World Intellectual Property Organization

Estonia

Kasuliku mudeli seadus Vastu võetud 16.03.1994 RT I 1994, 25, 407

 

Explore WIPO