Filstørrelser og tilladte formater

Bilag E

Filstørrelser i e-mailkorrespondancer.

Med mindre andet på forhånd er aftalt med Centret, må hver enkelt e-mail ikke overstige 10MB (ti megabyte). Hvis der er behov for at indsende større mængder af data, kan sådanne filer opdeles i flere filer, som hver især ikke overstiger 10MB.

Tilladte størrelser for de enkelte filer (fx vedhæftet en e-mail)

Med mindre andet på forhånd er aftalt med Centret, må den enkelte fil (så som dokumenter i Word, PDF eller Excel format) ikke overstige 10MB (ti megabyte). Hvis der er behov for at indsende større mængder af data, kan sådanne filer opdeles i flere filer, som hver især ikke overstiger 10MB.

Den samlede tilladte filstørrelse i .eu sager

Den samlede størrelse for en klage eller et svar (inklusive bilag) må ikke overstige 50MB (halvtreds megabyte), med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder (så som i sager der omfatter et stort antal domænenavne), og det er aftalt med Centret på forhånd.