANKASI” kelimeleri için marka tescili bulunmadığını ve bu isimle tanınmadığı için ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak ya da meşru menfaati olmadığını belirtmiştir. Bunun yanısıra, Ek 11'de gösterilen TÜRKİYE İŞ BANKASI” markasına ilişkin arama sonuçları, Şikayet Eden'e ait 43 adet tescilli marka bulunduğunu ortaya koymuştur.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati bulunmadığını ileri sürmüştür. Ayrıca Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e “TÜRKİYE İŞ BANKASI” markasını kullanması için bir lisans ya da izin verilmediği, Şikayet Edilen'in Şikayet Eden ile hiçbir fiili ilişkisi olmadığı ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla hiçbir zaman yaygın olarak tanınmadığı ifade edilmiştir.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının tescilinin hak ya da meşru menfaat ispatı için tek başına yeterli olmadığını ileri sürmüştür.

Şikayet Eden ayrıca, Ek 13'de delillendirildiği üzere, ihtilaflı alan adının herhangi bir web sitesi ya da çevrimiçi (online) içeriğe yönlenmediğini belirtmiştir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kötü niyetli olarak tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmüştür.

Ek 13'de gösterildiği gibi alan adının bir web sitesine yönlenmediği ve aktif durumda olmadığı, bunun da kötü niyetin işareti olduğu hususu Hakem'in dikkatine getirilmiştir.

Şikayet Eden, “TÜRKİYE İŞ BANKASI” markası ve banka isminin Türkiye ve dünya genelinde tanınmış marka olduğunu ve söz konusu markanın yasal olarak tescil edildiğini belirtmiştir.

Ayrıca Şikayet Eden, Ek 15'de gösterildiği gibi ihtilaflı alan adında “banka” isminin kullanılmasının Bankalar Kanunu'na da aykırılık teşkil ettiğini ileri sürmüştür.

B. Şikayet Edilen

Aynı veya İltibas Düzeyinde Benzer Marka

Şikayet Edilen, Şikayet'te ifade edilen iddialara ilişkin Cevap'ı sunmuş ve ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e devri yönündeki talebin reddini talep etmiştir.

Şikayet Edilen, söz konusu alan adını <snapnames.com> isimli site aracılığıyla 7 Ağustos 2007 tarihinde tescil ettirdiğini, <snapnames.com>‘un alan adlarının açık artırma ile satıldığı bir site olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, söz konusu alan adını tek teklif veren taraf olarak satın aldığını ifade etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adına ilişkin önceki tescil kayıtları hakkında araştırma yaptığını, söz konusu alan adına ilişkin ilk tescilin 2001 senesinde gerçekleştirildiğini ve bu tarihten bu yana farklı tescil firmaları (register.com, godaddy.com gibi) tarafından tescil edilmekte olduğunu gördüğünü belirtmiştir. Şikayet Edilen bunun yanısıra, Ek 4'te belirtildiği üzere, alan adının bir şirket tarafından 2004 yılında işletmelerin birbirleriyle buluşacağı bir platform olarak tescil ettirildiğini ileri sürmüştür. Şikayet Edilen ayrıca ihtilaflı alan adının birçok kez tanıtımının yapıldığını ve satışa sunulduğunu ifade etmiştir. Şikayet Edilen, Şikayet Eden'in şansı olmasına rağmen ihtilaflı alan adını hiçbir zaman satın almadığını belirtmiştir.

Haklar ve Meşru Menfaatler

Şikayet Edilen, söz konusu alan adını kullanma niyetinin uygun nitelikteki adaylara iş imkanları sunan veri bankası içeren bir web sitesi oluşturmak olduğunu belirtmiştir. Şikayet Edilen, bu alan adını seçme sebebini, çalışma anlamına gelen “iş”, veri bankası anlamına gelen “banka” ve “Türkiye” kelimelerinden oluştuğu için Türkiye'deki iş imkanlarını sunduğu anlamını sağlaması, böylelikle bu kelimelerin söz konusu web sitesinin içeriğini yansıtması olarak belirtmiş, ihtilaflı alan adının tescilini de bu sebeple gerçekleştirdiğini ileri sürmüştür.

