World Intellectual Property Organization

Bulgaria

Закон за марките и географските означения (както е изменен през 2011 г.)

 

Explore WIPO