World Intellectual Property Organization

Slovaquie

Loi n° 395/2009 Z. modifiant et complétant la Loi n° 469/2003 Z. z. sur les indications d'origine et indications géographiques pour les produits et modifiant certaines Lois

Année de la version actuelle:2009
Date d’entrée en vigueur du texte original:1 novembre 2009
Date du texte (Ordonné):16 septembre 2009
Type de texte:Lois principales de PI: adoptées par le pouvoir législatif
Sujet:Indications géographiques
Textes disponibles: 
Slovaque

Zákon č. 395/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 395/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Complete document (pdf) [77 KB]

Législation Connexe:
n° WIPO Lex:SK055

Raccourcis

Slovaquie

Explorez l'OMPI