Şikayet Edilen, söz konusu web sitesi için hazırlıklar yaptığını ve sitede Şikayet Eden'in iştigal sahası olan bankacılıkla ilişkilendirilebilecek bir içerik bulunmadığından herhangi bir aykırılık bulunmadığını iddia etmiştir.

Şikayet Edilen ayrıca, Ek 1'de sunduğu delillerde “TUR KİYEİŞ BİLGİ BANKASI” markası için danışmanlık hizmetlerinin yer aldığı 45. sınıfta başvuru yaptığını ve bunun Şikayet Eden'in diğer sınıflardaki marka tescilleriyle bir ilgisi bulunmadığını belirtmiştir.

Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Şikayet Edilen, web sitesini geliştirmekte olduğunu ve çalışmaları tamamlandığında yayına sokacağını ifade etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının tescili veya kullanımında hiçbir kötü niyetinin söz konusu olmaması sebebiyle, Şikayet Eden'in kendisiyle ilgili olarak kötü niyet ithamında bulunmasının kötü niyetli davranış teşkil ettiğini belirtmiştir.

Şikayet Edilen ayrıca, Ek 3'te delillendirildiği üzere, Şikayet Eden'e ait kurumsal web sitesi “www.turkiyeisbankasi.com”.tr nin aktif herhangi bir web sitesine yönlenmediğini belirtmiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

A. İdari İşlem Dili

Seçilmiş UDRP Sorularına İlişkin WIPO Hakem Görüşleri'nin 4.3 maddesindeki konsensüs görüşünde “Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe işlem dili, Tescil Anlaşması'nın dilidir”. Bu dosyada, Tescil Anlaşması'nın dili Türkçe'dir ve Kurallar'ın 11. maddesi uyarınca Taraflar arasında aksinin kararlaştırılmadığı veya Tescil Anlaşması'nda farklı bir düzenleme yer almadığı takdirde, idari işlemlerin dilinin Türkçe olması gerekmektedir.

Usuli işlem tarihçesinden görüleceği üzere, işlem dili konusu, ciddi düzeyde gecikmeye sebebiyet vermiştir. Tescil Anlaşması'nın dili Türkçe olmasına rağmen Şikayet Eden Şikayet'ini İngilizce olarak sunmuştur ve konu tartışma konusu olduğunda da İngilizce olarak devam etmesi gerektiği yönünde ısrar etmiştir. Hakem, Şikayet Edilen'in İngilizce iletişim kurmakta zorluk çektiği, bu sebeple aleyhine başlatılmış olan idari işlem sürecini tam olarak anlayamayacağı yönünde somut izlenimler edinmesi üzerine, Şikayet Eden'den Şikayet'i ve İlaveleri'ni Türkçe'ye tercüme etmesini istemiştir. Ayrıca, 1 no'lu Usul Kararı sonucunda Şikayet Edilen, İngilizce'yi anlamakta güçlük çektiğini, belgeleri sürekli tercümeye göndermek durumunda kaldığını, bu sebeple işlem dilinin Türkçe olmasını talep ettiğini bildirmiştir.

Yukarıda açıklanan sebepler ışığında Hakem, Kurallar'ın 11(a) maddesi uyarınca işlem dilinin Türkçe olmasına karar vermiştir.

B. Genel

Politika'nın 4(a) no'lu maddesi uyarınca, işbu işlem süreçte ihtilaflı alan adının Şikayet Edilen'den Şikayet Eden'e devri yönünde karar verilebilmesi için, Şikayet Eden işlem sürecinde, aşağıda belirtilen üç şartın mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

a) İhtilaflı alan adının Şikayet Eden'in markası ile aynı veya iltibas düzeyinde benzer olduğu,

b) Şikayet Edilen'in alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı

c) Alan adının kötü niyetle tescil edildiği ve kullanılmakta olduğu.

Kurallar'ın 15(a) no'lu maddesi uyarınca Hakem, şikayet ile ilgili olarak, Politika, Kurallar ve uygulanmasını uygun gördüğü hukukun kuralları ve esasları ışığında, dosyaya sunulan belge ve beyanlar çerçevesinde karar verecektir.

