Azerbaïdjan

Décret du Président de la République d'Azerbaïdjan n° 196 du 21 décembre 2009, portant modification du décret du Président de la République d'Azerbaïdjan n° 749 du 19 août 1998, porant application de la loi sur les marques et les indications géographiques

Année de la version:2009
Date du texte (Émis):21 décembre 2009
Type de texte:Textes règlementaires
Sujet:Indications géographiques, Marques, Organe de réglementation de la PI
Textes disponibles: 
Azerbaïdjanais

'Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında' Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə' Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 19 avqust tarixli 749 nömrəli fərmanına əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 21 dekabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 'Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında' Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə' Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 19 avqust tarixli 749 nömrəli fərmanına əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 21 dekabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, Complete document (pdf) [133 KB]

Législation Connexe:
n° WIPO Lex:AZ039

Raccourcis

Azerbaïdjan