C. Aynı veya İltibas Düzeyinde Benzer Marka

Şikayet Eden, Türk Patent Enstitüsü, OHIM ve Alman Patent ve Marka Ofisi nezdinde tescilli “TURKIYE IS BANKASI” kelimelerini içeren çok sayıda ticaret ve hizmet markasına sahip olduğunu gösteren yeteri kadar delil ibraz etmiştir.

Oki Data Americas Inc. v. ASD Inc., WIPO Dava No. D2001-0903 kararı ışığında, markayı bütünüyle içeren bir alan adı, korunan markayla iltibas oluşturacak düzeyde benzerlik teşkil etmektedir. Diğer birçok UDRP hakem kararında, bütünüyle markayı içeren alan adının söz konusu olmasının, alan adının tescilli marka ile aynı veya iltibas oluşturacak düzeyde benzer olduğunu ispat için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Hakem, Şikayet Eden'in alan adıyla ilgili işbu başvurusunu marka ve ticari itibarını korumak için gerçekleştirdiğinin bariz olduğu görüşündedir. Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO Dava No. D2000-0662 kararı ışığında, marka hakkı sahiplerinin haklarını korumak için tüm alan adlarına sahip olmaları gibi bir yükümlülükleri yoktur. Şikayet Eden'in satışa sunulmasına rağmen ihtilaflı alan adını satın almamış olması, ihtilaflı alan adının marka ile aynı veya iltibas düzeyinde benzer olduğunun tespit edilmesine engel teşkil etmemektedir, Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, WIPO Dava No. D2001-0827.

Hakem, Şikayet Eden'in haklarını dikkate alarak söz konusu ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'e ait marka ile aynı ve iltibas düzeyinde benzer olduğu kanaatine varmıştır.

Bu çerçevede Hakem, Politika'nın 4(a)(i) no'lu maddesinde belirtilen gereklerin sağlandığını tespit etmiş ve sonuç olarak Politika'nın söz konusu ilk şartının Şikayet Eden'in lehine gerçekleştiği kanaatine ulaşmıştır.

D. Haklar ve Meşru Menfaatler

Madde 4(a)(ii)'ye göre Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Şikayet Eden madde 4(a)'da düzenlenen her bir hususu ispat etmek zorunda olmakla beraber, menfi bir durumu kanıtlamanın Şikayet Eden için güç olduğu sıklıkla değerlendirilmekte ve Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'in alan adı üzerindeki hak veya meşru menfaatinin mevcut olmadığı yönünde ortaya karine konabildiği takdirde, ispat yükünün Şikayet Edilen'e geçtiği kabul edilmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde hiçbir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ileri sürmüştür. Şikayet Edilen'in ne Şikayet Eden ne de ihtilaflı alan adı ile bir bağlantısı olduğu ve Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla yaygın olarak tanınmadığı belirtilmiştir. Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla yaygın olarak tanındığını gösteren herhangi bir delil bulunmadığını, ihtilaflı alan adının Şikayet Eden'in markasını içerdiğini, buna karşılık Şikayet Eden tarafından Şikayet Edilen'e marka kullanımı yönünde herhangi bir yetki verilmediğinin açık olduğunu tespit etmiştir.

Şikayet Edilen, ihtilaflı alan adının web sitesinin içeriğini yansıtmakta olduğuna işaret etmiştir. Halbuki söz konusu web sitesi aktif değildir ve Şikayet Edilen web sitesini geliştirmekte olduğunu iddia etmesine rağmen, bu hazırlıklara ya da kullanma niyetine ilişkin delil sunamamıştır. Şikayet Edilen'in beyanları dışında bunu destekleyen somut hiçbir delil yoktur ve Hakem Şikayet Edilen'in beyanlarının söz konusu kullanımın iyiniyetli olduğunu tek başına ispat edebilecek bir delil teşkil etmediği kanaatine varmıştır. Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett, WIPO Dava No. D2000-1000 kararı ışığında, Şikayet Edilen ihtilaflı alan adının mal ya da hizmetlerin sunumuna yönelik olarak iyi niyetli kullanıldığına ilişkin “gösterilebilir nitelikte hazırlıklar” içinde olmamıştır. Bunun yanı sıra Hakem, Şikayet Edilen'in web sitesinin içeriğini yansıtabilecek alan adlarını temin edebileceği görüşündedir.

Madde 4(a)(ii)'ye göre Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ya da meşru menfaati olmadığını ispat etmek zorundadır. Şikayet Eden, Şikayet Edilen'in bu nitelikte bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı yönünde karineyi ortaya koymuştur. Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu gösterememiştir. Bu sebeple Hakem, Şikayet Edilen tarafından Politika'nın 4(c) maddesinde belirtilen şartları karşılayamadığı ve bu çerçevede Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin bulunmadığı kanaatine varmıştır.

Buna göre, madde 4(a)(ii)'de belirtilen gerekler karşılanmış olup, sonuç olarak Hakem Politika'nın ikinci şartı anlamında Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

E. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Politika'nın 4(a)(ii) no'lu maddesi uyarınca Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının kötüniyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu ispatlamak zorundadır.

Hakem, Şikayet Edilen'in Türk vatandaşı olması ve Şikayet Eden'in iş hacminin büyüklüğü ışığında, tescil tarihi itibarıyla Şikayet Eden'den ve Şikayet Eden'in yaygın olarak bilinen ticari namından haberdar olmamasının muhtemel olmadığı görüşündedir. Bu çerçevede Hakem, Şikayet Edilen'in alan adının tescil tarihi itibarıyla Şikayet Eden'e ait markayı bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Dava No. D2000-0226 ışığında Hakem, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını tescil ettirirken Şikayet Eden'e ait markayı bildiğini ve bunun kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır. Bunu takiben ise, Telstra Corp. Ltd. v. Nuclear Marshmallows WIPO Dava No. D2000-0003 kararı ışığında, Şikayet Edilen'in, tescil tarihi itibarıyla ihtilaflı alan adının ticari kullanımının Şikayet Eden'e ait marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğunu, dolayısıyla iyi niyetli kullanım yönünde hiçbir zaman niyetin söz konusu olmadığına karar vermiştir.

Şikayet Eden, aktif olmayan bir web sitesinin kötü niyetli kullanım ve tescilin göstergesi olduğunu belirtmiştir. Hakem, 22 Şubat 2010 tarihinde ihtilaflı alan adından oluşan web sitesini ziyaret ettiğinde, aktif olmayan bir siteyle karşılaşmıştır ve Şikayet Edilen'in söz konusu web sitesini iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaç ya da etkinlik için kullanma yönündeki niyetini gösteren bir delile ulaşamamıştır.

Seçilmiş UDRP Sorularına İlişkin WIPO Hakem Görüşleri'nin 3.2 maddesinde, alan adının aktif olarak kullanılmamasının kötü niyet tespitine engel teşkil etmeyeceği belirtilmektedir. Hakem, Şikayet Edilen'in kötü niyetle hareket edip etmediğini tespit etmek için, olaya ilişkin tüm koşulları değerlendirmek zorundadır. Şikayet Eden'in yaygın olarak tanınan bir markaya sahip olması ve alan adının iyi niyetli kullanımını gösteren bir kanıya ulaşmanın imkansızlığı, kötü niyetin varlığına işaret etmektedir. Hakem, tescil edilen alan adının çevresindeki tüm koşulları değerlendirerek kötü niyetli kullanım olduğu neticesine varmıştır.

Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adıyla ilgili olarak meşru bir kullanım niyetinin olduğu, alan adıyla ilgili gerçek bir ilgisinin bulunduğu ve iyi niyetli kullanımın vaki olduğunu gösteren inandırıcı hiçbir delil mevcut değildir. Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen'in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiğine ve kullanmakta olduğuna kanaatine varmıştır. Bu çerçevede Hakem, Politika'nın 3. şartı konusunda da Şikayet Eden lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında Hakem, Politika'nın 4(i) ve Kurallar'ın 15 no'lu maddeleri uyarınca, <turkiyeisbankasi.com> alan adının Şikayet Eden'e devrine karar vermiştir.


Gökhan Gökçe
Tek Hakem

Tarih: 26 Şubat 2010